telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Studentský senát Matičního Gymnázia v Ostravě měl začátkem školního roku těžký úkol, a to navázat na úspěchy z minulých let po vynucené koronavirové přestávce. Již před prázdninami dostali tento úkol pověřením od paní profesorky Trčkové studenti nynější sexty B, Dominik Kalouda (předseda) a jím doporučený František Malý (místopředseda). Ti se dali do práce, vytyčili tři nejnutnější body obnovy Senátu, jimiž určili zkvalitnění vnitřního fungování Senátu, reprezentaci Senátu na národní úrovni a samotnou organizaci akcí.
V rámci prvního bodu sepsali návrhy stanov a volebního řádu, kdy Stanovy Senátu byly schváleny na schůzi 16. listopadu a na základě volebního řádu proběhly první celoškolní volby senátorů, které byly mimochodem úplně první v celé republice. Samotné volby senátorů proběhly 22. září a bylo v nich, při účasti 72,8 % studentů, zvoleno 39 senátorů, s předsednictvem tedy nově čítá Senát 41 členů. Pro lepší vnitřní fungování a komunikaci mezi senátory a předsednictvem byl vytvořen veřejný tým na MS Teams, s chaty pro jednotlivé výbory, ale i pro podněty žáků.
Pro plnění druhé vytyčené priority Senát požádal a získal pravomoc založit delegaci při České středoškolské unii, do níž byl zvolen předseda Dominik Kalouda. Dále Senát využil nabídku pana ředitele a pověřil studenty Vojtěcha Žolnerčíka a Dominika Kaloudu, aby se účastnili jednání Správní rady Přátel MGO. Zároveň v rámci komunikace navenek byl založen instagramový účet Senátu, na němž se studenti pravidelně dovídají o chystaných, či proběhlých akcích.
A po těchto spíše technických záležitostech konečně přichází čas na samotné činnosti Senátu, mezi které za pouhé tři měsíce fungování patří například uspořádání Halloweenu na MGO, organizace Potravinové sbírky, pomoc při organizaci Týdne vědy a zahájení procesu obnovení Florbalové ligy MGO. Většina aktivit Senátu nás zatím ještě čeká, ale na mnohé z nich se můžeme už brzy těšit.
Za Studentský Senát, předseda, Dominik Kalouda

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top