telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2022/2023

Nižší stupeň osmiletého gymnázia

 Prima A Prima BSekunda ASekunda BTercie ATercie BKvarta AKvarta B
Český jazyk 5 5 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 5 5 3 3 4 4 4 4
další cizí jazyk 0 0 2 2 3 3 3 3
Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2
Chemie 0 0 1 1 2 2 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1 1 1
Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Celkem hodin týdně 30 30 30 30 31 31 31 31

Od 1. září 2022 se vyučuje podle ŠVP ZV Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, projekt 22.

Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

 první ročník
a kvinta
druhý ročník
a sexta
třetí ročník
a septima
čtvrtý ročník
a oktáva
Český jazyk 4 4 4 4
1. cizí jazyk 4 4 4 4
2. cizí jazyk 4 4 3 3
Základy spol. věd
1 2 2 2
Dějepis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 0
Matematika 3+1 3 4 3
Fyzika 1+1 2 2 2
Biologie 2 1+1 2 2
Chemie 2 1+1 2 2
Hudební výchova* 2/0* 2/0* 0 0
Výtvarná výchova* 0/2* 0/2* 0 0
IKT 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
1. volitelný předmět 0 0 2 2
2. volitelný předmět 0 0 2 2
3. volitelný předmět 0 0 0 2
4. volitelný předmět 0 0 0 2
Celkem hodin týdně 33 33 33 33

Od 1. září 2013 se vyučuje podle ŠVP G Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova

Cizí jazyk

první cizí jazyk: anglický jazyk (povinný pro všechny žáky)

druhý cizí jazyk: francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (volí žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia a 2. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia)

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top