telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odstavce 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělávání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně na úrovni B1 podle SERR (pro 1. cizí jazyk úroveň B2).

Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu – didaktický test ve společné části koná žák vždy.

Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části MZ žák koná alespoň 4 zkoušky.

Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Pokud ředitel stanoví další dvě profilové zkoušky, mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.

V Ostravě dne 15. září 2023

Mgr. Ladislav Vasevič

Žádost o nahrazení maturitní zkoušky:

z 1. cizího jazyka

z 2. cizího jazyka

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top