Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Dne 22. dubna 2015 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2015/2016 (§ 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  osmileté studium (zde)

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2015/2016 (§ 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)

3. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016 dle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 671/2004 Sb. – osmileté studium (zde)

4. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016 dle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 671/2004 Sb. – čtyřleté studium (zde)

5. Poučení

6. Organizační a administrativní dodatek

Celý článek...
 

Nový mikroskop s obrazovou analýzou na MGO

Žáci naší školy mohou pracovat s novým mikroskopem s obrazovou analýzou, který byl pořízen díky projektu Podpora přírodovědných předmětů r.č. CZ 1.10./2.1.00/20.01213. Škola tak získala další pomůcku pro zobrazení mikrosvěta, včetně možnosti jeho zaznamenání fotografií či videem. Mikroskop je osazen planachromatickými objektivy zvětšujícími 4x, 10x, 40x a též objektivem imerzním se zvětšením 100x, což umožňuje, díky zvětšení objektivu 10x, pozorovat mikrosvět přiblížený až 1000x.

Celý článek...
 

Třetí ročník plaveckých závodů naší školy

Ve středu 22. dubna 2015 se uskutečnil 3. ročník přeborů Matičního gymnázia v plavání. Akce proběhla v krásném prostředí krytého bazénu „Vodní svět Sareza“ . Celkem 25 soutěžících ve třech kategoriích bojovalo o ceny a medaile na trati 50m volný způsob.

Celý článek...
 

Druhé místo studenta MGO v krajském kole 12. ročníku Astronomické olympiády

Letošního ročníku školního kola AO se zúčastnilo celkem 17 žáků ve všech kategoriích a následujícího krajského kola 11 žáků, z nichž 8 bylo úspěšných řešitelů. Jedná se o velký úspěch, který potvrzuje zájem našich žáků o astronomii, a především vysokou úroveň jejich odborných znalostí.  Protože žáci prováděli také náročná vlastní astronomická pozorování, je tento úspěch o to cennější.

Nejlepšího umístění dosáhl Patrik Berka ze třídy 3. A, který se v nejvyšší kategorii AB umístil na 2. místě, velmi hezké je také 10. místo v kategorii GH Alice Školoudíkové ze sekundy A.

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a úspěšným řešitelům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

Pěvecký sbor Matičního gymnázia skvěle reprezentoval Ostravu na festivalu gymnázií – Otrokovice 2015

Ve dnech 14. a 15. dubna 2015 se smíšený pěvecký sbor MGO pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové zúčastnil 46. ročníku festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích, který je prestižní kulturní akcí na Moravě. Čtyřicet žáků naší školy oslnilo publikum v rámci dopoledního festivalového vystoupení, jež bylo nesmírně úspěšné. Náš pěvecký sbor jako jediný reprezentoval město Ostravu a Moravskoslezský kraj jako takový.

Celý článek...
 

MGO se zapojilo do celostátního projektu Hrajeme si s eTwinningem!

Podstatou akce, kterou pořádá Národní podpůrné středisko pro eTwinning (součást Domu zahraniční spolupráce MŠMT), je nejen propagace aktivity eTwinning v roce jejího desátého výročí, ale také seznámení  žáků s prostředím eTwinningu, efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce, podpora užší mezinárodní spolupráce on-line a zároveň zvýšení povědomí žáků o bezpečném využívání internetu a sociálních sítí.

Celý článek...
 

Velký úspěch naší žákyně v krajském kole olympiády v českém jazyce

Žákyně oktávy Eliška Kozáková se v pondělí 13. dubna zúčastnila krajského kola olympiády v českém jazyce a obsadila v této prestižní soutěži, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, vynikající 3. místo.

Elišce blahopřejeme a děkujeme jí za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.

 

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650