telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Další dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf.

Školní úrazy

Postup řešení školního úrazu žáka stáhnout

ŠVP

Dodatek č.2 k ŠVP ZV (k 1. 9. 2019) stáhnout

Dodatek č.1 k ŠVP ZV (k 1. 9. 2017) stáhnout

Dodatek č.1 k ŠVP G (k 1. 9. 2017) stáhnout

Dodatek č. 2 k ŠVP G (k 1. 10. 2020) stáhnout

ŠVP pro základní vzdělávání platný pro žáky prim až kvart stáhnout

ŠVP pro gymnáziální vzdělávání pro žáky prvního až čtvrtého ročníku, kvint až oktáv stáhnout

Omluvání absence žáků

ZDE

Prevence

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/2023 stáhnout

Školní program proti šikanování (příloha MPP 2022/2023) stáhnout

Výchovné poradenství

Rámcový plán výchovného poradenství pro školní rok 2021/2022 stáhnout

Volby do Školské rady MGO

Směrnice k průběhu a organizaci voleb do Školské rady MGO pro funkční období let 2014 – 2017 stáhnout

Směrnice k průběhu a organizaci voleb do Školské rady MGO pro funkční období let 2017 – 2020 stáhnout

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ze dne 4. 6. 2021 stáhnout

Inspekční zpráva ze dne 21. 10. 2019 stáhnout

Inspekční zpráva ze dne 30. 5. 2017 stáhnout

Inspekční zpráva ze dne 12. 5. 2023 stáhnout

Protokol o kontrole ČŠI ze dne 12.5.2023 stáhnout

Sdělení k vyhodnocení inspekční zprávy a protokolu České školní inspekce zřizovatelem stáhnout

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 stáhnout

Zprávy o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 stáhnout

 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 stáhnout

 

Ostatní kontroly

Protokol o kontrole hospodaření s veřejnými prostředky ze dne 28. 7. 2022 stáhnout

KHS ze dne16. 6. 2021 stáhnout

Protokol o kontrole IP ze dne 2. 7. 2020 stáhnout

Genderově korektní MSK (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/006249), zpráva z března 2019 stáhnout 

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top