Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Aktivity studentů
Aktivity studentů

Studenti Matičního gymnázia nezahálejí ani ve svém volném čase. Vzniká tak spousta zajímavých akcí – reportáže a zprávy o nich jsou obsahem této rubriky. V levém menu najdete odkazy na kroužky a skupiny, které se scházejí pravidelně.Zpívání v dešti

Divadelní soubor Tajfun předvedl ve středu 26. 6. 2013 prázdninově naladěnému publiku – studentům i profesorům našeho gymnázia – volně upravený slavný filmový muzikál Zpívání v dešti. Nešlo o premiéru – ta se odehrála v březnu 2013 v Divadle loutek – ale o druhou reprízu, která zaznamenala mezi publikem jednoznačný úspěch. I na hercích již bylo poznat, že mají vše zvládnuto a že je netrápí premiérová nervozita.

Představení do zhlédnuté verze převedl Václav Strýček, kterému členové souboru a kamarád Jan Pniak pomohli nazpívat a nahrát vlastní verze písniček z původního muzikálu z roku 1952. Vše, co jsme mohli slyšet, je tedy vlastně jejich zjednodušeným a do češtiny přeloženým originálem. Rovněž obsahem hra navazuje na původní filmový muzikál, který zobrazuje epizodu v dějinách hraného filmu z roku 1927. Tehdy němý film převálcoval film mluvený a mnoho herců na to naprosto nebylo připraveno, u některých kariéra tímto okamžikem skončila.

Celý článek...
 

Přidejte se k debatérům Matičního gymnázia

Rádi mluvíte či debatujete? Chcete vylepšit svůj veřejný projev? Toužíte zdokonalit svou argumentaci? Pak právě pro Vás vzniká debatní klub na Matičním gymnáziu! Debatní kluby umožňují svým členům rozvíjet se ve svém projevu a vystupování. V rámci schůzek klubu probíhají debaty podle Karla Poppera (model debaty tři na tři s jasně danými pravidly) a členové klubu se zároveň vzdělávají v debatovaných tématech (v minulém roce šlo například o nepřímé daně, situaci v Sýrii, větší pravomoci policie a státních zastupitelství při boji s korupcí). Výjimkou jsou nepřipravené teze, kdy se musí debatéři spolehnout jen na vlastní znalosti a důvtip (ty se debatují na témata jako „Studenti s dobrým prospěchem by neměli být nuceni chodit do školy“ nebo „Matiční je lepší než Hladnov“). Náš debatní klub pak doplní debatéři Gymnázia Hladnov a 1st International School of Ostrava a budeme fungovat jako „Debatní klub MGO-Hladnov-1stISO“. Debaty budou probíhat také v angličtině. Celkem plánujeme vysílat až čtyři tříčlenné debatní týmy, minimálně jeden z nich v angličtině. Dovednosti a schopnosti získané na setkáních debatního klubu pak jeho členové uplatní na celostátních soutěžních debatních turnajích, které jsou součástí Czech Debate League. Turnaje jsou vždy třídenní a za rok jich naše týmy absolvují celkem pět. Přípravné soutěžní debaty absolvuje náš debatní klub s debatními kluby PORG (Gymnázium PORG) a MGO-SGO (Mendelovo gymnázium Opava a Slezské gymnázium Opava). Pokud máte zájem působit v debatním klubu, přijďte na jeho první schůzku, která se koná ve čtvrtek 6. června 2013 od 14.05 v učebně OKTB. Pro bližší informace můžete konaktovat Richarda Vereše nebo Jana Honeisera.
 

Start fotbalové ligy Matičního gymnázia

Již po dva týdny probíhá na našem gymnáziu velká fotbalová liga, které se účastní osm tříd nižšího a sedm tříd vyššího gymnázia, s nimiž hraje i tým kantorů vedený profesory Tomášem Adamusem a Adamem Dragonem. Už v prvních pěti hracích dnech se ukázala obrovská kvalita studentů ve fotbalových dovednostech. V lize nižšího gymnázia dosud předvádí nejlepší výkony studenti družstva sekundy A (především Jan Schwarz a Matěj Červený), kterým vypomáhají dva studenti z KVA (pro atraktivnost bylo v lize povoleno omezené hostování). Za velice úspěšný tým lze prozatím označit také tercii B, jež aktuálně vede tabulku nižšího gymnázia, ovšem má odehráno o dva zápasy více než jejich největší soupeři. Zde hrají rovněž nejlepší střelci mladší ligy: Václav Kobilík a Jiří Šeliga (oba po devíti gólech). Organizátoři musí též vyzdvihnout statečné výkony družstev prim. V lize staršího gymnázia se v čele tabulky nachází suverénní tým 2. A, kterému vypomáhá Marek Halška ze SXA. Zatím s přehledem vyhráli všechny tři zápasy. Mezi nejúspěšnější hráče tam patří Patrik Schwarz (bratr Jana, excelující v lize nižšího gymnázia), již zmiňovaný M. Halška a velmi dobrý výkon předvádí rovněž brankář Jan Krčmář. V tabulce v závěsu za 2. A se nachází třída 3. A, jež zatím také vyhrála všechny své zápasy. Sehrála též podle nás dosavadně nejkrásnější zápas ligy proti sextě B, která se aktuálně nachází na 3. místě. Rovněž družstvo kantorů má za sebou svůj první zápas, jejž odehrálo proti kvintě A 2:1. Gól do branky vstřelili vyučující Martin Schenk a Adam Hlaváč. Pro zajímavost uvádíme tabulky: Podrobné výsledky zápasů, společně s tabulkami bodů a nejlepších střelcům, můžete najít zde. Veškeré informace pro studenty ohledně rozpisů zápasů a další informace naleznete na facebookových stránkách zde. Organizátoři také děkují profesorům, kteří zajišťují a zajišťovali dozor na hřišti. Především prof. Manolcisovi, prof. Trčkové a Dančíkové. Garant a zároveň organizátor projektu je student kvinty A Marek Krumnikl a člen rady studentského senátu, Jan Honeiser. U nich, prosím, řešte veškeré problémy či dotazy.
 

Ostragen aneb vliv ovzduší na genetiku

19. 3. 2013 proběhl v ostravském klubu Atlantik zajímavý přednáškový podvečer. Vědecké kapacity Prof. RNDr. Jiří Rubeš, CSc. a RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. velmi poutavě přednášeli o vlivu škodlivých látek přítomných v ostravském životním prostředí na spermie, lidské zdraví a o úloze nejen Ostragenu při likvidaci poškození genetického materiálu. Závěr setkání obstarala diskuze účastníků s přednášejícími. Milé bylo zjištění, že v auditoriu byli přítomni také bývalí i současní studenti naší školy.

 

Vánoční exhibice: prestižní souboj s Hladnovem vyzněl nerozhodně

Dvoudílná vánoční exhibice vlastně neurčila, kdo že je vlastně lepší. Zatímco naše dívky s přehledem triumfovaly jak ve volejbalu, tak i florbalu, mužský výběr na jejich úspěch nedokázal navázat a Hladnovu po boji, ale nutno přiznat, že zaslouženě, v obou kláních podlehl. Ve sportu je sice skóre nerozhodné, ovšem diváckou kulisou jsme Hladnov zcela předčili.

Celý článek...
 

Zástupce studentů Matičního gymnázia na mezinárodní konferenci Dny USA a EU

Ve dnech 8.–9. října 2012 se v pražském Žofínském paláci konala mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie, která měla za cíl prohloubit euroatlantickou vazbu. Nad konferencí převzali záštitu předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas a primátor hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Matiční gymnázium na konferenci reprezentoval předseda Studentského senátu Richard Vereš.

Samotnou konferenci zahájil předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas, který ve svém proslovu vyzval Spojené státy a Evropskou unii k vytvoření zóny volného obchodu, čímž nastínil hlavní téma celého dne – euroatlantický obchod. Hovořilo se ale také o zapojení společných sil do operací na Blízkém východě či významu Ruska pro euroatlantický region.

Celý článek...
 

Zasedání vedoucích představitelů studentských samospráv ke státním maturitám

Od pátku 5. října do neděle 7. října 2012 se v Praze konalo již třetí letošní zasedání Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky (SGS ČR). Jde o projekt, v rámci kterého spolupracují studentské samosprávy českých gymnázií a vyjadřují se k aktuálním otázkám v oblastech školství a mládeže. V minulosti se účastníci z řad vedení zhruba čtyř desítek členských studentských samospráv českých gymnázií (mezi nimi například Gymnázium OPEN GATE, Gymnázium Jana Nerudy, Akademické gymnázium Štěpánská v Praze, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov aj.) zabývali například postavením samospráv na školách.

Celý článek...
 

Vedení Studentského senátu MGO na diskusi s piloty NATO

V rámci spolupráce Studentského senátu Matičního gymnázia se Student Council of 1st International School of Ostrava byli předseda Studentského senátu Richard Vereš a jeho 1. místopředseda Filip Křižák pozváni na diskusi s piloty Severoatlantické aliance, kterou 1st International School (1st ISO) pořádala.

Na škole je nejprve přivítal Chairman of the Student Council of 1st ISO Jiří Procházka a později ředitel školy Brett Gray, který zdůraznil, že doufá v pokračování spolupráce mezi oběma školami. Následně dorazila skupina patnácti pilotů NATO, které doprovázel ředitel Informačního centra NATO Petr Zlatohlávek.

Celý článek...
 

Soubor Tajfun zahrál pro studenty Matičního gymnázia

Dne 28. 6. 2012 se v kulturním centru Cooltour na Černé louce uskutečnila dvě představení komedie Majáček. Ta pro studenty Matičního gymnázia sehrál divadelní soubor Tajfun. Jeho členové se představili ve hře, k níž text před lety napsala Zuzana Vysloužilová a Jiří Popiolek, hra však měla první premiéru teprve letos. Bylo to na konci března, kdy se slavilo 20 let existence Tajfunu. Jiří Popiolek představení uvedl několika slovy o Tajfunu a zároveň pozval studenty gymnázia, aby tento herecký soubor přišli podpořit na konkurz, který bude organizován 13. 9. 2012.

Celý článek...
 

20 let Tajfunu

Zveme vás všechny na slavnosti divadelního souboru Tajfun, fungujícího při MGO, k 20. výročí jeho založení. Na programu jsou převážně autorské, jak starší, tak i novější hry. Komedie Penzion Majáček bude při této příležitosti hrána poprvé.

Zváni jsou všichni bývalí i současní členové, přátelé, rodiče i studenti a kantoři MGO. Podrobnější informace budeme průběžně doplňovat na stránce Tajfunu.

 

Sdružení přátel diktátů

Zvu tímto všechny zájemce na schůzky Sdružení přátel diktátů, které – tak jako loni – začne pracovat na naší škole jako kroužek pro ty, kteří si chtějí vylepšit své dovednosti v pravopisu. Časově nenáročným způsobem (jednou měsíčně) budou mít studenti možnost si ověřit, jak na tom vlastně jsou, při následné opravě a rozboru se pak mohou zeptat i na to, na co jinak v hodinách ČJ není čas – probíráme jevy jako je psaní velkých písmen, psaní i/y, s, z, vz apod. Přitom naše schůzky netrvají většinou déle než 30 minut.

Celý článek...
 

Tajfun v květnu

Pozor změna! Představení Homunkulus bylo přesunuto na 19.00!

Dovolujeme si vás pozvat na dvě květnová vystoupení našeho souboru.

První se odehraje v sále SVČ Korunka v Mariánských Horách naproti kostelu na Stojanově náměstí. V rámci festivalu Kajdeš tam v sobotu 28. května předvedeme reprízu hry Homunkulus. Začátek představení je plánován na 19.00, vstupné dobrovolné.

Druhé představení se bude týkat workshopové skupiny pod vedením Tomáše Kerekeše a Honzy Můčky (oba SEPA). V klubu Atlantik se v úterý 31. května uskuteční repríza skečů „Allahova pomsta“, „Soud“ a uvedení nově napsaného kusu. Vystoupení začíná v 18.00, vstupné je 50,–.

Těšíme se na vaši účast.

 

Pražský studentský summit

Již po několik let se studenti MGO zapojují do projektu Pražský studentský summit a nejinak tomu bylo i letos. Na šestnáctém ročníku tohoto prestižního vzdělávacího programu pro studenty středních i vysokých škol úspěšně reprezentovalo naši školu 9 studentů. V rámci simulace světových organizací, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie, jsme měli možnost vklouznout na pár dní do světa diplomacie a vysoké politiky, jednat o soudobých problémech tížících svět. Na pěti přípravných setkáních v průběhu celého roku jsme se učili, navzájem poznávali, navštívili zajímavé přednášky i doprovodné kulturní akce. Vyvrcholením celého projektu pak byla konference, kde jsme zužitkovali veškeré nabyté informace, abychom hájili zájmy státu, za který jsme byli delegováni.

O přínosu této akce nelze pochybovat, podněcuje zájem mladých lidí o světové i domácí dění, naučí je vystupovat, mluvit na veřejnosti, umění kompromisu. Příjemným bonusem je také příležitost interakce s vrstevníky z celé České republiky.  Nepochybujeme o tom, že i příští rok se budeme akce účastnit, přidá se k nám více nadějných studentů a dostojíme tak vysokého standardu delegátů z Matičního gymnázia.

  

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650