telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hlavním cílem školního poradenského pracoviště (ŠPP) je spolupodílet se na vytváření pozitivního klimatu ve škole, poskytovat poradenské a konzultační služby a pomoc žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům a ostatním pracovníkům školy.
Školní psycholog se zaměřuje na individuální péči o žáky (konzultace, diagnostika, terapie, poradenství), ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence na práci s třídními kolektivy, na prevenci rizikových forem chování, poskytuje krizovou intervenci, individuální konzultace pro rodiče, zákonné zástupce, konzultace pro pedagogy, včetně metodické podpory třídních učitelů.
Cílem školní primární prevence je předcházet nezdravým projevům jednotlivců i třídních kolektivů ve škole během vyučovacího procesu, případně okamžitě řešit jejich výskyt.
Výchovné poradenství zajišťuje inkluzi žáků s různými formami poruch učení a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Organizuje adaptační kurzy pro nově nastupující ročníky a ve spolupráci se školní psycholožkou a školní preventistkou poskytuje celoroční poradenský servis.

Konzultační hodiny školní psycholožky, školní metodičky prevence a výchovné poradkyně

Školní rok 2023/24 

Školní psycholožka:

PhDr. Pavla Štalmachová

Úterý    13.00 – 16.00

Čtvrtek  13.00 – 16.00

 

Školní metodička prevence:

Mgr. Miroslava Pavlínková

Středa  14.55 – 15.45

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Trčková 

Úterý  14.00 – 15.00

Čtvrtek 14.00 – 15.00

Po dohodě a v urgentních případech bez časového omezení.

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top