telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Seznam maturitních předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky  (jarní zkušební období, podzimní zkušební období)

pro obory 79-41-K/81 Gymnázium (OKTA, OKTB) a 79-41-K/41 Gymnázium (4. A)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 284/2020 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se stanoví Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem tyto podmínky ukončení vzdělávání maturitní zkouškou:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk.

 • Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit maturitní zkoušku z cizího jazyka (volí proto jeden z předmětů povinné zkoušky bod 1 až 5 a jeden libovolný další předmět).
 • Jinak si žák v profilové části maturitní zkoušky volí další dvě zkoušky z níže uvedené nabídky.

Nabídka zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, včetně stanovené formy zkoušky:

 žák si volí z nabídky dva předměty

 1. Anglický jazyk, písemná práce aústní zkouška
 2. Francouzský jazykpísemná práce a ústní zkouška
 3. Německý jazyk, písemná práce aústní zkouška
 4. Španělský jazyk, písemná práce aústní zkouška
 5. Ruský jazyk, písemná práce aústní zkouška
 6. Dějepis, ústní zkouška
 7. Zeměpis, ústní zkouška
 8. Základy společenských věd, ústní zkouška
 9. Matematika, ústní zkouška
 10. Fyzika, ústní zkouška
 11. Chemie, ústní zkouška
 12. Biologie, ústní zkouška
 13. Výtvarná výchova, ústní zkouška
 14. Hudební výchova, ústní zkouška
 15. Latina, ústní zkouška
 16. Informační a komunikační technologie, ústní zkouška – zkouška odpovídá obsahu předmětů učebních plánů Informační a komunikační technologie (1. a 2. ročník) a Seminář z informačních a komunikačních technologií.
 17. Ekonomika, ústní zkouška

Nepovinné zkoušky

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).

Další informace:

Žák si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 144 hodinami.

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky probíhá dle 

Směrnice ke způsobu hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Kritéria hodnocení ústní části profilové zkoušky

Platnost je omezena vydáním aktualizovaného dokumentu.

 

V Ostravě dne 15. září 2023

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel školy

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top