telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava

Školní rok 2023/2024

Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášku č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro žáky 5. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 pro žáky vzdělávacího školního roku 2024/2025

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA, školní přijímací zkouška a talentová zkouška není součástí přijímacího řízení.

Potvrzení zdravotní způsobilosti není součástí podkladů pro přijímací řízení.

Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2024/2025 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 16. dubna 2024                             

                              2. řádný termín 17. dubna 2024

Místo konání –  v  1. termínu na škole, kterou vygeneruje systém Dipsy a která bude uvedena na pozvánce k přijímací zkoušce

                             v  2. termínu na škole, kterou vygeneruje systém Dipsy a která bude uvedena na pozvánce k přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 29. dubna 2024
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 30. dubna 2024

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Viz

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělávání Gymnázium 79-41-K/81 ve školním roce 2023/2024  GMAT/00039/2024

první ročník nižšího stupně osmiletého studia gymnázia -7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Právo nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí – 13. 5. 2024 od 8.00 do 14.00 hod.
 2. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny 15. 5. 2024
 3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení.
 4. Seznam bude zveřejněn:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25,702 00 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru (§ 60k zákona č. 561/2004Sb., školský zákon)
 2. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§ 60l zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

V Ostravě 15. 1. 2024

Č. j.: GMAT/00037/2024

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava

Školní rok 2023/2024

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon)

 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášku č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro žáky 9. tříd základních škol do prvního ročníku všeobecného oboru gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 pro žáky vzdělávacího školního roku 2024/2025

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA, školní přijímací zkouška a talentová zkouška není součástí přijímacího řízení.

Potvrzení zdravotní způsobilosti není součástí podkladů pro přijímací řízení.

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2024/2025 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 32 žáků (tj. 1 třída). Usnesení rady kraje č. 41/2816 ze dne 28. 3. 2022.

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2024                            

                              2. řádný termín 15. dubna 2024

Místo konání – v  1. termínu na škole, kterou vygeneruje systém Dipsy a která bude uvedena na pozvánce k přijímací zkoušce

                             v  2. termínu na škole, kterou vygeneruje systém Dipsy a která bude uvedena na pozvánce k přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 29. dubna 2024
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 30. dubna 2024

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. 

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Viz

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělávání Gymnázium 79-41-K/41 ve školním roce 2023/2024 GMAT/00038/2024

první ročník čtyřletého gymnázia - 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Právo nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí – 13. 5. 2024 od 8.00 do 14.00 hod.
 2. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny 15. 5. 2024
 3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení.
 4. Seznam bude zveřejněn:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25,702 00 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru (§ 60k zákona č. 561/2004Sb., školský zákon)
 2. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§ 60l zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

V Ostravě 15. 1. 2024

Č. j.: GMAT/00041/2024

                                                                                                                                   Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

Testová zadání k procvičení

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top