telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Aktuální

Archiv

Výzva k podání nabídek – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO - 2. část

Výzva k podání nabídky – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO - 2. část

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (Technická zprávaProjektová dokumentace)

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

 

Výzva k podání nabídek – Dodávka 16 ks osobních počítačů

Výzva k podání nabídky – Dodávka 16 ks osobních počítačů

Příloha č. 1: Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Dodávka 16 ks osobních počítačů

Vysvětlení zadávací dokumentace


Výzva k podání nabídek – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO

Výzva k podání nabídky – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (Technická zpráva, Projektová dokumentace)

Příloha č. 4: Čestné prohlášení


Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy jídelny

Výzva k podání nabídky – Stavební úpravy jídelny

Příloha č. 1 : Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 : Krycí list nabídky

Příloha č. 3 : Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Stavební úpravy jídelny

Vysvětlení zadávací dokumentace 1. část

Vysvětlení zadávací dokumentace 2. část


Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce osvětlení budovy gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia

Dodatečné informace


Výzva k podání nabídky – Dodávka šatních skříněk

Výzva k podání nabídky – Dodávka šatních skříněk

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Ilustrační foto požadovaných šatních skříněk


Výzva k podání nabídek – Výměna požárních dveří v budově gymnázia - 2. kolo

Výzva k podání nabídky – Výměna požárních dveří v budově gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

 

Výzva k podání nabídek – Výměna požárních dveří v budově gymnázia – zrušeno

Výzva k podání nabídky – Výměna požárních dveří v budově gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídky – Nákup školních lavic a židlí

Výzva k podání nabídky – Nákup školních lavic a židlí

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu ilustrační fotografie

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou

zakázku malého rozsahu s názvem  Nákup školních lavic a židlí

Dodatečné informace

 

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce učebny biologie

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce učebny biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídky – Nákup šatních skříněk

Výzva k podání nabídky – Nákup šatních skříněk

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu


Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce posluchárny chemie

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce posluchárny chemie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce posluchárny chemie - zrušeno

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce posluchárny chemie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídek – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt

Výzva k podání nabídek – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (ke stažení)

Příloha č. 1: Formulář – Krycí list nabídky (ke stažení)


Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce laboratoře biologie

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce laboratoře biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

Výzva k podání nabídek – Nákup učebních pomůcek pro MGO


Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup nábytku do laboratoře biologie

Dodatečné informace

 

Výzva k podání nabídek – Nákup nábytku do laboratoře biologie

Výzva k podání nabídky – Nákup nábytku do laboratoře biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3: Specifikace předmětu zakázky


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby


Informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“.

Text informace: Informace k předpokládané hodnotě Veřejné zakázky malého rozsahu, specifikované v bodě č. 8 Výzvy k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost.

V případě jejího překročení nebude zadavatel považovat nabídku za takovou, která by nesplňovala Zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě”

Výzva k podání nabídek – Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě

Příloha č. 1: Obchodní podmínky (návrh smlouvy)

Příloha č. 2: Energetický audit

Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí podpory – podané na SFŽP

Příloha č. 4: Plochy zateplovaných konstrukcí

Příloha č. 5: Zaměření budov – zjednodušená projektová dokumentace


 

Výzva k podání nabídek – Nákup víceúčelových stolů do učebny výtvarné výchovy


Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Dodatečné informace

Příloha č. 1 – Upravený výkaz výměr

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Dodatečné informace

Příloha č. 1 – Upravený výkaz výměr

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Výzva k podání nabídky – Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazů výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup elektrotechniky

Výzva k podání nabídek – Nákup elektroniky

Příloha č. 1: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů


Výzva k podání nabídek – Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy Matičního gymnázia


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna prosklení vstupních hal Matičního gymnázia, Ostrava – zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu

Výzva k podání nabídek – Výměna prosklení vstupních hal Matičního gymnázia, Ostrava – zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu

Příloha č. 1: Návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti


Výzva k podání nabídek – Nákup školního nábytku


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup vybavení laboratoře chemie

Výzva k podání nabídek – Nákup vybavení laboratoře chemie

Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 5: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6: Vzorový štítek na obálku nabídky


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce chemické laboratoře

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce chemické laboratoře

Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 5: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6: Vzorový štítek na obálku nabídky

5. března 2012 se Matiční gymnázium stalo oficiálním přípravným centrem Cambridge University pro mezinárodní jazykové zkoušky KET, FCE, CAE. V letošním roce využilo jeho služeb 20 studentů školy a 16 se ke zkoušce FCE přihlásilo. Zkouška proběhne 11. a 14. 4. 2012. Všem přihlášeným přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ.

Volby do školské rady se uskuteční dne 21. 12. 2011 formou hlasování na internetu.

Postup pro hlasování (vyplnění ankety):

 1. Přihlaste se do systému Bakaláři.
 2. Klikněte na červený odkaz „Nevyplněné ankety“.
 3. Stiskněte tlačítko Vstup.

Přihlášení do systému Bakaláři

Návrhy kandidátů z okruhu zákonných zástupců žáků:

 • Mgr. Petr Jamroň, obchodní ředitel, BECTON Dickinson CZ (zákonný zástupce žáka SA)
 • Ing. Petr Nemrava, generální ředitel, ČSAD Ostrava (zákonný zástupce žáka SB)
 • Bc. Miroslava Slovenčíková, úředník, Magistrát města Ostravy (zákonný zástupce žáka KVA)
 • Ing. Miroslav Týn, důchodce (zákonný zástupce žáka KVIB)
 • Ing. Martin Valigura (zákonný zástupce žáka KVA)
 • Ing. Raimund Zaorálek, bankovní poradce (zákonný zástupce žáka KVIB)

Za průběh voleb odpovídá volební komise, kterou ustanovuji ve složení:

 • Mgr. Ivona Korpasová- předseda (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Mgr. Zdeňka Platošová - (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Mgr. Jan Veřmiřovský - (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Podrobnější informace najdete ve volebním řádu školské rady vydaném Radou Moravskoslezského kraje (volební řád).

Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy

Volba předmětů probíhá online v systému Bakalari, záložka ankety.

Katalog volitelných předmětů Matičního gymnázia v Ostravě

Katalog volitelných předmětů je pro daný školní rok přehledem toho, co lze dle zájmu žáků a organizačně-ekonomických hledisek reálně nabídnout. Anotace k jednotlivým volitelným předmětům naleznou žáci na webových stránkách školy.

1. V prvním kole budou nabídnuty všechny semináře. Ve třetím ročníku vybírá žák s ohledem na svou odbornou profilaci vždy dva předměty. Povinně volí nejméně jeden předmět typu A (povinně volitelný) a nejvíce jeden předmět typu B (volitelný). Může tedy volit dva předměty typu A a nemůže volit dva předměty typu B. Ve čtvrtém ročníku volí celkem čtyři předměty, nejméně dva předměty kategorie A a nejvíce dva předměty kategorie B.

2. Ve druhém kole budou nabídnuty jen ty předměty, o které byl dostatečný zájem, a je proto možné je pro žáky otevřít. Nabídka bude doplněna o tu skupinu předmětů, které byly z hlediska zájmu těsně pod hranicí pro zařazení a budou tak kapacitně krýt nabídku pro ty žáky, kteří nenaleznou v tomto kole volby předměty, které preferovali v kole prvním. Pravidla volby (poměr předmětů typu A a B) budou stejná jako v kole prvním. Volba může být kapacitně omezena (je nutno se v daném termínu přihlásit a obsadit volné místo, po zaplnění se možnost přihlášení do předmětu uzavře a žák musí hledat jiný volný předmět).

3. Poslední možností pro nezařazené žáky bude třetí kolo. Předměty, které se nepodařilo naplnit ani v kole druhém, budou z nabídky vyřazeny. Volba bude kapacitně omezena.

4. Žáci, kteří nevyužili všech předcházejících možností, budou s ohledem na organizační hlediska třídním učitelem přiřazeni na zbývající místa v dosud volných volitelných předmětech. Vlastní zařazení bude pro žáka závazné.

Dvouleté volitelné předměty, zvolené v třetím ročníku, musí žák dokončit.

Katalog volitelných předmětů – třetí ročník

Katalog volitelných předmětů – čtvrtý ročník

Pro lepší orientaci doporučujeme zobrazit si v prohlížeči pdf záložky.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top