telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

I když letos neproběhl Týden vědy, jak jsme byli doposud zvyklí, zájmu o tyto obory to příliš neuškodilo. Důkazem může být úspěšná účast týmu MGO v Energetické olympiádě. Do třetího ročníku této soutěže propojující fyziku, matematiku, chemii i humanitní obory se zapojil náš tým studentů kvinty B Oxid Hořečnatý ve složení František Malý, Dominik Kalouda a Ondřej Číž. Základní kolo vyžadovalo co možná nejrychleji a nejpřesněji zodpovědět sadu otázek zahrnující metody výroby a uchování energie, současné trendy a možnosti v tomto odvětví, udržitelnost energetiky, ale i praktické oblasti jako fungování dotací nebo práci s fakturou za elektřinu. Díky rychlým a správným odpovědím se nám v konkurenci více než 250 týmů z celé republiky podařilo probojovat mezi 25 účastníků finálového kola. V něm nám bylo uloženo během 43 hodin přijít s inovativním řešením v oblasti energetiky a představit jej formou pětiminutového videa. Rozhodli jsme se pro téma úspor v domácnostech, které je všem docela blízké, a připravili jsme systém motivující k výměně starých spotřebičů za nové s menší spotřebou. Za pomoc se zpracováním videa děkujeme Robertu Adámkovi. Nakonec jsme se ani ve finále neztratili a mezi soupeři, včetně studentů maturitních ročníků, obsadili krásné 17. místo. Svou účast považujeme za úspěšnou, zajímavou a přínosnou a za nabyté zkušenosti jsme velmi rádi.

František Malý

28. 2. 2020 se konalo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského okresní kolo Chemické olympiády kat. D. Zúčastnilo se celkem 20 žáků, z nichž 3 reprezentovali naši školu: Ondřej Číž (KVB), Dominik Kalouda (KVB) a František Malý (KVB).
Nejen že všichni byli úspěšnými řešiteli, Ondra obsadil 7. místo, Dominik doufejme postupuje ze 4. místa do krajského kola, které se tradičně uskuteční na naší škole. Zaručeně se ale uvidíme s vítězem letošního okresního kola – Františkem Malým, kterému srdečně blahopřejeme k jeho suverénnímu vítězství!
Žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

foto: Mgr. P. Rašovský

Studenti našeho gymnázia sklidili úspěch ve všech třech kategoriích okresního kola olympiády v anglické konverzaci! V obrovské konkurenci všech ostravských gymnázií se nám podařilo vybojovat jedno třetí a dvě první místa. Alexi Rajnovi, Danny Pacltové i Vašku Praisovi moc gratulujeme a držíme palce v krajském kole.

Jako každý rok jsme se zapojili do online mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best In English. Soutěže se zúčastnilo celkem 624 středních škol a 16 462 studentů z 25 států. Hodnotí se znalost gramatiky a slovní zásoby a také porozumění čtenému textu nebo mluvenému slovu, a to na jazykové úrovni B2 - C1. Důležitý je nejen dosažený počet bodů, ale také čas.
Každý student soutěží nejen sám za sebe, ale výsledky nejlepších deseti studentů se počítají do celkového skóre školy.  Nejlepším angličtinářem našeho gymnázia a zároveň 4. nejlepším studentem v rámci 17letých se stal Adam Jalůvka ze SEPTA.
Adam se také umístil na celkovém 25. místě v České republice a získal 108 bodů z celkových 122 bodů, což je jen o 5 bodů méně než vítěz soutěže.
 Skvělých výsledků však dosáhli i další angličtináři, čímž se zasloužili o celkové 13. místo Matičního gymnázia ze zúčastněných škol České republiky a 38. místo ze všech středních škol, což je 3. nejlepší místo v rámci Moravskoslezského kraje a nejlepší ze zúčastněných ostravských škol. Druhým nejlepším byl Patrik Trefil z OKTB (106 bodů) a třetí Kateřina Dudová ze SEXB (105,5 bodů), která byla také 4. nejlepší studentkou v rámci 16letých.(zleva: Lukáš Kerhat - zástupce agentury organizující soutěž, Patrik, Adam a Katka)  

Zbytek nejlepší desítky tvoří Ondřej Pekárek ze SXB, Robert Lyčka z OKTB, Hynek Ožana z SEPTB, Jonáš Chovanec z OKTA, Petra Hana Štěpánová z SEPTB, Vojtěch Čepelák z OKTA a Tomáš Pravdík z SXB.
Studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů nejen při studiu anglického jazyka!  

Dne 16. ledna se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády věnované tentokrát období 1880 -1920. Ze školního do okresního kola letos rekordně postoupilo celkem 5 našich studentů, neboť poprvé byla soutěž rozšířena i na kategorii starší - nad 15 let. A tento den byl pro naše reprezentanty mimořádně úspěšný. S počtem 72 bodů okresní kolo shodně vyhráli  studenti kvarty B - František Malý a Ondřej Číž a pouze nutná rozřazovací otázka mezi nima rozhodla, že František  zvítězil a Ondřej bral skvělé stříbro! Je nutné ale podotknout, že za sebou nechali 40 dalších soutěžících! Ve starší kategorii i letos zabodoval matador této soutěže, student kvinty A,  Ondřej Horák, který obsadil  skvělé 4. místo, které mu s jeho bodovým ziskem zajistilo postup dál. Všem chlapcům GRATULUJEME, děkujeme za vzonou reprezentaci školy a přejeme úspěch v krajsé kole, které proběhne v březnu.   

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top