telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o GDPR naleznete zde:

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93075/

Základem projektu bylo propojení průřezového tématu environmentální výchovy v rámci jednotlivých vyučovaných předmětů gymnázia metodou heuristickou. Badatelský tým žáků pod vedením koordinátora EVVO v úvodní fázi řešení projektu (listopad a prosinec 2017) pracoval především metodami přímého výzkumu a kontaktu s žáky-respondenty formou dotazníkového šetření teoretických a praktických znalostí používání gymnastického míče  a overbalu pro správný sed. Následně bylo využíváno metod statistických a analytických při vyhodnocení dotázníkového šetření. Současně badatelský tým moderními metodami shromažďoval odborné materiály a s využitím metod hodnocení, kritické analýzy a komparace zjištěná data systematizoval.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top