telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), z Listiny základních práv a svobod, vyhlášky č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), vyhlášky č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) aj.
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

 

Školní řád ke stažení (platnost od 1. září 2019)

Příloha č. 4 ze dne 18. 10. 2022

 

Originály včetně podpisů jsou k dispozici v sekretariátu školy.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top