telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 17. 6. 2022 jsme v rámci semináře z fyziky s vybranými žáky 3.A, septimy A a septimy B navštívili specializované pracoviště katedry fyziky PřF OU, které se zaměřuje na experimentální oblast biofyziky, fyziku nanostruktur a chemickou fyziku.
V moderně vybavených laboratořích biofyziky jsme se seznámili s některými biofyzikálními a biochemickými metodami, které společně s přístupy molekulární biologie přispívají ke komplexnímu pochopení procesů určujících odolnost vyšších rostlin vůči oxidativnímu stresu.
Dozvěděli jsme se, jak jsou rostliny, které na katedře biofyziky pěstují ve speciálních růstových komorách, ovlivněny působením různých barev světla, jak jsou schopny se ekonomicky i ekologicky významné druhy rostlin přizpůsobovat aktuálním klimatickým změnám, se kterými se v budoucnosti můžeme reálně setkat – především zvýšené koncentraci CO2 a suchu.
Druhá část exkurze byla věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem nanomateriálů a výpočetně orientovanému studiu struktury těchto materiálů, které je základem pro jejich využití v nanotechnologických aplikacích napříč všemi obory.
Všem odborníkům, kteří se nám během exkurze s nadšením věnovali, děkujeme.

Text a foto: Věra Kerlínová

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top