telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Matiční gymnázium Ostrava již řadu let spolupracuje s prestižní vietnamskou vysokou školou Ton Duc Thang University, 19 Nguyen Huu Tho Street, Dist. 7, HCMC, Viet Nam, http://ecc.tdtu.edu.vn A nutno podotknout, že nejde jen o formální spolupráci „na dálku“, ale naši studenti se již dvakrát na pozvání vietnamské strany na tuto univerzitu vypravili a prezentovali zde několik zajímavých projektů. Vystoupení našich žáků bylo kladně přijato i na vybraných středních školách v Ho Či Minově městě, kde oslovili nejen odbornými projekty, ale především špičkovou úrovní anglického jazyka.

     Novým partnerem se po podepsání memoranda nyní stává další úspěšná a dynamicky se rozvíjející vietnamská vysoká škola - DONG NAI TECHNOLOGY UNIVERSITY Nguyen Khuyen, Trang Dai, Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam https://dntu.edu.vn/

Mgr. Ladislav Vasevič podepsal v uplynulých dnech memorandum o spolupráci a projednal několik zajímavých návrhů konkrétních projektů pro následující školní rok. Zajímavé je, že jde o projekty prioritně určené pro studenty vysokých škol a žáci MGO se jich budou účastnit jako „aktivní pozorovatelé“.

Již nyní proto započala příprava „Badatelské expedice Vietnam 2024“, které se naši žáci na základě pozvání vietnamské strany v listopadu 2024 zúčastní.

Dr. PHAN NGOC SON - předseda správní rady DNTU, Ing. VO THI THANH HOA - místopředsedkyně správní rady DNTU, Dr. NGUYEN THUY LAN CHI - prorektorka DNTU, Mgr.
PHAN VO QUYNH NHU - prorektorka DNTU, Dr. TRAN THIEN KHANH - Vedoucí oddělení vědy, techniky a mezinárodní spolupráce, Mgr. TRUONG TRONG NHAN - proděkan Fakulty cizích jazyků

Po dvou úspěšných cestách našich žáků do Vietnamu na partnerskou univerzitu Ton Duc Thang University (TDTU) v Ho Či Minově Městě (vietnamsky Thành phố Hồ Chí Minh) v roce 2019 a 2022 navštívili Matiční gymnázium hosté z této partnerské vzdělávací instituce.

Představovat tuto univerzitu v asijském, ale i celosvětovém kontextu není složité. Patří bezesporu do skupiny „vzdělávacích asijských tygrů“, a to dokládá nejen množství registrovaných patentů, které jsou na této univerzitě klíčovou kategorií měřící přínos jednotlivých fakult ve vědeckém rozvoji oboru, ale také sítí institucí, se kterými napříč světem univerzita spolupracuje.

Naši žáci při prezentaci svých projektů ve Vietnamu natolik zaujali, že spolupráce bude nadále pokračovat. Tentokrát Českou republiku, Ostravu a Matiční gymnázium navštívilo vedení univerzity v čele s panem presidentem TDTU dr. Tran Trong Dao a Phan Dao, MSc., Ph.D., Director of European Cooperation Center, Representative of TDTU in Czech Republic, Ton Duc Thang University.

Při setkání s vedením MGO a žáky nešlo jen o zdvořilostní část. Naši žáci prezentovali ukázky z aktuálních projektů současnosti – nejvíce pozornosti vzbudil projekt Studentské firmy MGO (3. nejúspěšnější tým v rámci republikového klání, který bude slavnostně přijat na oficiálním ceremoniálu 20. června 2023 na ambasádě USA v Praze), ale především projekt badatelského týmu biologického kroužku žáků MGO – Zapojení do světového programu záchrany již vyhynulého živočišného druhu bažanta Edwardsova (původní místo výskytu Vietnam).

Vysoce oceněny a jako velmi efektivní byly hodnoceny i výukové hodiny, kterých se formou návštěvy hosté z Vietnamu zúčastnili. Náročnost, respekt k osobnosti žáka a jeho individuálním možnostem a schopnostem – to je klíč k úspěchu našich absolventů v globálním měřítku.

Studenti MGO tedy dále prohlubují své mezinárodní vazby – Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Španělsko, Chorvatsko, Estonsko, Čína a Vietnam, tyto země v rámci projektů a výuky mohli v uplynulých několika letech navštívit.

 

 

Mgr. Ladislav Vasevič

V tomto týdnu Matiční gymnázium Ostrava podepsalo memorandum o spolupráci s vietnamskou vysokou školou Ton Duc Thang University, která sídlí v Ho Chi Minově městě ve Vietnamu. Po Číně jde tedy o druhou asijskou zemi, kde budou moci naši žáci získávat tolik důležité mezinárodní zkušenosti při řešení zcela konkrétních odborných projektů. Badatelsky zaměřené aktivity budou věnovány především technickým a přírodovědným tématům, ale připravujeme i úkoly politologické, ekonomické, humanitní a sociálně humanitární. Jazykem všech společných činností bude angličtina, což plně souvisí s moderní koncepcí výuky tohoto jazyka na MGO. Již během studia se angličtina pro naše žáky stává prostředkem vzdělávání, nikoliv jen jeho formálním cílem. Již na podzim roku 2019 vyjede tým našich žáků na studijní pobyt na Ton Duc Thang Univerzity. Garantem odborné vzdělávací a badatelské části této cesty je European Cooperation Center Ton Duc Thang University.

To, že Matiční gymnázium již řadu let rozvíjí systém velmi zajímavých vzdělávacích aktivit s čínskými partnery, jejichž výsledkem bylo již několik studijních cest našich žáků do Číny, výuka čínštiny na našem gymnáziu, a to již nejen v podobě jazykových kurzů, ale od tohoto školního roku i formou volitelného předmětu, je věc známá, ovšem školní rok 2019/2020 přinesl další významný posun v mezinárodních kontaktech našeho gymnázia. Podařilo se nám na základě podepsaného memoranda o dlouhodobé a programové spolupráci mezi MGO a ve světovém měřítku velmi prestižní vietnamskou univerzitou Ton Duc Thang University (viz www.tdt.edu.vu) realizovat studijní pobyt našich žáků na této univerzitě.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top