telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Školní klub: Vnitřní návrhář

INNER DESIGNER (ID)

Motto: Navrhujeme svůj vnitřní svět a rozvíjíme svou osobnost!

Hledáte prostor pro seberealizaci a rozvoj své osobnosti? Přidejte se k nám do klubu Vnitřní návrhář a objevte svůj vnitřní svět plný kreativity a originality!

Náš klub rozvoje osobnosti je ideální volba pro žáky, kteří chtějí růst a rozvíjet se nejen na akademické úrovni, ale i na úrovni osobnostní. V Klubu ID pracujeme formou koučinku, což je účinný nástroj pro seberozvoj. V Klubu ID si žáci osvojí vlastní nástroje pro dosažení osobního a profesionálního rozvoje a vytvoří si vlastní cestu k osobnímu růstu.

 

                                                                                                         

 

 Žáci se naučí identifikovat, plánovat a dosahovat své cíle a naplňovat své potřeby. Koučink žákům umožní najít vlastní motivaci.  Žáci se věnují i rozvoji emocionální   inteligence. Učí se lépe rozpoznat své emoce, porozumět jim a dosáhnout tak většího sebeuvědomění a odolnosti vůči různým stresovým situacím.

V Klubu ID využíváme různorodá cvičení zaměřená na zlepšení komunikace a vztahů s ostatními. Zaměřujeme se na tvůrčí činnosti, na rozvoj schopnosti vnímat detaily, na rozvoj abstraktního myšlení a také na důvěru v sebe samého.

Naše komunita je otevřená všem, kteří chtějí objevovat a rozvíjet svůj vnitřní svět. Podporujeme žáky na cestě za osobním růstem a pomáháme jim rozvíjet vlastní styl.

V Klubu ID neexistuje špatně, jen jinak.

Klub ID není jen dalším zájmovým kroužkem, ale vytváří prostředí, které žáky motivuje ke zlepšování a dosahování vlastních cílů. Je to místo, kde se všechny nápady a myšlenky respektují a podporují!

K čemu v Klubu ID směřujeme? 

1) Zlepšení akademických výsledků: Koučink pomáhá žákům zvýšit akademickou výkonnost prostřednictvím strategií pro zlepšení učení, plánování, time managementu nebo zlepšení motivace.

2) Zlepšení sebevědomí: Koučink pomáhá žákům věřit ve své schopnosti a dosahovat svých cílů v oblasti akademické i mimo ni.

3) Zlepšení řešení problémů: Koučink poskytuje žákům nástroje a rady k řešení problémů a konfliktů, což jim pomůže zlepšit kvalitu života.

4) Podpora odolnosti vůči stresu: Koučink pomáhá žákům zvládat stres spojený s akademickými povinnostmi a změnami v jejich životě.

5) Sebedisciplína: Koučink pomáhá žákům budovat disciplínu a zodpovědnost v životě a studiu.

Společně se učíme, rosteme a dosahujeme svých cílů

Staňte se nejlepší verzí sebe sama. Přijďte do Klubu ID (Inner Designer aneb Vnitřní návrhář)!

Klub ID vede certifikovaná koučka Mgr. Naděžda Nováková (bližší informace a přihlášky).

 

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top