telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro všechny maturující žáky povinný.

Dále si žák volí mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

  1. Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury.

           Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

  1. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělávání, ve kterém se žák vzdělává. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
  1. Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.

 

 

 

V Ostravě dne 27. 10. 2020

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top