Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Program slavnostního předání rekonstruované budovy Matičního gymnázia Ostrava žákům a pedagogům – 1. září 2015

1. Úvodní slovo studentů MGO a přivítání hostů (8.15 hod.)

2. Krátký kulturní program žáků MGO

2. Přivítání nových žáků Matičního gymnázia – prima A, prima B,  1. A

3. Proslov ředitele Matičního gymnázia Mgr. Ladislava Vaseviče

4. Historické odpočítávání – Matiční gymnázium a Matiční ulice v proměnách času

5. Slavnostní přestřižení pásky – symbolické předání budovy MGO žákům a pedagogům zástupcem zřizovatele – vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu MSK PaedDr. Liborem Lenčou

6. Závěrečný proslov – vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu MSK PaedDr. Libor Lenčo (8.45 hod.)

7. Prohlídka rekonstruované budovy MGO

 

Harmonogram prvního školního týdne pro první ročníky

Harmonogram prvního školního týdne pro první ročníky

1. ročník

Primy

Přestupující žáci

Rozdělení do tříd (školní rok 2015/2016)

 

Kvantitativní ukazatele výkonu vzdělávacího procesu na MGO

Školní rok 2014/2015

Konec školního roku je již tradičně příležitostí k bilancování a případnému hodnocení práce našich žáků. Jsem velmi rád, že i v letošním školním roce dosáhli žáci Matičního gymnázia nejen velmi dobrých studijních výsledků, ale že je patrná také dynamika prezentace vědomostí, schopností, dovedností a talentu našich žáků v nejrůznějších typech soutěží, olympiád, workshopů a dokonce odborných konferencí. V této oblasti byl snad tento školní rok nejúspěšnější v celé historii školy. Nelze v krátkém nástinu jmenovat všechny úspěchy (to není cílem této zprávy), proto odkazuji na informace průběžně zveřejňované na našich webových stránkách a následně archivované v kategorii  Úspěchy žáků.

Dovolte, abych nabídl několik  údajů, které podtrhnou pozici Matičního gymnázia v kontextu regionu a celé České republiky.

Hodnocení přijímacího řízení 2014/2015

Gymnázium 7941K41: přihlášeno – 118 žáků (zájem převyšuje nabídku 3,93 x), zkoušku konalo – 118 žáků, zápisové lístky odevzdalo 30 žáků

Gymnázium 7941K81: přihlášeno – 202 žáků (zájem převyšuje nabídku 3,36 x), zkoušku konalo – 200, zápisové lístky odevzdalo – 61 žáků

Celkový počet uchazečů o studium na Matičním gymnáziu byl rekordní a velmi povzbudivý je i fakt, že z celkového počtu přijatých uchazečů jich 65,93 % odevzdalo zápisový lístek v první volbě a pokud budeme vycházet z faktu, že žák mohl mít podánu přihlášku na dvě střední školy, zájem studentů studovat prioritně na MGO byl v odvolacím řízení tak velký, že nebylo nutno ani v letošním školním roce vypisovat druhé kolo přijímacího řízení, a můžeme proto hovořit o 100% naplněnosti v prvé volbě uchazeče.

Nesmírně zajímavý je také ukazatel kvality přijímaných žáků:

Studijní průměr žáků přijatých do osmiletého studia za sledované období (1. a 2. pol. čtvrté třídy a 1. pol. páté třídy) je 1,02.

Studijní průměr žáků přijatých do čtyřletého studia za sledované období (1. a 2. pololetí osmé třídy a za 1. pololetí 9. třídy) je 1,08.

Studijní výsledky žáků MGO školního roku 2014/2015

Hodnocení školního roku 2014/2015

Počet žáku s vyznamenáním                          312    (50,8 %)

Počet žáků s hodnocením prospělo              296  (48,2 %)

Celkový studijní průměr žáků Matičního gymnázia  je 1,529.

Počet žáků, kteří neprospěli, či nebyli k termínu uzavření klasifikace hodnoceni – 6 (0,99 %).

Hodnocení maturitních zkoušek 2014/2015

Z pohledu MGO byl letošní školní rok opravdu velmi vydařený. V kontextu výsledků loňských a předloňských státních maturit, kdy MGO dle zveřejněných oficiálních výsledků patřilo ke skupině nejlepších gymnázií (viz https://vysledky.cermat.cz/), se nám vydařily i maturitní zkoušky školního roku 2014/2015. Zde jsou základní výsledky, na ty celorepublikové si budeme muset počkat do podzimu.

4. A vyznamenaných             17

prospělo                            10

celkový průměr           1,54

OKT A vyznamenaných           12

prospělo                          11

celkový průměr         1,53

OKT B vyznamenaných          17

prospělo                             9

neprospěl                       1

celkový průměr         1,40

Celkový průměr maturujícího ročníku 2014/2015 je   1,49.

Projekty a naši partneři:

Hodnocený školní rok se nesl v duchu tří velkých projektů:

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Poznej tajemství vědy

Zlepši si techniku

S uspokojením mohu konstatovat, že realizace těchto projektů zásadně obohatila nejen technické a materiální vybavení Matičního gymnázia, a to v řádech několika set tisíc korun, ale především byla odborným impulsem pro naše žáky a inspirací pro naše pedagogy.  Není mnoho škol, které mohou prezentovat tak široké spektrum odborných a vědeckých partnerů. Nám však jde především o aktivní nabídku zcela nových forem badatelské výuky, která je při hledání vědeckých talentů v oblasti přírodovědné  považována za zásadní.  Naše poděkování patří všem partnerům, s kterými jsme v letošním roce aktivně pracovali:

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, Vysoká škola podnikání, a. s., Michálkovická 1810/181, 71000 Slezská Ostrava, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem,

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., Švabinského 19/1749, 70200 Moravská Ostrava, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 9/1768, 70800 Poruba, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 66441 Troubsko, Agriatik Plant Research, s r. o., Zemědělská 2520/16, 787 07 Šumperk, OSEVA vývoj a výzkum s r. o., Hamerská 698, 756 54 Zubří, Chmelařský institut s r. o., Kadaňská 2525, 438 01 Žatec, Asociace výzkumných organizací, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17/2050, 14300 Praha 12, ZOO Ostrava, p. o., Michálkovická 1137/197, 71000 Slezská Ostrava, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 16000 Praha 6, ZOO Ostrava,

Slezské gymnázium Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 29/848,74601 Opava, ZŠ waldorfská Ostrava, příspěvková organizace, Gen. Píky 13b/3295, 70200 Moravská Ostrava, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, 70900 Mariánské Hory, Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 1364/65, 614 00 Brno – Husovice, Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, 432 01 Kadaň, ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 268/45, 70030 Ostrava-Dubina, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská 1003/49, 70030 Hrabůvka, ZŠ Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Bulharská 1532/23, 70800 Poruba, Obec Vysoké Pole, Vysoké pole 118, 763 25 Vysoké Pole, Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice.

Pro školní rok 2015/2016 máme již připraveno několik nových, sice náročných, ale nesmírně zajímavých projektů, které jistě zásadně ovlivní odborný růst našich žáků, a to je společným cílem celého pedagogického sboru, kterému osobně děkuji za mimořádné pracovní nasazení a velmi profesionální přístup. Právě v kvalitě pedagogického sboru lze vidět odbornou jistotu pro nový školní rok.

 

Mgr. Ladislav Vasevič

 

Galerie úspěšných

Ve školním roce 2014/2015 byli za vynikající studijní výsledky, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a za mimořádný přínos v oblasti kulturních, společenských a humanitárních aktivit oceněni následující žáci Matičního gymnázia Ostrava:

Celý článek...
 

Olympiáda MGO

Pátek 26. června byl den, kdy naši studenti měli možnost zažít, jaké je to být účastníkem olympijských her. V areálu Čapkovy sokolovny za krásného slunečného počasí soutěžili  v atletických disciplínách (běhy 60m, 300m, překážkové běhy, skok daleký, vrh koulí ) a také v netradičních soutěžích (běh s míčkem na raketě, hod kroužkem na cíl,  střelba za vzduchovky…).

Celý článek...
 

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD ANGLIE A SEVERNÍ WALES 2015

Ve dnech 18. – 25. 6. 2015 se studenti MGO vydali objevovat krásy Anglie a severního Walesu. Začátek cesty byl ozvláštněn prohlídkou univerzitního města Oxford, které nás uchvátilo svou kouzelnou atmosférou. Neméně zajímavé bylo Shakespearovo město Stratford nad Avonou, jež dodnes těží z odkazu slavného dramatika. Odpoledne mohli studenti obdivovat majestátnost katedrály ve Worcesteru.

Celý článek...
 

TŘETÍ MÍSTO V MEZINÁRODNÍM KLÁNÍ ČTYŘ ZEMÍ

Tradiční červnové střetávání nejlepších frankofonních zpěváků z České republiky a Slovenska se v posledních dvou letech rozšířilo o další dvě země, Maďarsko a Polsko. Letošní pořadatel mezinárodního finále V Banské Bystrici zrušil kategorii skupin a pozměnil věkové kategorie, takže se naše skupina tří zpěvaček (Kristína Štelbaská, Tereza Honková, Petra Sroková) a tří hudebníků (Ondřej Calábek, Ondřej Zahuta , Matěj Šíma) ocitla mezi dospělými sólisty, mezi kterými nechyběli ani skuteční profesionálové. Třetí místo je tedy nesporným úspěchem.

Celý článek...
 

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650