telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pro názorné vzdělávání je nejlepší osobní zkušenost. Z toho důvodu jsme naplánovali pro žáky prvního ročníku a kvint tradiční dějepisnou exkurzi. V úterý 9. dubna jsme se sešli v brzkých ranních hodinách u Domu kultury Vítkovic, odkud jsme autobusem vyrazili do sousedního Polska, kde se nachází jeden z největších památníků lidské tragédie – koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim (něm. Auschwitz).
Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá se svým průvodcem zamířila nejdříve na prohlídku muzea Auschwitz 1. Tu jsme započali u brány s nechvalně proslulým nápisem - „Arbeit macht frei“. Za poutavého výkladu o nelidských podmínkách, které zde během druhé světové války panovaly, jsme prošli celým areálem. Nejvíce na nás zapůsobila polorozpadlá spalovací pec, popraviště či návštěva řady budov, které ukrývaly pozůstatky po vyhlazených vězních, jako byly např. kufry, oblečení, brýle a další předměty denní potřeby. V mysli mnohých účastníků exkurze jistě utkvěly tuny ostříhaných vlasů, které nacisté nestihli odvézt do textilních továren Říše k dalšímu zpracování.
Krátce po poledni jsme autobusem přejeli do druhého tábora (původně existovaly dokonce tři) s názvem Auschwitz II – Birkenau (česky Březinka), kde naše prohlídka pokračovala. První věc, která zde upoutá pozornost, jsou končící koleje. Po nich vlaky denně přivážely tisíce nešťastníků, jimž se tento tábor stal osudným. Nemohli jsme vynechat ani novodobý památník obětem, který je záměrně umístěn mezi trosky dvou pecí. Těm se právem přezdívalo „fabriky na smrt“. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou „ubikací“, kde vězni v hrůzných podmínkách přežívali ze dne na den.
Do Ostravy jsme se vrátili v odpolední hodinách s rozporuplnými pocity z šílených událostí, které se v Osvětimi dříve děly, a především s úlevou, že žijeme v jiné době.

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

V prvním březnovém týdnu se uskutečnil již tradiční Týden humanitních předmětů (THP), v jehož průběhu se snažíme studentům nabídnout vzdělávací aktivity, které jdou za hranice školního vzdělávacího plánu a školních lavic, rozšiřují jejich obzory a podněcují je ke kritickému myšlení. V rámci THP jsme pro studenty připravili celkem 74 různých přednášek, dílen, debat a exkurzí, z nichž některých se zúčastnilo více různých tříd a skupin, a tak se celkový počet “akcí” za těchto pět dní dostal ke stovce! Přednášky a workshopy 13 amerických asistentů výuky byly již popsány v samostatném článku https://rb.gy/0vj7e3, stejně jako aktivity spojené s tématy duševního zdraví https://rb.gy/ikxjtw). 
V rámci českého jazyka a literatury se před studenty blýsknul náš absolvent a současný student UPOL Vojta Drahotuský, který studentům přiblížil historii sci-fi a fantasy literatury. Ostatně ta byla tématem i přednášky doktora Jana Černíka z UPOL. Zda-li je Písmo a pravopis trestem či odměnou se dozvěděli žáci díky doc. Haně Srpové z OU. Absolvent MGO a filmový tvůrce Adam Parma pak seznámil zájemce workshopu Tvůrčího psaní se základními pravidly “stavby“ dějové linky a postav, ať už pro filmovou a knižní podobu či divadelní prkna. Současný válečný konflikt se zase promítl do workshopu s názvem Ruská agrese na Ukrajině v české literatuře.
Německá sekce nabídla translatologické semináře či německou filmografii. Ve španělštině si studenti posvítili na Zvukomalebná slova a gesta ve ŠJ a dozvěděli se více o Svatojakubské cestě. Velmi zajímavý workshop nabídl studentům významný český religionista doc. Tomáš Novotný, který v ukázkách z francouzské filmové komedie studentům přiblížil základní principy judaismu.
Dějepis vždy skýtá nepřeberné množství témat, která lze studentům nabídnout jinak než jen výkladem ve třídě. Opět k nám zavítal pan Žídek, pamětník tvrdé totality 50. let, aby studentům toto své těžké životní období přiblížil. Workshop o gulagu byl také zajímavým exkurzem do jinak nepoznané reality. Pátrací hra po centru města dala žákům prakticky zažít město v době 2. svět. války a praktická byla i přednáška o Každodenním životě ve středověku s ukázkami dobového oblečení, zbraní a zbroje.
Za zmínku stojí rozhodně i přednášky a exkurze z oblasti společenských věd a občanské výchovy. Besedy s lidmi z “terénu”, jako například s pracovníky mobilního hospice Ondrášek či organizace Omama (Jak se žije ve vyloučených lokalitách) jsou pokaždé důležitým setkáním s okolní realitou, které si nejsme vždy vědomi. Velký zájem vzbudila  i návštěva okresního soudu, krajského soudu, vědecké knihovny, Archivu města Ostravy či vazební věznice. Někteří se podívali i do Ostravského studia České televize, MAPPA Ostrava či dolu Michal. V DOVu se pak ti mladší žáci seznámili s problematikou fake news a jak je poznat. V rámci THP jsme si také s další absolventkou MGO Katkou Václavíkovou zkusili založit firmu (Podnikatelem na zkoušku), abychom zjistili, co takové rozhodnutí obnáší. Workshopy na VŠB pak pomohly rozklíčovat důležitý posun od dobrého záměru k tomu podnikatelskému. Jak na daňové přiznání se naučili studenti semináře Finanční gramotnost. 
Umění je ovšem také nedílnou součástí života člověka, a proto bylo součástí i THP. Divadlo bylo velkým tématem hned v několika školních aktivitách, ať už v návštěvách hereckého i technického zákulisí NDM, workshopu v Ateliéru NDM a také besedách s herci. Program v anglickém jazyce nabídl nejen Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), ale také tradičně i galerie PLATO - program o (ne)lidskosti. Milovníci hudby se “vyřádili” ve školním hudebním klubu na hudebním workshopu a milovníci výtvarného umění zase navštívili interaktivní výstavu Malý princ Elišky Podzimkové v nedaleké galerii.
Do úplně jiného světa nás vzal i cestovatel T. Kubeš, který studentům obrazovým materiálem a hlavně zajímavým povídáním přiblížil, jak se dnes vypadá Černobyl a jak se žije v Tanzánii. 
Týden humanitních předmětů by se neuskutečnil bez nadšených vyučujících, kteří všechny tyto skvělé aktivity pro žáky připravili, za což jim patří obrovský dík. 

 

Zpracovala Mgr. Blanka Mintonová

 

Projekt NAKI (Národní a kulturní identita) byl realizován na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v loňském akademickém roce. V současnosti mají žáci a žákyně Matičního gymnázia možnost zhlédnout výstavu vztahující se k tomuto projektu. Garantkou projektu je prof. Iva Málková.
A co vše je ve škole k vidění?
V přízemí jsou ke zhlédnutí plakáty, které poukazují na odlišnost literatury v různých částech regionu. Jsou jimi například Hlučínsko, Těšínsko, Valašsko. Ve čtvrtém patře jsou k vidění plakáty s určujícími osobnostmi a periodiky regionálního umění se zaměřením na literaturu. Hodí se uvést Petra Hrušku, Jana Balabána či časopis Weles.
Výstava je vhodná nejen pro maturanty, ale rovněž i pro ostatní z toho důvodu, že umění v ostravském regionu je vskutku polytematické a mnohovrstevnaté.

Za iniciátory výstavy Ondřej Tichý a Rostislav Gromnica

Víte, jak slaví Velikonoce ve Francii?
Víte, že jediným tradičním zvykem je hledání čokoládových vajíček v zahradě?
Naši francouzštináři ze Sekundy A a Sekundy B už to vědí. Sami si to vyzkoušeli, sice o několik dní dříve, zato na pěkném školním dvoře a čokoládová vajíčka byla stejně dobrá jako ve Francii.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top