telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2021/2022

Nižší stupeň osmiletého gymnázia

 Prima A Prima BSekunda ASekunda BTercie ATercie BKvarta AKvarta B
Český jazyk 5 5 4 4 4 4 4 4
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 3 3 3
2. cizí jazyk 0 0 2 2 3 3 3 3
Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4
Fyzika 2 2 1 1 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2 1 1 2 2
Chemie 0 0 2 2 2 2 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1 1 1
IKT 0 0 0 0 1 1 2 2
Výchova ke zdraví 1 1 0 0 1 1 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Cvičení z přírod. předmětů 0 0 0 0 0 0 0 0
Svět přírodních věd
1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem hodin týdně 30 30 30 30 31 31 31 31

Od 1. září 2013 se vyučuje podle ŠVP Z Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.

Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

 první ročník
a kvinta
druhý ročník
a sexta
třetí ročník
a septima
čtvrtý ročník
a oktáva
Český jazyk 4 4 4 4
1. cizí jazyk 4 4 4 4
2. cizí jazyk 4 4 3 3
Základy spol. věd
1 2 2 2
Dějepis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 0
Matematika 3+1 3 4 3
Fyzika 1+1 2 2 2
Biologie 2 1+1 2 2
Chemie 2 1+1 2 2
Hudební výchova* 2/0* 2/0* 0 0
Výtvarná výchova* 0/2* 0/2* 0 0
IKT 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
1. volitelný předmět 0 0 2 2
2. volitelný předmět 0 0 2 2
3. volitelný předmět 0 0 0 2
4. volitelný předmět 0 0 0 2
Celkem hodin týdně 33 33 33 33

Od 1. září 2013 se vyučuje podle ŠVP G Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova

Cizí jazyk

první cizí jazyk: anglický jazyk (povinný pro všechny žáky)

druhý cizí jazyk: francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (volí žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia a 2. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia)

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top