telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Povolené pomůcky u didaktického testu z matematiky

Ve společné části maturitní zkoušky z matematiky mohou žáci využívat psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Je možné použít školní kalkulátory, doporučujeme však použít vlastní, které dobře znáte.

Chci použít vlastní kalkulátor:

 • do 8. 4. 2024 přinesu kalkulátor Mgr. D. Martinákovi nebo
  Mgr. J. Kaňkové ke kontrole (ověření, zda splňuje požadavky);
 • po kontrole (kontrola trvá 1 až 2 dny) si vyzvednu kalkulátor, který bude označený samolepkou s razítkem školy a podpisem vyučujícího;
 • při maturitě předložím zadavateli označený kalkulátor ke kontrole (nezkontrolovaný a neoznačený kalkulátor nelze u maturity použít).

Chci použít školní kalkulátor:

 • svůj úmysl nahlásím do 8. 4. 2024 v kab. fyziky;
 • školní kalkulátor dostanu u zkoušky od zadavatele a po vykonání zkoušky jej vrátím;
 • pokud se chci předem seznámit s ovládáním a funkcemi školního kalkulátoru, půjčím si kalkulátor v kab. fyziky a vrátím jej neporušený nejpozději do 8. 4. 2024;
 • při půjčení svým podpisem stvrdím převzetí školního kalkulátoru a slíbím vrácení v původním stavu nejpozději do 8. 4. 2024.

Chci použít MFCHT:

 • MFCHT dostanu u zkoušky od zadavatele a po vykonání zkoušky je vrátím;
 • pokud se chci předem seznámit s MFCHT, půjčím si je v kab. fyziky a vrátím je nejpozději do 8. 4. 2024;
 • při půjčení svým podpisem stvrdím převzetí MFCHT a slíbím vrácení v původním stavu nejpozději do 8. 4. 2024.
 • o použití vlastních MFCHT se informujte u svého vyučujícího matematiky

V Ostravě dne 15. září 2023

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top