telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pravopisný kroužek ve školním roce 2020/21

                V novém školním roce 2020/21 se bude konat tradiční kroužek na naší škole poprvé ve čtvrtek  1. 10. 2020 ve 14.10 hodin v prostorách školní knihovny. Místo a přesný den konání kroužku budou na této vstupní schůzce upřesněny. Kroužek bude sloužit každý týden všem těm, kdo se necítí jistě v království pravopisu, ovšem oblastí, kterým se v něm můžeme věnovat, je víc. Dle zájmu přihlášených členů můžeme zopakovat i nepochopené učivo z oblasti mluvnice a rozšiřovat budeme – programově a v duchu předchozích let – i slovní zásobu.

                Nejčastější oblastí náplně kroužku jsou velká písmena a psaní čárky ve větě a souvětí. Tyto a jiné jevy jsou procvičovány na dlouhých textech z tisku či internetových zdrojů. V rámci kroužku je čteme nahlas (čímž procvičíme obecně znalosti spisovné češtiny) a pravidelně se věnujeme doplňování chybějících hlásek či interpunkčních znamének. V rámci pravidelné nabídky se nachází také volba velkých či malých počátečních písmen. Nepravidelně obsahují připravené texty i jiné úkoly, které jsou připraveny s ohledem na individuální potřeby členů kroužku.

                Na jednotlivá týdenní setkání není třeba nosit nic jiného než psací pomůcky, vše ostatní dostanou členové přímo na místě. Právě proto je vhodné donést přihlášku do kroužku (nejlépe o přestávce do knihovny školy – a prosím v průběhu září), jelikož materiály budou kopírovány s ohledem na počet přihlášených členů.

                Na všechny zájemce se těší organizátorka PK Iva Fuxová

Přihláška do kroužku

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top