Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Aktivity studentů
Aktivity studentů

Studenti Matičního gymnázia nezahálejí ani ve svém volném čase. Vzniká tak spousta zajímavých akcí – reportáže a zprávy o nich jsou obsahem této rubriky. V levém menu najdete odkazy na kroužky a skupiny, které se scházejí pravidelně.Soubor Tajfun zahrál pro studenty Matičního gymnázia

Dne 28. 6. 2012 se v kulturním centru Cooltour na Černé louce uskutečnila dvě představení komedie Majáček. Ta pro studenty Matičního gymnázia sehrál divadelní soubor Tajfun. Jeho členové se představili ve hře, k níž text před lety napsala Zuzana Vysloužilová a Jiří Popiolek, hra však měla první premiéru teprve letos. Bylo to na konci března, kdy se slavilo 20 let existence Tajfunu. Jiří Popiolek představení uvedl několika slovy o Tajfunu a zároveň pozval studenty gymnázia, aby tento herecký soubor přišli podpořit na konkurz, který bude organizován 13. 9. 2012.

Celý článek...
 

20 let Tajfunu

Zveme vás všechny na slavnosti divadelního souboru Tajfun, fungujícího při MGO, k 20. výročí jeho založení. Na programu jsou převážně autorské, jak starší, tak i novější hry. Komedie Penzion Majáček bude při této příležitosti hrána poprvé.

Zváni jsou všichni bývalí i současní členové, přátelé, rodiče i studenti a kantoři MGO. Podrobnější informace budeme průběžně doplňovat na stránce Tajfunu.

 

Sdružení přátel diktátů

Zvu tímto všechny zájemce na schůzky Sdružení přátel diktátů, které – tak jako loni – začne pracovat na naší škole jako kroužek pro ty, kteří si chtějí vylepšit své dovednosti v pravopisu. Časově nenáročným způsobem (jednou měsíčně) budou mít studenti možnost si ověřit, jak na tom vlastně jsou, při následné opravě a rozboru se pak mohou zeptat i na to, na co jinak v hodinách ČJ není čas – probíráme jevy jako je psaní velkých písmen, psaní i/y, s, z, vz apod. Přitom naše schůzky netrvají většinou déle než 30 minut.

Celý článek...
 

Tajfun v květnu

Pozor změna! Představení Homunkulus bylo přesunuto na 19.00!

Dovolujeme si vás pozvat na dvě květnová vystoupení našeho souboru.

První se odehraje v sále SVČ Korunka v Mariánských Horách naproti kostelu na Stojanově náměstí. V rámci festivalu Kajdeš tam v sobotu 28. května předvedeme reprízu hry Homunkulus. Začátek představení je plánován na 19.00, vstupné dobrovolné.

Druhé představení se bude týkat workshopové skupiny pod vedením Tomáše Kerekeše a Honzy Můčky (oba SEPA). V klubu Atlantik se v úterý 31. května uskuteční repríza skečů „Allahova pomsta“, „Soud“ a uvedení nově napsaného kusu. Vystoupení začíná v 18.00, vstupné je 50,–.

Těšíme se na vaši účast.

 

Pražský studentský summit

Již po několik let se studenti MGO zapojují do projektu Pražský studentský summit a nejinak tomu bylo i letos. Na šestnáctém ročníku tohoto prestižního vzdělávacího programu pro studenty středních i vysokých škol úspěšně reprezentovalo naši školu 9 studentů. V rámci simulace světových organizací, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie, jsme měli možnost vklouznout na pár dní do světa diplomacie a vysoké politiky, jednat o soudobých problémech tížících svět. Na pěti přípravných setkáních v průběhu celého roku jsme se učili, navzájem poznávali, navštívili zajímavé přednášky i doprovodné kulturní akce. Vyvrcholením celého projektu pak byla konference, kde jsme zužitkovali veškeré nabyté informace, abychom hájili zájmy státu, za který jsme byli delegováni.

O přínosu této akce nelze pochybovat, podněcuje zájem mladých lidí o světové i domácí dění, naučí je vystupovat, mluvit na veřejnosti, umění kompromisu. Příjemným bonusem je také příležitost interakce s vrstevníky z celé České republiky.  Nepochybujeme o tom, že i příští rok se budeme akce účastnit, přidá se k nám více nadějných studentů a dostojíme tak vysokého standardu delegátů z Matičního gymnázia.

 

Údy z půdy v Náchodě

Školní orchestr Údy z půdy již podruhé zavítal na celostátní festival studentské tvořivosti „Náchodská prima sezóna“, pořádáný 14. rokem. Večerní koncert se uskutečnil ve středu 4. 5. 2011 v klubu Vatikán. Pod skvělým vedením paní profesorky Markéty Šňupárkové podala skupina jeden ze svých „obávaných výkonů“

Celý článek...
 

Tajfun znovu na scéně

Recenze na divadelní hru Homunkulus

Premiéra dne 29. 04. 2011 v Divadle loutek Ostrava

Režie: Jan Můčka a Jiří Popiolek

Scénář: Jakub Novák a Václav Strýček

Osoby a obsazení: Ingrid – Anna Málková, Kryšpín – Václav Strýček, Profesor – Jakub Novák, Helga – Katka Fuxová, Homunkulus – Tom Kerekeš, Tygr Tom – Nadan Pojer, Tygr Simier – Tom Fiala.

 

Tento text si rozhodně neklade za cíl vážným a úplným způsobem posoudit zmíněné představení. Jde spíš o to, upozornit na divadelní soubor Tajfun, který pod taktovkou několika nadšenců i svých tradičních příznivců opět zvedl svá křídla z prachu a popela, aby po delší odmlce v činnosti zamířil na ostravská divadelní prkna. Ti, kdo dorazili v pátek 29. 4. 2011 v podvečer do Divadla loutek Ostrava, aby zhlédli divadelní kus Homunkulus v podání znovu se probudivšího divadelního souboru Tajfun, rozhodně nebyli zklamáni. Šlo totiž o obecenstvo očekávající legraci a ochotné k ní svým způsobem i přispět. Sešli se tak ve zvláštní symbióze herci i diváci vyznávající podobné hodnoty, takže při byť sebemenší snaze kus „musel“ najít mezi obecenstvem své příznivce.

Celý článek...
 

Divadelní soubor Tajfun

Divadelní soubor TajfunDivadelní soubor Tajfun vznikl na Matičním gymnáziu v roce 1992. Od té doby prošly jeho řadami spousty studentů, z nichž mnozí zůstali u herectví a divadla dodnes.

Na zkouškách se věnujeme samozřejmě připravovaným představením, učíme se ale i mluvení či pohybu na scéně a také rozvíjíme vlastní tvořivost. Vystoupení jsou tak z velké části autorská.

V současné době (po náboru z listopadu 2010) má Tajfun okolo dvaceti členů z různých tříd a s různými her

eckými zkušenostmi.

Jste srdečně zváni na každé naše vystoupení!

 

Studenti reprezentovali PDMMO v Bruselu

Ve dnech 21. 3. 2011 – 24. 3. 2011 reprezentovali studenti naší školy, Matěj Benda ze septimy A a Daniel Kunz ze 4. A, nejen Parlament dětí a mládeže města Ostravy, ale také Matiční gymnázium, v Bruselu, kde byli pozváni na sponzorovanou poznávací cestu. Během krátkého zájezdu měli možnost seznámit se s funkčností a efektivitou Evropského Parlamentu, a také s krásami hlavního města Evropy. S ostatními 7 členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy pak byli prvními, kdo byl za tuto 4 roky fungující studentskou organizaci delegován za hranice České republiky.

 

Sdružení přátel diktátů

Na celkově šesté setkání s diktáty jsou všichni (nejen) studenti zváni na 29. 3. 2011 ve 14.05 hodin do učebny TA. Diktát bude mít aktuální obsahové zaměření a z mluvnických jevů pak bude koncentrován na velká písmena a interpunkci.

 

Florbalový titul obhájila třída Mgr. Zdeňka Maníka

I druhý ročník oficiální florbalové soutěže, která byla na Matičním gymnáziu loni založena, se stal vítězným pro třídu profesora Zdeňka Maníka. Loni ještě jako kvarta B a letos už o rok starší žáci kvinty B tak nadále zůstávají jediným vládcem školní florbalové ligy. Staronový mistr byl korunován v sobotu 26. února v prostorách tělocvičny SVČ na Ostrčilově ulici, kde se také odehrály všechny zápasy vyřazovací části.

Celý článek...
 

Výsledky závěrečné části školní florbalové ligy

Uvádíme výsledky závěrečné části školní florbalové ligy.

Celý článek...
 

Pozvánka na play-off školní florbalové ligy

V sobotu 26. února se v prostorách Střediska volného času na Ostrčilově ulici uskuteční play-off florbalové ligy MGO. Pro vyřazovací boje již musela liga opustit své domovské prostory v tělocvičnách gymnázia, a tak věříme, že díky prostornému diváckému zázemí i dostatečně velké hrací ploše bude tělocvična na Ostrčilově ul. vhodným hostitelem pro konání takovéto události. Závěrečný turnaj bude rozehrán ve 13 hodin za účasti organizátorů i zástupce unie Přátelé MGO, které děkujeme za finanční podporu a zajištění cen pro vítěze. Vzhledem k tomu, že lze očekávat vysokou a kvalitní úroveň všech zápasů, přizvali jsme profesionálního rozhodčího se zkušenostmi ze soutěžních zápasů ligových florbalových soutěží.

Celý článek...
  

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650