Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Nanečisto čtyřleté 2015

Výsledková listina „Přijímaček nanečisto 2015“ (žáci 9. tříd)

Výsledky žáků jsou zveřejněny pod nahodilými kódy. Výsledky za jednotlivé předměty (M a ČJ) jsou zveřejněny v procentech.

V rámci balíčku „Přijímačky nanečisto 2015“ nabízím zájemcům (žákům z 9. tříd) individuální konzultace - rozbor výsledků (rodiče a žáci si nemohou zadání fotit telefonem či jiným přístrojem, kopírovat, nebo dokonce odnášet domů, zadání nejsou součástí balíčku "Přijímačky nanečisto", jak bylo dopředu avizováno) – v termínech čtvrtek 26. 3. 2015 od 14.00 do 15.00, středa 8. 4. 2015 od 14.00 do 15.00 a čtvrtek 9. 4. 2015 od 14.00 do 15.00. Žáci (doprovod rodičů není nutný) mohou nahlédnout do svých a vzorových odpovědních archů, poté jim dle přání pomohu analyzovat jejich problematické oblasti. S žáky, kteří navštěvují naše přípravné kurzy, budeme podrobně výsledky Přijímaček nanečisto rozebírat v kurzech.

Předem děkuji za dodržení organizačních pokynů ke konzultacím, které jsou již léta založeny na důvěře a vzájemném respektu, a přeji všem žákům co nejlepší výsledky u řádných přijímacích zkoušek.

Mgr. Naděžda Nováková

 

Budoucnost je vždy otázkou volby

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé Matičního gymnázia,

měsíce únor a březen jsou z pohledu života gymnázia velmi důležité a pro mnohé žáky dokonce zásadní.

Nejdříve několik slov k těm, kteří již jsou žáky Matičního gymnázia a vybírají nyní z nabídky volitelných předmětů.

Jednou z nejsilnějších stránek nové vzdělávací nabídky MGO je právě široké spektrum odborně špičkově připravených volitelných předmětů, které umožní žákům oborovou profilaci již v závěru středoškolského studia. V tomto školním roce bylo žákům nabídnuto celkem 88 volitelných předmětů (pro žáky budoucích třetích ročníků 40 a pro žáky budoucích maturitních ročníků 48).

Celý článek...
 

Přednáška profesora Václava Bělohradského na MGO

Dne 11. 3. navštívil naši školu významný český filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský. Pan profesor uspořádal pro naše studenty přednášku s názvem „Úvod do humanitních věd“. Během ní rozvinul některé soudobé pojmy jako například „global village“ nebo přesycení vizuálními ikonami.

Celý článek...
 

Změna organizace výuky

Vážení rodiče a žáci,

z důvodu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti žáků a vzhledem k technologickým požadavkům, které jsou spojeny s realizací některých pracovních operací probíhající rekonstrukce MGO, vyhlašuje Matiční gymnázium, Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem  na dny 30. a 31. března 2015 a 1. dubna 2015 ředitelské volno.

Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

V Ostravě dne 5. 3. 2015

Mgr. Ladislav Vasevič

 

Nanečisto osmileté 2015

Výsledky NANEČISTO osmileté 2015

 

Výsledková listina „Přijímaček nanečisto 2015“

Výsledky žáků jsou zveřejněny pod nahodilými kódy. Výsledky za jednotlivé předměty (M a ČJ) jsou zveřejněny v procentech. V rámci balíčku „Přijímačky nanečisto 2015“ nabízím zájemcům individuální konzultace a rozbor výsledků v termínech pondělí 17.00 – 18.00 (kromě 30. 3. a 6. 4.) nebo v termínech pondělí, středa a čtvrtek 14.00 – 15.00. S žáky, kteří navštěvují naše přípravné kurzy, budeme podrobně výsledky Přijímaček nanečisto rozebírat v kurzech.

Omluva

Vzhledem k nebývalému zájmu o naše Přijímačky nanečisto a s tím spojené náročné administraci průběhu celé akce se nedopatřením několik žáků nenašlo na seznamu účastníků, přestože byli v evidenci. Žáci byli zařazeni do skupin na místě a přijímačky nanečisto vykonali. Tímto se omlouvám jak jednotlivým žákům, tak jejich rodičům za případné komplikace, které tímto nedopatřením mohly vzniknout.

Děkuji za pochopení a přeji všem žákům co nejlepší výsledky u řádných přijímacích zkoušek.

Mgr. Naděžda Nováková

 

Úspěch v chemické olympiádě kategorie D

Postup do krajského kola

Dne 6. března 2015 absolvovali žáci Matičního gymnázia okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovalo hned pět žáků, a to Martin Můčka (TA), Matylda Kubečková (TB), Adéla Janků (KVB), Hana Kroupová (KVB) a Vojtěch Vykoupil (KVB). Olympiáda se konala na Chemické průmyslové škole profesora Heyrovského v Ostravě Zábřehu.

Celý článek...
 

Projekt Cambridge English Pretesting na MGO

Žáci si vyzkoušeli mezinárodní zkoušky na vlastní kůži

Minulý týden proběhlo na Matičním gymnáziu první kolo pre-testů mezinárodních zkoušek Cambridge English, kterého se zúčastnili žáci prim a kvart pod vedením Mgr. Dančíkové, Mgr. English, Mgr. Halfarové, Mgr. Novákové a Mgr. Staré.

Celý článek...
 

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650