telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme vám za váš zájem studovat na Matičním gymnázium, Ostrava. Věříme, že jde jako v případě 125. ročníků studentů a žáků před vámi o zásadní a správné životní rozhodnutí.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční dne 14. června 2022 v jídelně MGO.

16:00 hod. – osmileté studium

17:00 hod. – čtyřleté studium

Na nejkrásnější léta vašeho středoškolského studia se spolu s vámi těší

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme vám za váš zájem studovat na Matičním gymnázium, Ostrava. Věříme, že jde jako v případě 125. ročníků studentů a žáků před vámi o zásadní a správné životní rozhodnutí.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční dne 14. června 2022.

16:00 hod. – osmileté studium

17:00 hod. – čtyřleté studium

Na nejkrásnější léta vašeho středoškolského studia se spolu s vámi těší

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

Dne 18. května 2022 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

 1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečepro studium pro školní rok 2022/2023 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)
 2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízeníve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)
 3. Poučení
 4. 1 V souladu s § 60e, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče(viz bod č. 1 a č. 2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 5. 2 Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60g zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznam přijatých uchazečů).
 6. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuúmysl vzdělávat se ve střední školevýše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60g zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60g školského zákona).
 7. 4  Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiuv jeho písemné formě.
 8. 5  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.
 9. 6 Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 353/2016 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.
 10. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění).

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – osmileté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku osmiletého studia se uskuteční 14. června 2022 v 16.00 hodin.

Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi.  Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší  a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.

V Ostravě dne 18. května 2022

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

Dne 28. dubna 2022 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

 1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečepro studium pro školní rok 2022/2023 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)
 2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízeníve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium (zde)(redukované pořadí)
 3. Poučení
 4. 1 V souladu s § 60e, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče(viz bod č. 1 a č. 2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 5. 2 Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60g zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznam přijatých uchazečů).
 6. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuúmysl vzdělávat se ve střední školevýše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60g zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60g školského zákona).
 7. Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiuv jeho písemné formě.
 8. 5  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.
 9. 6 Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 353/2016 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.
 10. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění).

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – čtyřleté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku čtyřletého studia se uskuteční 14. června 2022 v 17.00 hodin.

Dne 28. dubna 2022 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

 1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečepro studium pro školní rok 2022/2023 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)
 2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízeníve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)
 3. Poučení
 4. 1 V souladu s § 60e, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče(viz bod č. 1 a č. 2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 5. 2 Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60g zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznam přijatých uchazečů).
 6. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuúmysl vzdělávat se ve střední školevýše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60g zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60g školského zákona).
 7. 4  Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiuv jeho písemné formě.
 8. 5  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.
 9. 6 Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 353/2016 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.
 10. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád v platném znění).

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – osmileté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku osmiletého studia se uskuteční 14. června 2022 v 16.00 hodin.

Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi.  Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší  a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.

V Ostravě dne 28. dubna 2022

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2021/2022 pro žáky vzdělávacího školního roku 2022/2023

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2022/2023 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 19. dubna 2022                             2. řádný termín 20. dubna 2022

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 10. května 2022
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. června 2022

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2022/2023 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2022                            

 1. řádný termín13. dubna 2022

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 10. května 2022
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. května 2022

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.
 2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
 3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 2. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Ostravě 25. 1. 2022

Č. j.: GMAT/00109/2022

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

U přihlášky nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Tiskopisy ke stažení

Jednotná přijímací zkouška - informace

 

 

Testová zadání k procvičení

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top