Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Informace pro nově přijaté žáky prvních ročníků

Rozdělení do tříd (školní rok 2019/2020)

Prima A

Prima B

1.A

 

Mimořádné opatření na dny 12. až 14. června 2019

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k zásadnímu překročení hygienických limitů naměřených teplot ve třídách školy se Matiční gymnázium Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých paragraf 17 rozhodlo upravit výuku ve dnech 12. 13. a 14. června následovně:

  1. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu 0. – 4. vyučovací hodinu, pak bude výuka ukončena.
  2. Ve třídách, kde bylo naplánováno zkoušení v 5. – 7. vyučovací hodině, je dána možnost žákům a vyučujícímu dohodnout se na způsobu náhrady (daná hodina nemusí odpadnout, daná hodina bude nahrazena 0 hodinu v jiném dnu – rozhodnutí vyučujícího této hodiny je pro žáky závazné).
  3. V případě změny počasí si Matiční gymnázium Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem vymezuje právo zrušit mimořádná opatření, a to svým rozhodnutím nejpozději do 10.00 hod. příslušného dne. Pokud tak nebude učiněno, je platné toto mimořádné opatření o zkráceném režimu vyučování.
  4. Pro žáky nižšího gymnázia nabízíme rodičům možnost zajistit dozor nad žáky v budově školy do 14.00, pokud o to požádají své třídní vyučující.

 

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MGO

 

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2019

Žáci, kteří neprospěli z nějakého předmětu (i dílčí části) u maturitní zkoušky v jarním termínu 2019 nebo nekonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky, protože na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni, musí odevzdat podepsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2019 a případně i seznam literárních děl nejpozději do 21. 6. 2019.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Přihlášky budou k dispozici v kanceláři zástupců (příp. v kanceláři školy) v týdnu od 17. do 21. června 2019.

 

Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2019 je stanoveno ministerstvem školství na období od 2. 9. 2019 (od 12:00 hodin) do 6. 9. 2019 včetně.

 

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) v podzimním zkušebním období - 10.9.2019.

 

Pozvánky budou v řádném termínu zaslány na emailové adresy žáků.

 

Upozornění:

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

 

Vítězství v krajském kole soutěže Eurorebus 2019

Všechno to začalo tentokrát na ostravském Hlavním nádraží, kde jsme se krátce před půl osmou hodinou ranní pomalu, ale jistě sešli.

Celý článek...
 

Série mimořádných úspěchů žáků MGO v matematických disciplínách

Před týdnem se konalo na Gymnáziu Olgy Havlové okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Celý článek...
 

Workshop Demokracie a já

Ve čtvrtek 2. 5. jsme se na Krajském úřadě v Ostravě zúčastnili celodenního workshopu s názvem Demokracie a já,

Celý článek...
 
Více článků...

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650