telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pro školní rok 2017/18 náš tým angličtinářů posílí čerstvá absolventka oregonské univerzity Sara Bennett (USA). V rámci programu Fulbright se jí dostalo mezivládního stipendia právě na Matičním gymnáziu, které se tak stalo jednou ze třiceti škol, které byly ve striktně selektivním procesu pro stáž v ČR vybrány. Tento počet stipendistů z USA byl vybrán ze dvou stovek uchazečů, kteří měli o pobyt v Česku zájem. Na druhé straně školy, z nichž pouze menší část tvoří gymnázia, byly také vybrány z celkového počtu 200 zainteresovaných škol.
Na naší škole působí Sara v roli asistentky ve výuce, a to na vyšším gymnáziu, kde mají studenti možnost komunikovat se Sarou jednu vyučovací hodinu týdně. Pro nižší gymnázium nabízí odpolední aktivitu s názvem English Club I, a to každé úterý.
Sara již měsíc před příjezdem do Ostravy strávila v Praze, a to zejména účastí na jazykovém kurzu češtiny. Jedním z jejich přáním je se naučit česky, jak to nejlépe půjde, aby její pobyt v Česku byl plným kulturním zážitkem. K tomu určitě přispějí i studenti a jejich pozorný a zainteresovaný přístup.


Ve dnech 8.–9. října 2012 se v pražském Žofínském paláci konala mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie, která měla za cíl prohloubit euroatlantickou vazbu. Nad konferencí převzali záštitu předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas a primátor hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Matiční gymnázium na konferenci reprezentoval předseda Studentského senátu Richard Vereš.

Samotnou konferenci zahájil předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas, který ve svém proslovu vyzval Spojené státy a Evropskou unii k vytvoření zóny volného obchodu, čímž nastínil hlavní téma celého dne – euroatlantický obchod. Hovořilo se ale také o zapojení společných sil do operací na Blízkém východě či významu Ruska pro euroatlantický region.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top