telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Od pátku 5. října do neděle 7. října 2012 se v Praze konalo již třetí letošní zasedání Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky (SGS ČR). Jde o projekt, v rámci kterého spolupracují studentské samosprávy českých gymnázií a vyjadřují se k aktuálním otázkám v oblastech školství a mládeže. V minulosti se účastníci z řad vedení zhruba čtyř desítek členských studentských samospráv českých gymnázií (mezi nimi například Gymnázium OPEN GATE, Gymnázium Jana Nerudy, Akademické gymnázium Štěpánská v Praze, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov aj.) zabývali například postavením samospráv na školách.

V rámci spolupráce Studentského senátu Matičního gymnázia se Student Council of 1st International School of Ostrava byli předseda Studentského senátu Richard Vereš a jeho 1. místopředseda Filip Křižák pozváni na diskusi s piloty Severoatlantické aliance, kterou 1st International School (1st ISO) pořádala.

Na škole je nejprve přivítal Chairman of the Student Council of 1st ISO Jiří Procházka a později ředitel školy Brett Gray, který zdůraznil, že doufá v pokračování spolupráce mezi oběma školami. Následně dorazila skupina patnácti pilotů NATO, které doprovázel ředitel Informačního centra NATO Petr Zlatohlávek.

Zveme vás všechny na slavnosti divadelního souboru Tajfun, fungujícího při MGO, k 20. výročí jeho založení. Na programu jsou převážně autorské, jak starší, tak i novější hry. Komedie Penzion Majáček bude při této příležitosti hrána poprvé.

Zváni jsou všichni bývalí i současní členové, přátelé, rodiče i studenti a kantoři MGO. Podrobnější informace budeme průběžně doplňovat na stránce Tajfunu.

Dne 28. 6. 2012 se v kulturním centru Cooltour na Černé louce uskutečnila dvě představení komedie Majáček. Ta pro studenty Matičního gymnázia sehrál divadelní soubor Tajfun. Jeho členové se představili ve hře, k níž text před lety napsala Zuzana Vysloužilová a Jiří Popiolek, hra však měla první premiéru teprve letos. Bylo to na konci března, kdy se slavilo 20 let existence Tajfunu. Jiří Popiolek představení uvedl několika slovy o Tajfunu a zároveň pozval studenty gymnázia, aby tento herecký soubor přišli podpořit na konkurz, který bude organizován 13. 9. 2012.

Zvu tímto všechny zájemce na schůzky Sdružení přátel diktátů, které – tak jako loni – začne pracovat na naší škole jako kroužek pro ty, kteří si chtějí vylepšit své dovednosti v pravopisu. Časově nenáročným způsobem (jednou měsíčně) budou mít studenti možnost si ověřit, jak na tom vlastně jsou, při následné opravě a rozboru se pak mohou zeptat i na to, na co jinak v hodinách ČJ není čas – probíráme jevy jako je psaní velkých písmen, psaní i/y, s, z, vz apod. Přitom naše schůzky netrvají většinou déle než 30 minut.

Podkategorie

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top