telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Děkujeme všem studentům a učitelům, kteří se zapojili do říjnové sbírky pro Potravinovou banku. Velké uznání patří studentskému senátu MGO, zvláště předsedkyni Karin Poláškové, za výbornou organizaci. Vaše úsilí a ochota pomáhat těm, kteří to potřebují, jsou pro naši školu nesmírně důležité a ceníme si toho.
Své poděkování poslala také paní Sabina Keprdová, ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z.s.
„Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala studentům Matičního gymnázia za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky - pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě, z.s..
Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.“

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top