telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Aktuální

Výzva k podání nabídky "Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO - 4. část"

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách

Příloha č. 4: Souhrnný rozpočet

Archiv

Výzva k podání nabídky - Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru k akci Rekonstrukce elektroinstalace

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3:Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách

 

Výzva k podání nabídky - Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru k akci Rekonstrukce elektroinstalace

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3:Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách

 

Výzva k podání nabídky - Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru k akci Rekonstrukce elektroinstalace

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2:Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách

Příloha č. 3:  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

 

Výzva k podání nabídek – Dodávka nábytku do kanceláře

Výzva k podání nabídky – Dodávka nábytku do kanceláře

Příloha č. 1:Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3:  Krycí list nabídky

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Výzva k podání nabídek – Dodávka stavebnic, 3D tiskáren a kamery

Výzva k podání nabídky – Dodávka stavebnic, 3D tiskáren a kamery

Příloha č. 1:Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3:  Krycí list nabídky

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

 

 

Výzva k podání nabídek – Dodávka Digitální učební pomůcky

Výzva k podání nabídky – Dodávka Digitální učební pomůcky

Příloha č. 1: Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 :Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3:  Krycí list nabídky

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

 

Výzva k podání nabídek – Dodávka 17 ks notebooků a 1 ks stolního počítače

Výzva k podání nabídky – Dodávka 17 ks notebooků a 1 ks stolního počítače

Příloha č. 1: Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 :Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3:  Krycí list nabídky

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Dodávka 17 ks notebooků a 1 ks stolního počítače

 Doplnění zadávacích podmínek

 Výzva k podání nabídek - Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO – 3. část

Výzva k podání nabídek - Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO – 3. část 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3 Projektová dokumentace stavby (Projektová dokumentaceTechnická zpráva

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Výzva k podání nabídek – Dodávka 20 ks notebooků

Výzva k podání nabídky – Dodávka 20 ks notebooků

Příloha č. 1: Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

 

Výzva k podání nabídek – Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby v rámci projektu „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“

Výzva k podání nabídky – Zpracování PD - „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Projektová dokumentace (Zateplení budovy MGO)

 

Výzva k podání nabídek – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO - 2. část

Výzva k podání nabídky – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO - 2. část

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (Technická zprávaProjektová dokumentace)

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

 

Výzva k podání nabídek – Dodávka 16 ks osobních počítačů

Výzva k podání nabídky – Dodávka 16 ks osobních počítačů

Příloha č. 1: Technická specifikace vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Dodávka 16 ks osobních počítačů

Vysvětlení zadávací dokumentace

 

Výzva k podání nabídek – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO

Výzva k podání nabídky – Výměna podlahové krytiny v učebnách MGO

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (Technická zpráva, Projektová dokumentace)

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

 

Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy jídelny

Výzva k podání nabídky – Stavební úpravy jídelny

Příloha č. 1 : Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 : Krycí list nabídky

Příloha č. 3 : Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Stavební úpravy jídelny

Vysvětlení zadávací dokumentace 1. část

Vysvětlení zadávací dokumentace 2. část

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce osvětlení budovy gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia

Dodatečné informace

Výzva k podání nabídky – Dodávka šatních skříněk

Výzva k podání nabídky – Dodávka šatních skříněk

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Ilustrační foto požadovaných šatních skříněk

Výzva k podání nabídek – Výměna požárních dveří v budově gymnázia - 2. kolo

Výzva k podání nabídky – Výměna požárních dveří v budově gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

 

Výzva k podání nabídek – Výměna požárních dveří v budově gymnázia – zrušeno

Výzva k podání nabídky – Výměna požárních dveří v budově gymnázia

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídky – Nákup školních lavic a židlí

Výzva k podání nabídky – Nákup školních lavic a židlí

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu ilustrační fotografie

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou

zakázku malého rozsahu s názvem  Nákup školních lavic a židlí

Dodatečné informace

 

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce učebny biologie

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce učebny biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídky – Nákup šatních skříněk

Výzva k podání nabídky – Nákup šatních skříněk

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce posluchárny chemie

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce posluchárny chemie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce posluchárny chemie - zrušeno

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce posluchárny chemie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

 

Výzva k podání nabídek – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt

Výzva k podání nabídek – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (ke stažení)

Příloha č. 1: Formulář – Krycí list nabídky (ke stažení)

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce laboratoře biologie

 

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce laboratoře biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

Výzva k podání nabídek – Nákup učebních pomůcek pro MGO


Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup nábytku do laboratoře biologie

Dodatečné informace

 

Výzva k podání nabídek – Nákup nábytku do laboratoře biologie

Výzva k podání nabídky – Nákup nábytku do laboratoře biologie

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3: Specifikace předmětu zakázky


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazu výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby


Informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“.

Text informace: Informace k předpokládané hodnotě Veřejné zakázky malého rozsahu, specifikované v bodě č. 8 Výzvy k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost.

V případě jejího překročení nebude zadavatel považovat nabídku za takovou, která by nesplňovala Zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě”

Výzva k podání nabídek – Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě

Příloha č. 1: Obchodní podmínky (návrh smlouvy)

Příloha č. 2: Energetický audit

Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí podpory – podané na SFŽP

Příloha č. 4: Plochy zateplovaných konstrukcí

Příloha č. 5: Zaměření budov – zjednodušená projektová dokumentace


 

Výzva k podání nabídek – Nákup víceúčelových stolů do učebny výtvarné výchovy


Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

 

Dodatečné informace

 

Příloha č. 1 – Upravený výkaz výměr

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Dodatečné informace

Příloha č. 1 – Upravený výkaz výměr

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Výzva k podání nabídky – Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet stavby včetně výkazů výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby


 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup elektrotechniky

Výzva k podání nabídek – Nákup elektroniky

Příloha č. 1: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů


Výzva k podání nabídek – Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy Matičního gymnázia


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna prosklení vstupních hal Matičního gymnázia, Ostrava – zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu

Výzva k podání nabídek – Výměna prosklení vstupních hal Matičního gymnázia, Ostrava – zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu

Příloha č. 1: Návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti


Výzva k podání nabídek – Nákup školního nábytku


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup vybavení laboratoře chemie

Výzva k podání nabídek – Nákup vybavení laboratoře chemie

Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 5: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6: Vzorový štítek na obálku nabídky


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce chemické laboratoře

Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce chemické laboratoře

Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Formulář – Krycí list nabídky

Příloha č. 4: Formulář – Technická specifikace a cenová kalkulace

Příloha č. 5: Formulář – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6: Vzorový štítek na obálku nabídky

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top