telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vítejte na stránkách nejstarší střední školy s českým vyučovacím jazykem v Ostravě. Bohatá historie významného gymnázia je pro nás zavazující. Jsme si vědomi této tradice a chceme, aby kvalita poskytnutého středoškolského vzdělání umožnila žákům v budoucnu naplnit jejich profesní představy. S dlouhodobou koncepcí rozvoje školy koresponduje trojice klíčových slov názvu našeho moderně koncipovaného školního vzdělávacího programu – Tradice, kvalita, budoucnost.

Co Matiční gymnázium nabízí:

Oblast vzdělání

 • Základem vzdělávacího procesu jsou kvalitní učitelé. Naše gymnázium si po desetiletí zakládá na odborně, profesně a lidsky špičkově připravených učitelích. Ve všech předmětech vás budou učit aprobovaní odborníci, kteří svým zájmem o obor a žáka přesahují běžný rámec výuky. Příprava na soutěže je samozřejmostí, a proto jsou naši žáci tak úspěšní.

 • Nutnou součástí vzdělávacího procesu jsou kvalitně a moderně vybavené učebny. Budete mít k dispozici učebny vybavené multimediální technikou (plazmové televize, dataprojektory, interaktivní tabule), odborné učebny Ch, F, Bi, HV, VV, dvě jazykové učebny, dvě tělocvičny, žákovskou posilovnu), tři učebny VT, wifi-síť.

 • Novinkou je tiskové centrum, kde si žáci mohou vytisknout zdarma všechny studijní materiály, seminární práce, referáty, vlastní tvorbu či třídní časopisy.

 • Mimořádně široká a především odborně kvalitně pokrytá je výuka cizích jazyků – angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

 • Jako jedna z mála škol v regionu nabízíme kvalitní dvouleté výběrové semináře latiny.

 • Nabízíme velmi kvalitně vybavenou a neustále průběžně doplňovanou školní knihovnu. Většina studijní literatury a tzv. povinné četby je k dispozici přímo v budově školy.

 • Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů ve čtyřletém a osmiletém studiu je funkčně, citlivě a promyšleně rozšiřována tak, aby byl žák v předstihu připravován pro vysokoškolské studium a životní praxi.

 • Komplexní charakter nového ŠVP – Tradice, kvalita, budoucnost ještě více posouvá již tak tradičně vynikající uplatnění našich absolventů na vysokých školách a v praxi.

 • Již v průběhu studia (poslední dva ročníky) umožňujeme profilaci a specializaci žáka výběrem ze široké nabídky volitelných předmětů – humanitních, společenskovědních, přírodovědných, ekonomických. Již dva roky před maturitou se u nás můžete na špičkové úrovni věnovat oboru, který budete chtít dále studovat.

 • Novinkou standardně vybavených tělocvičen a doplňkem k řadě školou organizovaných sportovních akcí je nově zřízená žákovská posilovna. Zde nechybí ani trenažér veslování či multifunkční posilovací stroje.

Oblast mimoškolních aktivit

 • Mimořádný důraz je kladen na nabídku mimoškolních aktivit – žák má na výběr z pestré nabídky zájmových kroužků a překvapivě velký zájem je o klasické kulturní vyžití – aktivně působí několik pěveckých souborů, hudebních, jazykových a pohybových těles.

 • Na špičkové, téměř profesionální úrovni je školní kroužek Červeného kříže.

 • Mimořádně přínosné, obohacující a u žáků oblíbené jsou krátkodobé studijní pobyty v zahraničí (Anglie, Skotsko, Rakousko).

 • Talentovaní a aktivní žáci se mohou zapojit do mezinárodních projektů a spolupracovat tak s našimi partnery v Itálii, Francii, Švédsku.

Komfort prostředí

 • Vestibul školy koncipovaný jako oddychová zóna s posezením.
 • Atrium se zelení, které je v příhodném počasí volně přístupné pro oddych a výuku.

 • Stravování ve školní jídelně, k dispozici je bufet, nápojový automat.
 • Uzamykatelné šatní skříňky.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top