telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mezinárodní projekt Edison má na MGO již dlouhou tradici, během níž na škole působili zahraniční stážisté z mnoha zemí.

Od 10. 9. do 17. 9. 2017 bude na MGO probíhat další ročník mezinárodního projektu Edison.

V týdnu od 13. 9. do 20. 9. 2015 se na MGO opět propojil celý svět v rámci projektu Edison. Přijelo k nám celkem 8 zahraničních stážistů z Albánie, Brazílie, Egypta, Gruzie, Hongkongu, Indie, Ukrajiny a Rumunska, kteří našim žákům přednášeli v anglickém jazyce o historii, kultuře, zajímavých místech, vzdělávacích a politických systémech svých zemí.

Projektu se zúčastnili všichni žáci vyššího gymnázia MGO, kteří naše hosty doprovázeli i na odpoledních akcích, které jsme pro ně připravili. Do letošního ročníku se také zapojily kuchařky ze školní jídelny s „Týdnem české kuchyně“.

V závěru celého projektu proběhla zcela ojedinělá a pro naše žáky velmi atraktivní akce s názvem Global Village  - ochutnávka typických jídel dané země, ukázky suvenýrů, krojů a kulturních zvyklostí.

Naši zahraniční hosté byli po celou dobu pobytu ubytování v hostitelských rodinách našich žáků, což je naprosto úžasný doklad bezvadné spolupráce v rámci vztahu rodiče – škola.

 

Mgr. Alena Tesařová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Renáta Vysloužilová

Prohlédněte si video!

 

V týdnu od 14. 9. do 18. 9. 2015 se na MGO opět propojí celý svět v rámci projektu Edison. Přijede k nám celkem 8 zahraničních stážistů z Albánie, Brazílie, Egypta, Gruzie, Hongkongu, Indie, Ukrajiny a Rumunska, kteří budou našim žákům přednášet v anglickém jazyce o historii, kultuře, zajímavých místech, vzdělávacích a politických systémech svých zemí.

Školní rok jsme začali mezinárodním projektem Edison

První týden nového školního roku se žáci celého vyššího gymnázia zapojili do mezinárodního projektu Edison, který naše škola pořádá již tradičně a za jehož organizaci jsme loni získali titul udělovaný mezinárodní organizací AISEC Partner projektu Edison. Garantem školního projektu je Mgr. Alena Tesařová.

OceněníMGO bylo dne 23. 3. 2014 oceněno na slavnostním večeru pořádaném organizací AISEC pod názvem AIESEC AWARDS v kategorii Partner projektu Edison za rok 2013. Diplom z rukou prezidentky ostravské pobočky AIESEC Martiny Holbové a poděkování za příkladnou spolupráci převzala garantka projektu MGO Mgr. Alena Tesařová.

Velmi si vážíme toho, že naše práce a úsilí bylo takto podpořeno, poděkování patří také kolegyním z komise AJ a především rodičům žáků, kteří  se na uskutečnění akce podíleli výraznou měrou, i samotným žákům.

I v letošním roce hostilo Matiční gymnázium v rámci mezinárodního projektu Edison zahraniční studenty z Peru, Mexika, Pákistánu, Srbska, Lotyšska, Bulharska, Turecka a Brazílie.  Prostřednictvím prezentací v anglickém jazyce a na řadě společenských setkání s našimi zahraničními hosty se žáci MGO seznámili s reáliemi a životem v těchto osmi atraktivních zemích.  Na oplátku připravila organizátorka projektu Mgr. Alena Tesařová pro zahraniční studenty bohatý program, díky němuž se dozvěděli řadu zajímavých informací o životě v České republice a Ostravě. Naši hosté byli příjemně překvapeni vynikajícím kulturním programem, který si pro ně na zahájení projektového týdne naši žáci pod vedením Mgr. Markéty Šňupárkové připravili. Ocenili také přátelskou atmosféru školy a vstřícnost pedagogů i žáků.

V odpoledních hodinách jsme společně navštívili vyhlídkovou věž Nové radnice, připravili jsme anglicky komentovanou procházku po městě pod vedením Mgr. Naděždy Novákové, fárali jsme do dolu v hornickém muzeu Landek Park a celý projekt jsme završili typicky českým pohoštěním připraveným Mgr. Renatou Vysloužilovou a našimi žáky v rámci dopoledne Global Village, na které zahraniční hosté připravili ochutnávku tradičních jídel své rodné země.

Takto úspěšný projekt by ale nemohl být bez podpory hostitelský rodin, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu, s jakou se rodiče našich žáků o zahraniční hosty postarali, čímž přispěli výraznou měrou k naplnění smyslu celého projektu – vzájemného poznávání a pochopení zvyklostí a tradic různých kultur.

Také děkujeme unii rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia „Přátelé MGO“ za finanční podporu celého projektu.

Fotografie z fotogalerie studentského senátu MGO

Fotografie a video (studentský senát MGO)

Od  24. 9. do 27. 9. 2012 budou na naší škole opět působit stážisté ze šesti zemí světa – Brazílie, Indie, Kolumbie, Rumunska, Ruska a Turecka. V průběhu týdne se studenti vyššího gymnázia seznámí s jednotlivými státy, jejich historií, geografií, kulturou, životním stylem i politickým systémem. Přednášky a besedy proběhnou v anglickém jazyce. Děkujeme rodičům a žákům, kteří poskytnou stážistům ubytování, a unii rodičů a přátel školy – „Přátelé MGO“ za finanční podporu.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top