telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poslední listopadový den proběhly na naší škole Příběhy bezpráví, které mají žáky seznámit s různými podobami totality. Letošní ročník  pod názvem "Závadová mládež" vztahující se k 80. letům jsme zahájili projekcí filmu "Chceme dýchat", který nás zavedl do Teplic 80.let, kolébky čs. punku a také města, kde mladí lidé, téměř jako jediní v tehdejším Československu, protestovali už v listopadu 1989 za lepší životní prostředí. Vrcholem Příběhů bezpráví však bylo setkání s pamětníkem, který nás ve svých vzpomínkách provedl 80. léty v Ostravě . Pozvání přijal pan Jan Král (roč. 1967),  signatář Charty 77, člověk působící v disentu a především mladý člověk, který se neztotožňoval s tehdejším režimem, za což byl mnohokrát vyslýchán na StB. Jan Král nám velmi živě vylíčil dobu před Listopadem, co vše zažíval mladý člověk, který "jen" chtěl žít svobodně - číst knihy dle vlastního výběru, poslouchat svou hudbu, či potkávat bez překážek své přátele, vyjadřovat své názory a nelhat. Ve vyprávění nám přiblížil nejen atmosféru v předlistopadové Ostravě, ale vzpomněl osobnosti disentu, se kterými se potkával na akcích, ať to byli Ivan Martin Jirous, Karel Schwarzenberg, Petr Cibulka nebo paní Dolores Šavrdová. Bonusem a skvělým doplňkem besedy byly dobové prameny jako ukázky ze samizdatového vydání časopisů a novin, předvolání k výslechu na StB nebo fotografie ze zakázaných koncertů. Nejen za sebe, ale především z reakcí studentů potvrzuji, že beseda byla velmi zajímavá. 

Text a foto: Jana Bittová 

Máme za sebou týden věd roku 2023. Mezi vědní obory, kromě těch klasických přírodních, řadíme také ekonomii, vědu zabývající se ekonomikou. Naši žáci se rozhodli, že v průběhu tohoto týdne prozkoumají prostory a přiučí se nové informace o organizaci hrající hlavní roli v naši tuzemské ekonomice, České národní bance. Naše škola se zúčastnila expozice nesoucí název Lidé a peníze, nacházející se přímo v ústřední budově ČNB. Výstava je vytvořena v trezoru, do kterého se vchází dveřmi o hmotnosti 32 tun, který najdeme ve druhém podzemním podlaží. Ihned po vstupu si nelze nepovšimnout obrovské zlaté mince, která, jak se můžeme později dozvědět, váží 130 kilogramu a byla vyhotovena k 100. výročí vzniku Československa. Dalším významným atributem jsou bezpochyby bezpečnostní schránky, které se v různých podobách nacházejí téměř po celém trezoru. Zaujmout by vás také mohla část expozice vysvětlující vývoj peněz, společně s finančním trhem, od jejich počátku až po současnost. Můžete se dozvědět, čím lidé platili v pravěku, co za měnu platilo v dobách slavné Marie Terezie nebo, že proslulý amerických dolar je potomkem našeho Jáchymovského tolaru a mnoho dalšího. A na závěr této informačně vyčerpávající prohlídky máte možnost si potěžkat několik cihel z různých materiálů, včetně opravdového zlata, a zjistit jak fyzicky náročné by bylo bylo platit ryzím zlatem.

Julie Petra Svatošová, OKTA

Exkurze na nový City campus Ostrava

Ve středu 22.11.2023 měli možnost žáci se zájmem o biologii a studium lidského pohybu navštívit prostory nového City campusu na Černé louce v Ostravě. Čekala je tam nejen exkurze po originálně řešených učebnách, laboratořích a různých sportovištích, ale především workshop v Centru diagnostiky lidského pohybu, konkrétně v laboratoři biomechaniky, jejíž výzkum je zaměřen na zkoumání příčin svalově-kosterních zranění při sportu a tělesných cvičeních a věnuje se mj. vytváření následných doporučení pro jejich prevenci. Žáci tak mohli letos poprvé nahlédnout pod pokličku výzkumu v oblasti kinantropologie v nových prostorách OU.
Mgr. Petr Rašovský, Mgr. Markéta Murcková

V pondělí 20.11.2023 zavítali na naši školu zdravotníci z oblastního spolku Českého červeného kříže. Žáci KVA, KVB, KVIA, KVIB a 1.A tak měli možnost získat od profesionálů aktuální informace o poskytnutí první předlékařské pomoci, měli možnost vyzkoušet si některé úkony v praxi a na novém nádvoří gymnázia si mohli detailně prohlédnout i vybavení sanitního vozu ČČK.Děkuji členům ČČK, že strávili na MGO celý vyučovací den a že poutavě předávali žákům informace, které mohou zachránit lidský život. Děkuji také členům zdravotnického kroužku, kteří se na workshopu osobně podíleli.
Mgr. Petr Rašovský
koordinátor Badatelského klubu zdravotnického

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top