telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pravopisný kroužek ve školním roce 2022/23

            V novém školním roce 2022/23 se bude konat tradiční kroužek na naší škole poprvé ve čtvrtek  6. 10. 2022 ve 14.10 hodin v prostorách školní knihovny. Čtvrtek bude dnem našich pravidelných setkání i letos. Práce v kroužku začne v říjnu a skončí v květnu nového školního roku.

 Kroužek bude sloužit každý týden všem těm, kdo se necítí jistě v království pravopisu, ovšem oblastí, kterým se v něm můžeme věnovat, je víc. Dle zájmu přihlášených členů můžeme zopakovat i nepochopené učivo z oblasti mluvnice a rozšiřovat budeme – programově a v duchu předchozích let – i slovní zásobu.

            Nejčastější oblastí náplně kroužku jsou velká písmena a psaní čárky ve větě a souvětí. Tyto a jiné jevy jsou procvičovány ve speciálně na míru připravených cvičeních. V rámci kroužku je čteme nahlas (čímž procvičíme obecně znalosti spisovné češtiny) a pravidelně se věnujeme doplňování chybějících hlásek či interpunkčních znamének. Nepravidelně obsahují připravené texty i jiné úkoly, které jsou připraveny s ohledem na individuální potřeby členů kroužku.

Loni jsme přidali k aktivitám i psaní vlastních textů připravených jako odpověď na dotazy spojené s pročteným textem či vlastní připravené cvičení k úpravám do pravopisně zcela správné podoby. Učili jsme se dále pracovat  s kodifikačními příručkami typu Pravidel českého pravopisu či Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost.  

            Na jednotlivá týdenní setkání není třeba nosit nic jiného než psací pomůcky, vše ostatní dostanou členové přímo na místě. Právě proto je vhodné donést přihlášku do kroužku (nejlépe o přestávce do knihovny školy – a prosím v průběhu září), jelikož materiály budou kopírovány s ohledem na počet přihlášených členů.

            Na všechny zájemce se těší organizátorka PK Iva Fuxová 

Přihláška do kroužku

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top