telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 1. 11. 2010 proběhlo na MGO čtení Máchova Máje, jež se mělo stát příspěvkem školy k letošním oslavám dvoustého výročí narození velkého českého romantika. Snad šlo o příspěvek důstojný. Celkem 14 tříd víceletého gymnázia (primy až septimy) po přípravě svými vyučujícími ČJ předvedlo zadaný úsek textu z Máje.

Každá třída přistoupila k danému textu jinak. Některé třídy si pro své vystoupení vybraly jako podklad hudební nástroje, jiné svůj úsek zdramatizovaly a sehrály doslova a do písmene divadelní kus, zajímavé byly i úseky Máje rozdělené k recitaci mezi jednotlivce a sbor nebo pokusy Máj zvládnout „rappováním“, ocenit je třeba i výtvarný doprovod mnohých vystoupení. Dá se říci, že žádné vystoupení nebylo neoriginální. Studenti navíc mohli aspoň zčásti sledovat i vystoupení svých kolegů z jiných tříd a nechat se tak inspirovat do budoucna.

Čtení začalo v 9.10 vystoupením prim a celá akce skončila závěrečnými výstupy septim krátce před půl jedenáctou. Počet účastníků byl zhruba odhadnut na 325. Celkový záznam ze všech vystoupení je dlouhý 71 minut. Celé čtení bylo nahráváno i foceno, takže organizátoři počítají s tím, že na webové stránky školy budou zařazeny fotografie z jednotlivých vystoupení. Navíc vznikne nahrávka záznamu, kterou si budou moci účastníci prohlédnout přímo ve škole. Nikdo z účastnících se tříd totiž neměl možnost sledovat akci celou z organizačních důvodů, takže nahrávka bude příležitostí si udělat o čtení celkový obrázek a vyhodnotit dodatečně kvalitu jednotlivých vystoupení.

Poděkování za hladký průběh akce patří:

  • češtinářům, kteří třídy připravili, a studentům – účastníkům za jejich nasazení;
  • UNII MGO, která dala peníze na zakoupení techniky pro ozvučení;
  • studentům, kteří vystoupení zajistili po stránce ozvučování (O. Zahuta) a nahrávání (J. Lokaj a J. Klimov);
  • vyučujícím, kteří třídy na místo akce přivedli a zase je odvedli zpět do výuky a tím zajistili klid v hale pro jednotlivá vystoupení;
  • studentům TB, kteří pomohli zajistit organizaci celé akce (příprava haly pro akci a úklid po ní, řízení příchodu účastníků, zajištění klidu v hale);
  • paní prof. Šňupárkové za pomoc při nákupu ozvučovací techniky a pánům školníkům za pomoc při chystání haly;
  • a v neposlední řadě vedení školy, které akci podpořilo a umožnilo uskutečnit ji v prostorách školy.
ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top