Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Výsledky voleb do Školské rady MGO funkční období 2017 - 2020

Volba pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Dne 14. 11. 2017 proběhly volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady MGO pro funkční období 2017 - 2020. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016)  s následujícím výsledkem: celkem hlasovací lístky odevzdalo 128 oprávněných voličů. 1 volební lístek nebyl označen dle požadavku, a byl proto komisí označen jako neplatný. Počet platných odevzdaných volebních lístků je 127. (MUDr. Starý - 94 hlasů, JUDr. Svatošová - 72 hlasů, Ing. Čížková - 51 hlasů.)

Volební účast:  21,01 % všech oprávněných voličů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

Do Školské rady MGO byl zvolen

MUDr. Marian Starý, Ph. D..

JUDr. Renáta Svatošová

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO

Dne 14. 11. 2017 proběhla volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO do Školské rady MGO pro funkční období 2017 – 2020. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016)  s následujícím výsledkem: celkem hlasovací lístky odevzdalo 22 oprávněných voličů. Počet platných odevzdaných volebních lístků je 22.

Volební účast:  55 % všech oprávněných voličů.

Do Školské rady MGO byl zvolen

RNDr. Tomáš Adamus, Ph. D. - 20 hlasů,

Mgr. Zdeněk Maník - 21 hlasů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

V Ostravě dne 15. 11. 2017

Volební komise: Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Nikolas Manolcis

 

FRANCOUZSKÝ VYSOKOŠKOLÁK NA NAŠEM GYMNÁZIU

Jako každoročně byla výuka francouzštiny během měsíce října obohacena přítomností francouzského stážisty z Univerzity Angers.

Celý článek...
 

PIŠQWORKY nám pořád jdou!

Také letos jsme se zúčastnili oblastního kola turnaje v piškvorkách.

Celý článek...
 

Ohlédnutí za oslavami 120. výročí založení MGO

naleznete zde:

 

Seznam kandidátů pro volby do Školské rady MGO

Volební období 2017 - 2020

Volební komise jmenovaná ředitelem školy dne 1. 9. 2017 sestavila a nyní zveřejňuje seznam kandidátů pro volby do Školské rady Matičního gymnázia.

Kandidáti pro volby zástupců pedagogů:

RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Maník

Termín voleb: 14. listopadu 2017 od 8.00 do 14.00 – sborovna školy

 

Kandidáti pro volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

MUDr. Marian Starý. Ph. D.

JUDr. Renáta Svatošová

Ing. Lada Čížková

Termín voleb: 14. listopadu 2017 od 12.00 do 18.00 – vestibul školy

 

V Ostravě dne 31. 10. 2017

 

Volební komise:

Mgr. Tomáš Fismol

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Nikolas Manolcis

 

Wolfram 2017

Dne 22. 9. 2017 jsme s týmem tvořeným studenty kvinty A, tedy Alenou Ulmanovou, Viktorií Trojkovou, Alenou Kadlčíkovou, mnou a naším doprovodem, panem profesorem Rašovským, zamířili už před osmou ráno speciálně vypraveným autobusem do vojenského újezdu Libavá.

Celý článek...
 

Biologicko – ekologická exkurze Hukvaldy 2017

Dne 19. 10. 2017 se zúčastnili naši biologičtí seminaristé ze septim a 3. A již tradiční podzimní exkurze do Hukvaldské obory.

Celý článek...
 

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650