telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Ve dnech 11. 9. – 12. 9. 2014 se 40 žáků přírodovědných seminářů septim a 3. ročníku našeho gymnázia zúčastnilo v pořadí již druhé exkurze projektu Bioenergetika na téma "Výzkumná pracoviště Mendelu, Polní den Troubsko, zemědělská výstava Dary jižní Moravy".

 

Jak již název napovídá, naší první zastávkou byla návštěva Mendelovy univerzity v Brně, kde jsme po krátkém představení univerzity a jejích studijních programů měli možnost si prohlédnout technologii potravinářských výrob – zpracování masa, mléčných výrobků, pekárenský provoz a výrobu piva. Všechny prostory byly nově zbudovány a oproti běžným firemním potravinářským provozům byly zmenšeny tak, aby odpovídaly potřebám výuky. Pro nepřízeň počasí jsme si bohužel nemohli prohlédnout univerzitní arboretum a botanickou zahradu, které se veřejnosti otevírají pouze 3x ročně. Snad se nám to podaří někdy příště.

Naší druhou zastávkou byl Výzkumný ústav zemědělský Troubsko, který u našich žáků sklidil největší ohlas. Navštívili jsme laboratoř molekulární biologie, kde si někteří žáci vyzkoušeli izolaci DNA z banánu a další žáci si prakticky vyzkoušeli přenos vzorku DNA pro horizontální elektroforézu. Velmi atraktivní bylo rovněž představení chovu čmeláků v laboratorních podmínkách. Dozvěděli jsme se o životním cyklu čmeláků, ujasnili jsme si fakta o jejich tělesné stavbě a měli jsme také možnost ochutnat čmeláčí pyl.

Závěrečnou a nejdelší částí naší exkurze byl pobyt ve Velkých Pavlovicích. Absolvovali jsme krátkou podvečerní komentovanou prohlídku města (rozhlednu, vinařskou šlechtitelskou stanici, Opilé sklepy a městský vinný sklep), navštívili jsme místní gymnázium, jehož divadelní spolek Škrpálek si pro nás připravil dramatizaci balad Polednice a Zlatý kolovrat ze sbírky Kytice K. J. Erbena ve zpracování Jiřího Suchého. Herecký výkon hlavního protagonisty, herce Luboše, byl vskutku úctyhodný a všichni ochotníci se po představení dočkali zaslouženého potlesku.

Hlavní náplní exkurze byla návštěva workshopu partnerů projektu Bioenergetika a zemědělská výstava Dary jižní Moravy. Žáci kromě ochutnávky potravinářských výrobků (sýry, klobásy, zmrzlina, různé druhy pečiva), měli možnost vyzkoušet si na modelu dojení mléka, podívat se na kořenový systém bobovitých rostlin, prohlédnout si výrobky ze lnu a konopí, včetně rostlin samotných. Studenti Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a žáci SPŠCh Brno měli připraveny pro návštěvníky workshopu zajímavé chemické pokusy.

Po náročném, ale velmi zajímavém programu nezbývalo než se vrátit zpátky domů. Děkujeme všem partnerům projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky za připravený program a obohacení výuky přírodovědných předmětů.

Zpracovali: M. Drápalová, A. Hlaváč, Z. Platošová a P. Vondráček

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top