telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slavnostní ukončení studia pro maturitní ročník 2019 proběhlo v přednáškovém sále kina Vesmír (VŠB-TUO) dne 30. 5. 2019 za účasti rodičů, učitelů,  vedení školy, jmenovitě ředitele MGO Mgr. Ladislava Vaseviče, zástupkyně ředitele MGO Ing. Hany Dobešové a zástupce MGO PaedDr. Karla Mohelníka, a přátel MGO. Završit poslední školní chvíle tímto krásným způsobem nám umožnilo občanské sdružení „Přátelé MGO“ unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO.

     Slavnostní program zahájilo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové, následoval umělecký přednes z knihy absolventa MGO Jana Balabána Zeptej se táty v podání Felicitas Kozlové (1.A) a Veroniky Vavřínkové (1.A) pod vedením PhDr. Ivany Fuxové. Letošní výroční cenu PhDr. Ladislava Adámka pro mimořádnou osobnost třídy získali Štěpán Piňos (OKTA), Lukáš Macek (4. A) a Tereza Krejčová (OKTB). Pamětní publikaci pro oceněné daroval spolek „Přátelé MGO“. Zvláštní poděkování ředitele školy za práci ve studentském senátu a za organizaci řady kulturních a společenských akcí MGO bylo uděleno Štěpánu Piňosovi (OKTA), jemuž byly spolkem „Přátelé MGO“ věnovány pamětní hodinky.

 

     Na svá školní léta strávená na MGO zavzpomínali také další absolventi MGO – básník Vilém Závada, spisovatel a pedagog Vojtěch Martínek a náš přední znalec bontonu a tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. Jejich slova nám zprostředkovali Denis Adámek a Vít Němeček (SXB) pod vedením Mgr. Naděždy Novákové. Absolventky volitelného předmětu Latina pod vedením Mgr. Miroslavy Pavlínkové Erika Čermáková (4.A), která z latiny i maturovala, a Patricie Štefková (4.A) nám předložily několik příkladů moudrosti starých Římanů nejen o vzdělání, ale i o lidské povaze a vztazích mezi lidmi.

    Poté, co si maturanti / absolventi převzali z rukou vedení školy, třídních učitelek Mgr. Petry Stašicové-Čejkové, Mgr. Pavly Rychtarčíkové a třídního učitele Mgr. Petra Rašovského maturitní vysvědčení, pamětní stříbrný nebo zlatý odznak klubu absolventů a certifikát o členství v prestižním klubu absolventů MGO, rozloučili se se školou prostřednictvím svých zástupci Adama Bátrly, Adama Rajny a Julie Rafčíkové slavnostním proslovem. Závěr již tradičně patřil inspirativnímu projevu ředitele MGO Mgr. Ladislava Vaseviče

Zpracovala: Mgr. Naděžda Nováková

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top