telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Volba předmětů probíhá online v systému Bakalari, záložka ankety.

Katalog volitelných předmětů Matičního gymnázia v Ostravě

Katalog volitelných předmětů je pro daný školní rok přehledem toho, co lze dle zájmu žáků a organizačně-ekonomických hledisek reálně nabídnout. Anotace k jednotlivým volitelným předmětům naleznou žáci na webových stránkách školy.

1. V prvním kole budou nabídnuty všechny semináře. Ve třetím ročníku vybírá žák s ohledem na svou odbornou profilaci vždy dva předměty. Povinně volí nejméně jeden předmět typu A (povinně volitelný) a nejvíce jeden předmět typu B (volitelný). Může tedy volit dva předměty typu A a nemůže volit dva předměty typu B. Ve čtvrtém ročníku volí celkem čtyři předměty, nejméně dva předměty kategorie A a nejvíce dva předměty kategorie B.

2. Ve druhém kole budou nabídnuty jen ty předměty, o které byl dostatečný zájem, a je proto možné je pro žáky otevřít. Nabídka bude doplněna o tu skupinu předmětů, které byly z hlediska zájmu těsně pod hranicí pro zařazení a budou tak kapacitně krýt nabídku pro ty žáky, kteří nenaleznou v tomto kole volby předměty, které preferovali v kole prvním. Pravidla volby (poměr předmětů typu A a B) budou stejná jako v kole prvním. Volba může být kapacitně omezena (je nutno se v daném termínu přihlásit a obsadit volné místo, po zaplnění se možnost přihlášení do předmětu uzavře a žák musí hledat jiný volný předmět).

3. Poslední možností pro nezařazené žáky bude třetí kolo. Předměty, které se nepodařilo naplnit ani v kole druhém, budou z nabídky vyřazeny. Volba bude kapacitně omezena.

4. Žáci, kteří nevyužili všech předcházejících možností, budou s ohledem na organizační hlediska třídním učitelem přiřazeni na zbývající místa v dosud volných volitelných předmětech. Vlastní zařazení bude pro žáka závazné.

Dvouleté volitelné předměty, zvolené v třetím ročníku, musí žák dokončit.

Katalog volitelných předmětů – třetí ročník

Katalog volitelných předmětů – čtvrtý ročník

Pro lepší orientaci doporučujeme zobrazit si v prohlížeči pdf záložky.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top