telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro všechny maturující žáky povinný.

Dále si žák volí mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

  1. Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury.

           Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

  1. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučována který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělávání, ve kterém se žák vzdělává. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
  2. Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.

 

V Ostravě dne 15. září 2023

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top