telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Název projektu: Podpora rozvoje talentovaných žáků MGO

Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu - program

Poskytovatel finanční podpory: Statutární město Ostrava

Přidělená částka: 500 000,- Kč

Projektové období: 2024

Popis projektu

Náš projekt se soustřeďuje na dvě oblasti: 1) kontinuální aktivity s žáky projevující zájem o konkrétní oblasti/žáky nadané a žáky talentované, 2) výjezd a reprezentaci školy a města na soutěžích talentovaných žáků v oblastech debatérství a diskusí. V první oblasti se soustředíme na vytipovávání talentovaných žáků jejich vyhledáváním v zájmových klubech, aktivitách debatního klubu i ve spolupráci s pedagogickým sborem. Součástí první oblasti bude také rozvoj koordinátora nadání v oblastech vyhledávání a práci s talentovanými žáky. Druhá oblast již souvisí s vytipovanými žáky, kteří budou reprezentovat školu a město Ostrava na mezinárodních debatních ligách NHSMUN a BerMUN.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava

                                                                                 

Název projektu: Robotika na Matičním gymnáziu: spojení vzdělávání a   digitálního světa

Oblast podpory: Oblast školství - program

Poskytovatel finanční podpory: Statutární město Ostrava

Přidělená částka: 170 000,- Kč

Projektové období: 2024

Popis projektu

Ve škole i na soutěžích je využívána primárně platforma LEGO Mindstorms, která sice přešla do pozadí po vstupu Lego Spike na trh, avšak LEGO Mindstorms umožňuje lepší a dokonalejší experimenty v oblasti robotiky. Určitým mezistupněm, který bychom chtěli v projektu pro žáky využít je Lego Mindstorms – Robotí vynálezce. Kromě tohoto vybavení bychom chtěli získat i ovládače pro roboty, notebook a tablet tak, abychom mohli programovat nejen přímo „v robotech“, ale také na externích zařízeních. Výstupem celého projektu je účast žáků na Robotiádě.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava

                                                                               

Název projektu: Dny zdraví

Oblast podpory: Oblast volného času

Poskytovatel finanční podpory: Statutární město Ostrava

Přidělená částka: 29 000,- Kč

Název žadatele: Přátelé MGO, Unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, zapsaný spolek, Dr. Šmerala 25, Ostrava 728 04

Projektové období: 2023

Popis projektu

Projekt Dnů zdraví je rozdělen do tří částí. Věnuje se zdravé výživě, pohybovým aktivitám a péči od duševní zdraví.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava

                                                                                 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top