telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Studenti Matičního gymnázia nezahálejí ani ve svém volném čase. Vzniká tak spousta zajímavých akcí – reportáže a zprávy o nich jsou obsahem této rubriky. V pravém menu najdete odkazy na kroužky a skupiny, které se scházejí pravidelně.

Pro všechny talentované středoškoláky, kteří mají blízko k vědě a rádi by s Akademií věd České republiky (AV ČR) navázali spolupráci, pořádá AV ČR roční vědecké stáže. Více informací naleznete zde: https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/.

Celý dosavadní školní rok se naši žáci, Dominik Kalouda, Jonáš Michálek, František Malý a Ondřej Číž, účastnili Pražského studentského summitu, což je celostátní renomovaná simulace OSN, kde naši studenti zastupovali stát Izrael. Jejich působení na této soutěži je možné rozdělit do několika částí, kterým postupně budou věnovány následující odstavce.
Přihlášení
Tato soutěž je otevřená každý rok všem českým středoškolákům, a i naši žáci se rozhodli přihlásit svůj čtyřčlenný tým. Přihlašovacím úkolem bylo vybrat si stát, který by tým chtěl zastupovat, poté vyplnit krátký testík a napsat esej o největším problému dané země, za kterou si studenti vybrali Izrael, vyplnili kvíz a odeslali svůj esej o Golanských výšinách, na kterém společně pracovali. Toto přihlášení bylo úspěšné, poněvadž se jim podařilo skončit jako třetí nejlepší v republice.


Online workshopy
Po přihlášení se konalo pět workshopů, kde v jednotlivých orgánech OSN organizátoři seznámili naše žáky s jednacím řádem, ukazovali jim, jak připravovat projev, nebo společně diskutovali o jednotlivých bodech agendy. Jednání bylo zároveň zpestřeno mnohými zajímavými přednáškami, například generála Petra Pavla nebo předsedy senátu Miloše Vystrčila. Tyto workshopy tak připravily delegáty na finální konferenci a zlepšily jejich soft-skills.
Setkání s velvyslancem
Tradiční součástí soutěže je setkání s velvyslancem zastupovaného státu. Tak jako workshopy, i tato část se letos bohužel konala online, to ale neznamená, že se nejednalo o příjemnou akci, kdy naši žáci měli přes hodinu videohovor s izraelským velvyslancem Danielem Meronem. S ním vedli dlouhou diskusi o jeho diplomatické kariéře, o jeho pracovní úloze, ale i o jeho postojích k některým tématům. Pochopitelně se na tuto část studenti těší i příští rok, kdy se snad setkají s velvyslancem osobně.
Závěrečná konference
Vrcholem celého ročníku byla závěrečná konference, kde po úvodních proslovech začali naši žáci jednat ve svých orgánech o svých bodech agendy, které zahrnovaly témata dotýkající se mezinárodní bezpečnosti, ekonomiky, životního prostředí nebo sporů mezi jednotlivými státy. Na konci každého jednacího dne schválili, nebo neschválili usnesení ve formě rezoluce a poté byli ohodnoceni a vyslechli si slavnostní ukončení ročníku.
Naši zástupci neodešli s prázdnou, byť se nejedná o soutěž s výsledným žebříčkem, tak se stali František Malý a Dominik Kalouda nejlepšími řečníky ve svých orgánech. Účast na Summitu byla velmi přínosná, rozšířila studentům znalosti ohledně diplomacie, fungování mezinárodních organizací i současných problémů, se kterými se svět potýká, a zlepšila jejich rétorické a vyjednávací dovednosti.

Dominik Kalouda, KVIB

Informace o tom, že Vít Němeček na své cestě zlatou úrovní DofE vyzkoušel také řemeslo, které mu bezpochyby poskytlo nejeden nevšední zážitek, ale především cenné zkušenosti, se šíří nejen na sociálních sítích.  Citujeme z článku v Krátkých zprávách, které dostávají všichni koordinátoři a vedoucí DofE v ČR:

 

Obyčejně neobyčejný řezník aneb i řeznictvím lze plnit rezidenční projekt

 „Když jsem začínal s DofE, nikdy by mě nenapadlo, že mým rezidenčním projektem bude řeznictví. Říkáte si, jak se kluk z města dostal zrovna k řeznictví? Jednoho krásného víkendu jsem neměl co dělat a potenciální tchán od mého kamaráda potřeboval vymalovat sklep. Na oplátku mi nabídl zaučení v oboru řeznictví. Musím říct, že to byla naprosto unikátní zkušenost, která mi ukázala, že si musíme vážit řemesla, dokud ho máme. Velmi brzké vstávání či práce s nikdy nekončícími zásobami masa naznačuje náročnost tohoto povolání. Jsem velmi rád, že mě DofE přesvědčilo vyzkoušet práci, kterou bych se jinak neodvážil zkusit. Byl to nezapomenutelný zážitek. Díky!“ Vít Němeček

Aktivita Vítka nadchla i samotného ředitele DofE Tomáše Vokáče, který se o své nadšení podělil na sociálních sítích.

Děkujeme za skvělou reprezentaci, blahopřejeme k odvaze vystoupit z komfortní zóny tak originálním způsobem a věříme, že i ostatní účastníci DofE zažijí podobnou neopakovatelnou zkušenost.

V pátek 26. února 2021 odpoledne se uskutečnila online přednáška pana europoslance Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáše Zdechovského na téma řečnictví. Přednášku organizoval tajemník našeho Debatního klubu Dominik Kalouda.
Pan europoslanec nás velice poutavě provedl zásadami rétoriky a podělil se s námi i o praktické tipy, jak a čeho se při řečnění vyvarovat, na co si dát pozor, jak zaujmout publikum a získat si jej od samotného začátku projevu.
Během prostoru pro otázky jsme se dozvěděli mj. i to, že v Evropském parlamentu používá každý národ jinou rétoriku a také odlišnou míru nonverbální komunikace. Za nejzajímavější projevy na půdě Evropského parlamentu označil pan europoslanec projev papeže Františka či německé kancléřky Angely Merkelové.
Panu europoslanci děkujeme za čas, který nám věnoval, a těšíme se do budoucna na osobní setkání na Matičním gymnáziu.

Naše škola se poprvé v historii zapojila do mezinárodní soutěže, ve které studenti využili znalostí z astrofyziky. Studenti Ondřej Klimša, Šimon Vavrečka, Jakub Kaša, David Bieroš, Petr Fráňa a Lucie Štěpánová z tercie A se zapojili do mezinárodní soutěže MOON CAMP 2019/2020 pod vedením RNDr. Libuše Švecové, Ph.D.
Cílem soutěže bylo navrhnout kompletní základnu na Měsíci pro 2 až 6 astronautů. Studenti ve svém návrhu museli vycházet z podmínek, které na Měsíci panují a mohou je lidé využít ke svému životu.
Do soutěže se zapojilo celkem 1417 studentů z 39 zemí. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Naši studenti se zapojili do soutěžní kategorie Moon Camp Explorers. V této kategorii soutěžilo 135 týmů z 24 zemí a věk studentů byl do 14 let. Práce na projektu byla opravdu náročná, nejen kvůli probíhající pandemii, ale především proto, že si studenti uvědomovali kvalitu projektů v minulých letech. Letošní ročník nebyl výjimkou, jak zhodnotila sama porota. Proto také nikoho nepřekvapí, že studenti na projektu pracovali od ledna do května 2020. Nereprezentovali jenom sebe, ale celé naše gymnázium a základnu pojmenovali MATICNI GYMNAZIUM OSTRAVA. Zároveň děkujeme paní profesorce Mgr. Naděždě Novákové za jazykovou korekturu anglických textů. Přestože naši studenti nevyhráli, považujeme jejich zapojení do soutěže a vypracování celého projektu za velký úspěch a blahopřeje jim.
Jako škola si uvědomujeme, že zapojení do mezinárodních soutěží má pro studenty velký význam, k těmto výsledkům přihlížejí prestižní zahraniční univerzity. Studenti by neměli zapomenout se o těchto soutěžích zmínit v motivačním dopise, který na zahraniční univerzity posílají. Účast v mezinárodních soutěžích, ve kterých studenti využívají znalosti z fyziky, svědčí o jejich logickém a kritickém myšlení. Přikládáme ukázky našeho projektu, součástí projektu byl také podrobný popis fungování základny na Měsíci.

V druhém lednovém týdnu bylo 17 studentek Matičního gymnázia pozváno na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde jim pan hejtman ing. Ivo Vondrák poděkoval za obětavou práci v projektu „Hodinový vnuk“. Slova díků a uznání od koordinátora projektu Mgr. Sekaniny a pana hejtmana byla zcela zasloužená, protože děvčata každý druhý týden docházejí do domů seniorů  a přinášejí radost těm, kteří zůstali sami. Studentky Sexty A, Sexty B, I. A a II. A dělají čest naší škole, protože z celého Moravskoslezského kraje se do velmi smysluplného projektu zapojily jen tři střední školy a naše děvčata tvoří nejpočetnější skupinu. Děkujeme.

K hezkým tradicím adventního času na MGO patří akce Mezinárodní Vánoce. I letos si žáci pod vedením svých vyučujících cizích jazyků připravili cizojazyčné vánoční písně, které zazpívali svým spolužákům i vyučujícím ve vestibulu u rozsvíceného vánočního stromečku. Konkrétně zazněly písně anglické a německé v podání žáků 3. A (Mgr. Dančíková a PhDr. Borůvková, Ph.D.), PA (Mgr. Nováková), PB (Mgr. Nováková) a výběru žáků napříč ročníky (Mgr. Szturcová).  Děkujeme všem účinkujícím za krásné dopoledne.

Garant akce: Mgr. Naděžda Nováková

Letos poprvé měli žáci i pedagogové MGO možnost zapojit se do charitativního bazárku a nepropást tak příležitost nakoupit nejen dárky doslova za babku. Výtěžek z prodeje darovaných knih, plátěných tašek, drobné kosmetiky, dekorativních svíček, pokojových květin, domácích sušenek či krásných ručně tvořených náramků a odznáčků pomůže opuštěným pejsků a kočičkám a bude určen na veterinární péči, čipování atd. 
Hlavní aktérky dlouhodobého projektu věnovaného pomoci opuštěným zvířatům Markéta Galková (SB) a Viktorie Křižáková (SB) se rozhodly rozdělit získanou částku 1076,- Kč hned dvěma útulkům – Čtyřlístek pro hafany a Zatoulané štěstí.
Do „Čtyřístku“ také putují deky, granule, hračky a pamlsky, které pejskům darovala Viktorie Zerzoňová (PA). Spolu s neprodanými věcmi z bazárku, které budou tvořit základ povánoční aukce pro opuštěná zvířata, je mají děvčata ze SB v plánu do útulku předat ještě před Vánocemi. Nemalou část finanční pomoci ale bude tvořit i výtěžek ze sbírky, která probíhá dlouhodobě a v níž žáci i pedagogové přispívají do zapečetěné kasičky ve školním bufetu.
Děkujeme žákyním SB Markétě Galkové, Viktorii Křižákové, Luise Quiala a Veronice Poláškové za organizaci bazárku a všem žákům i pedagogům, kteří svým nákupem, finančním příspěvkem či darováním potřebných věcí podpořili nejen samotná opuštěná zvířata, ale také dobrovolníky, kteří se o ně starají a díky naší pomoci jim mohou věnovat více svého času. I vaše pomoc má smysl a děkujeme za ni.

Garant akce: Mgr. Naděžda Nováková

 

V červenci odeslali naši studenti již sedmou humanitární sbírku dětem na filipínský ostrov Guimaras. Díky paní Pospěchové, která sirotčinec v říjnu navštívila, už od nás dostalo všech 22 dětí věci denní potřeby, jídlo, školní pomůcky, ale i osobní dárky s dopisy. Radost byla opravdu veliká! 
Ještě jednou děkujeme všem za podporu a pomoc!

 

Poprvé v 15-ti leté historii dívčí středoškolské futsalové ligy (SFL) se naše dívčí  futsalové družstvo zúčastnilo této soutěže, která má celorepublikové finále.

S velkou radostí oznamujeme, že naše letošní sbírka do Potravinové banky byla mimořádně úspěšná.Trvanlivé jídlo pro obyvatele našeho města, kteří žijí na hranici chudoby, darovaly celé třídy, jednotliví studenti i zaměstnanci školy. V pondělí 21. 10. bylo do skladu odvezeno téměř 200 kg potravin.

Ještě jednou všem děkujeme!

Tropické hodnoty začaly stoupat, dny se krátit a nám studentům začal již dlouho očekávaný poslední týden tohoto školního roku.

V letošním školním roce, se několik členů zeměpisného kroužku vydalo za doprovodu Mgr. A. Tesařové na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, konkrétně Katedru fyzické geografie a geoekologie.

Podkategorie

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top