Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Vítejte na oficiálních stránkách Matičního gymnázia v Ostravě

Den otevřených dveří 2018

Milí žáci, vážení rodiče,

Den otevřených dveří na Matičním gymnáziupřijďte si vyzkoušet atmosféru studentského života na MGO.

Den otevřených dveří

11. prosince 2018

15.00 – 18.00 hodin

Informační semináře pro uchazeče o studium a jejich rodiče:

Osmileté studium – 16.00 ve třídě Sekunda B (1. poschodí)

Čtyřleté studium – 17.00 ve třídě Sekunda B (1. poschodí)

Celý článek...
 

Bakaláři

 

Vážení rodiče,

ve snaze modernizovat a zefektivnit komunikaci mezi školou a Vámi rozšiřujeme Vaše možnosti o další komplex elektronických nástrojů systému Bakaláři. Věříme, že pro Vás bude práce ve webovém prostředí portálu Bakaláři přínosná a uživatelsky příjemná.

Návod pro získání přístupového hesla do systému

Návod pro zaslání omluvenky (či korespondence s vyučujícím)

Návod pro kontrolu klasifikace, rozvrhu, plánu akcí, suplování

Návod na instalaci mobilní aplikace Bakaláři

 

Třídní schůzky

Dne 13. 11. 2018 od 16.30 do 18.00 hodin proběhnou třídní schůzky prvního pololetí školního roku 2018/2019 s následujícím programem:


 

16.30 – 17.00 – informace ve třídách

část  1 – organizace  školního roku, připravované akce, prospěchová a kázeňská specifika třídy, výsledky žáků MGO u státní mat. zkoušky a v projektu Kvalita, Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018, vybrané kapitoly – účast v soutěžích, prezentace školy, nově vybudované učebny a modernizované prostory MGO, organizační priority dle ročníků (lyžařské kurzy, taneční, cyklistický kurz, exkurze, studijní pobyty…), aktuální nabídka zájmové činnosti v prostorách MGO.

část 2 - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, z. s. (Usnesení L 8110/RD2/KSOS, Fj 111844/2015/KSOS) v souladu se stanovami spolku odstavec VII pořádá členskou schůzi spolku, která proběhne v rámci třídních schůzek na Matičním gymnáziu, Ostrava dne 13. 11. 2018 ve třídách gymnázia. Prostřednictvím třídních učitelů obdržíte zprávy o činnosti spolku za uplynulé období školního roku 2017/2018 a dále přehled hospodaření spolku ve stejném období.

 

 

17.00 – 18.00 – individuální konzultace rodičů s pedagogy v kabinetech

16.30 – 18.00 – vestibul MGO V  souladu s odstavcem VIII Stanov zapsaného spolku Přátelé MGO proběhnou 13. 11. 2018 volby do správní rady spolku pro funkční období let 2018 – 2021.

Kandidátní listina zde

 

V souvislosti se snahou vedení MGO ještě více zlepšit úroveň komunikace mezi vzdělávací institucí a rodiči nabízíme všem zákonným zástupcům možnost si předem domluvit na den třídních schůzek (13. 11. 2018) termín pro individuální rozhovor s ředitelem školy. Je možno si zablokovat na tel. čísle 596116239 termín v následujícím rozmezí, a to od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 19.00 hodin. V čase, který Vám bude nejlépe vyhovovat, se budeme moci plně věnovat Vašim problémům, připomínkám, podnětům a požadavkům.

Na setkání s Vámi se osobně velmi těším.

Mgr. Ladislav Vasevič

 

Basketbalistky první!!!

Dne 19. 10. 2017 se dívky Matičního gymnázia zúčastnily basketbalového turnaje, který již tradičně pořádalo Gymnázium Hladnov.

Celý článek...
 

Šampiónky z MGO

Naše milé kolegyně Petra Stašicová Čejková a Iveta Janiková se v  sezóně 2018 staly absolutními vítězkami běžeckého závodu Horská výzva.

Celý článek...
 

Sbírka potravinové pomoci

Matiční gymnázium se opět zapojuje do Sbírky potravinové pomoci v rámci Mezinárodního dne boje proti chudobě, který připadá na 17. října.

Celý článek...
 

Krajské kolo branné soutěže Wolfram

Dne 22. 9. 2018 se tým složený z Kristýny Dočekalová, Vojty Skupiena, Josefa Pernici a mě, Matěje Johánka, zúčastnil krajského kola branné soutěže Wolfram.

Celý článek...
 
Více článků...

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650