telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Studenti Matičního gymnázia nezahálejí ani ve svém volném čase. Vzniká tak spousta zajímavých akcí – reportáže a zprávy o nich jsou obsahem této rubriky. V pravém menu najdete odkazy na kroužky a skupiny, které se scházejí pravidelně.

Dekameron byl napsán na rozhraní dvou kulturních a společenských epoch, středověku a renesance. Boccaccio přinesl svým Dekameronem do literatury inovace s dalekosáhlým významem. Čas vyprávění se shoduje s reálným časem. Příběhy se až na výjimky neodehrávají v dávné minulosti nebo dalekých zemích, ale v konkrétní realitě blízké autorovi, a nejsou vyprávěny formou mýtu nebo pohádky, nepromlouvají v nich tedy svatí ani rekové, ale bytosti pozemské – ziskuchtiví obchodníci, pokrytečtí řeholníci, pochybné ženštiny a marnotratná šlechta. Hrdinové již nejsou abstraktní, nýbrž individuálně vykreslené postavy. 
Boccacciovo dílo se stalo vzorem pro řadu dalších uměleckých děl v podstatě ve všech oblastech umění. Inspirující je dodnes, čehož důkazem jsou i následující novely studentů kvinty A Matičního gymnázia, kteří se ve svých rozmanitých příbězích vrací do prostředí renesanční Itálie, a tak skládají poctu renesančnímu Mistrovi.
Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Dne 8. 2. 2024 navštívilo 14 studentů naší školy koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, který se konal v sále Vesmír. Představení neslo název Setkáváme se, a to proto, že jsme měli možnost setkat se skrze skladby se spoustou zajímavých osob. Programem nás prováděla paní Markéta Matulová a dirigent Maroš Potokár. Jako zahajovací skladba znělo dílo od Antonína Dvořáka Valčíky op. 54. Po zahájení jsme se měli možnost setkat s toreadorem, skrze skladbu Georgese Bizeta (Les Toreadors). Druhé setkání nebylo zdaleka tak příjemné, protože jsme měli tu čest se starým bručounem od Julia Fučíka (Starý bručoun). Další skladby, které jsme mohli slyšet, napsali skladatelé Jules Massenet (Meditace z opery Thais), Joseph Haydn (Symfonie č. 45), při této jsme mohli sledovat vzpouru filharmonie, všichni hráči se zvedali a postupně odcházeli, až zůstal dirigent dočista sám. Naštěstí se ale všichni vrátili a my si poslechli skladbu Labuť (Camille Saint-Saëns). Další z vystoupení bylo ale opravdu šokující, protože měl premiéru na vystoupení Janáčkovy filharmonie „nový nástroj“, a to psací stroj, na který nám skvěle zahráli skladbu od Leroye Andersona (Typewriter – sólo pro psací stroj). Setkali jsme se ještě v průběhu koncertu s kmotrem od Nino Roty (Kmotr) a dále jsme sledovali sólo dvou přátel, kteří se setkali po velmi dlouhém čase od Leonarda Bernsteina (West side story). Celý koncert byl zakončen v mexickém stylu skladbou Huapango, kterou napsal José Pablo Moncayo. Koncert byl opravdovým zážitkem a tímto článkem bych chtěla poděkovat paní profesorce Švrčkové za organizaci a vám čtenářům vřele doporučit, abyste na koncert Janáčkovy filharmonie zavítali také.
Anna Kološová, 2. A

Osmého února, těsně před druhou hodinou odpolední, přeplněná zimní zahrada Domova seniorů Slunečnice v Ostravě – Porubě, kam naše děvčata pravidelně docházejí v rámci projektu „Hodinový vnuk“. Téměř sedmdesát klientů tohoto zařízení netrpělivě očekávalo hudební a pěvecké vystoupení gymnazistů v čele s herečkou Národního divadla moravskoslezského Kamilou Janovičovou, dívčí hlasy přišel posílit bratr jedné ze studentek.
Bylo skutečně dojemné pozorovat, jak diváci zapomněli na svůj věk, bolesti, handicapy a přidávali se ke zpěvákům. A pokud jim chyběla slova, alespoň si pobrukovali nebo se pohupovali do rytmu. Mladí zpěváci totiž úmyslně vybrali písničky staršího data, které senioři mohli znát.
Opět jeden příklad krásných mezilidských vztahů.
Děkujeme, děvčata.

Ve středu 13.12. 2023 hudební část třídy 2.A spolu s několika dalšími studenty z jiných ročníků a paní profesorkou Švrčkovou navštívila domov pro seniory na Kamenci. Spolu jsme se rozhodli těmto lidem zazpívat náš vánoční repertoár, který jsme pilně od září cvičili.
Hned po příchodu do domova nás přivítala velice milá paní a ukázala nám místnost, kde jsme se mohli rozezpívat. Byly tam pro nás nachystané také džbánky s výbornou šťávou.
V 10 hodin začal koncert. Přišlo se na nás podívat hodně babiček i dědečků. Moc jsme si zpívání užili. Měli jsme také bohatý doprovod hudebních nástrojů, kytaru, ukulele, flétny a housle.
Obecenstvu se naše vystoupení moc líbilo, někteří byli dojatí až k slzám, zvláště při písničce Kometa. Na konci našeho vystoupení jsme zazpívali tři vánoční koledy, to se k nám přidávali i posluchači.
Po vystoupení nás čekal úžasný potlesk a dáreček v podobě ručně vyráběných keramických ozdůbek.
Jsem opravdu moc ráda za tuto možnost a doufám, že si tento zážitek budu moct někdy zopakovat.
Adéla Pauková, 2.A

Děkujeme všem studentům a učitelům, kteří se zapojili do říjnové sbírky pro Potravinovou banku. Velké uznání patří studentskému senátu MGO, zvláště předsedkyni Karin Poláškové, za výbornou organizaci. Vaše úsilí a ochota pomáhat těm, kteří to potřebují, jsou pro naši školu nesmírně důležité a ceníme si toho.
Své poděkování poslala také paní Sabina Keprdová, ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z.s.
„Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala studentům Matičního gymnázia za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky - pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě, z.s..
Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.“

Stihnout premiéru, čtyři reprízy i derniéru v jednom dni se málokomu podaří. Naše skupina anglického divadla to však v pondělí 5.6. dokázala, když předvedla, co vše se může ve škole semlít, když zmizí pan školník, a to navíc před dnem otevřených dveří?! Kam zmizely všechny rybičky? A kdo nakonec otevře ty zamčené vchodové dveře do školy? 
Autorská hra s názvem The Open Door je dílem jednoho z našich členů, Otty Semeráka ze sexty B.
Talentovaný autor znalý všech předností svých spolužáků hru napsal přímo na tělo členům našeho souboru a ti se následně se svou rolí sžili během zkoušek a vyšperkovali ji vlastními vtípky, hláškami a pohybovými kreacemi. Přestože jsme celou hru odehráli v angličtině, nakonec to byla velkolepá podívaná i pro ty, kdo anglicky nerozumí. Samochvála sice smrdí, nicméně musím konstatovat, že Anna Přečková, Ema Chramostová, Magda Jankovská, Sofie Heinz, Aleš Janošec, Dušan Žiak, Martin Sušeň, Otto Semerák, Bruno Wiederman, Jan Karel Kurzela a Kiet Nguyen Tuan (Patrik) předvedli skvělý výkon.
Rádi bychom také poděkovali Vojtovi Podveskému, který nám celý den věrně dělal osvětlovače, Marcele Pelikánové a jejím studentům výtvarné výchovy za výrobu kulis, Štěpánu Piatkovskému za krásné fotky z dopoledních představení, studiu g za poskytnutí parádních prostor a všem divákům, kteří nás přišli podpořit. 
Za celý soubor, 
Hana English, režisér, inspicient, producent a holka pro všechno

Naši studenti opět dokázali, že mají srdce na pravém místě. Už podruhé jsme se společně zapojili do charitativní sportovní akce Mobilního hospice Ondrášek, která pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Každé startovné znamenalo příspěvek na benzín pro zdravotní sestřičky, které za pacienty denně jezdí autem do jejich domovů.
V průběhu dubna a května jsme běhali v parku, chodili po horách, nebo se jen procházeli se startovním číslem MGO 103. Bylo nás více než 150!
Naším darem ve výši 3000,- Kč jsme mohli pootevřít dveře do světa dárcovství, dobrých skutků a společenské odpovědnosti.
Velké díky patří nejen všem zúčastněným třídám, ale dalším jednotlivcům z řad studentů i pedagogů.

  Dne 26.4. 2023 se studenti 2.A pod vedením profesorky Mgr. Zdenky Švrčkové vydali zazpívat obyvatelům Domova pro seniory Kamenec. V repertoáru byly lidové písně, spirituály a i moderní skladby. Sbor byl doprovázen kytarou a houslemi. Obyvatelům Kamence se vystoupení líbilo a odměnili studenty potleskem. Pak je čekalo pití. Vystoupení se líbilo a studenti odcházeli s dobrým pocitem, že již podruhé potěšili obyvatele Kamence.
Zdeněk Vejmola, 2. A

 

Dne 1.12.2022 se konal první koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava typu C. Měl podtitul Zdolám? Zazněla mnohá klasická hudební díla, mezi nimi např. Malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta, Eliška či symfonie c moll, obojí od Ludwiga van Beethovena. Kromě těchto i některá jménem pro mnohé asi neznámá, jako třeba Montekové proti Kapuletům z opery Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva nebo intermezzo z opery Sedlák kavalír od Pietra Mascagniho, která se ale hned jeví jako velmi povědomá. Celé představení se konalo v budově bývalého kina Vesmír na ulici Zahradní, kde se koná velká část koncertů Janáčkovy filharmonie z důvodu rekonstrukce budovy Domu kultury města Ostravy, kde sídlili předtím a kam se po skončení oprav zase vrátí. Prostory to byly překvapivě poměrně rozlehlé. Všem našim zúčastněným studentům se koncert moc líbil, odnesli si hezké zážitky.
Ema Dančíková, kvarta A

Jednou z dobročinných akcí, kterou jsme letos pořádali, je nově také Knižní jarmárek. Žáci i vyučující měli možnost zakoupit si za symbolickou cenu 20,- Kč českou i anglickou beletrii nebo odbornou publikaci. A že bylo z čeho vybírat – nabídka byla každý den doplňována o nové zajímavé tituly! Výtěžek z prodeje knih byl určen pro SecondChance Azyl, který již od roku 2015 dává nejen v centru Ostravy druhé šance na život nalezeným, opuštěným, zraněným či týraným zvířatům. Bylo zakoupeno 25 superprémiových kapsiček, 4 balíky masových pamlsků, 1 plechovka náhradního mléka pro nejmenší nalezence.
Jsme opravdu rádi, že i v dnešní nelehké době žáci svým nákupem podpořili dobrou věc a potvrdili tak, že solidarita, respekt a úcta, odvaha i odpovědnost jsou stále výraznými osobnostními kvalitami, s nimiž můžeme u našich žáků počítat.
organizace akce: Mgr. Naděžda Nováková


Srdečně zveme všechny nadšence ochotnického divadla na situační komedii z policejního prostředí Los Angeles.
Chcete se zasmát? Přijďte v úterý 7.6. v 17:00 nebo v 18:00 do G studia. 

 

Podkategorie

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top