telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 6. 11. 2012 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo soutěže Mladý Demosthenes, jehož se zúčastnilo celkem 30 účastníků. Nejvíce z nich  – 12 – se účastnilo soutěže v první kategorii, určené primám a sekundám. Vítězem se zde suverénně stal Ondřej Sliška, student SA. Na druhém místě skončil Matěj Škandera, rovněž ze SA, a třetí místo obsadila dvojice Tereza Krejčová a Petr Koštěl, oba ze SB.

Ve druhé kategorii soutěžilo 7 žáků naší školy z tercií a kvart, vítězkou se stala Sára Wranová, studentka KVB, druhé místo obsadila Tereza Vargová ze stejné třídy, třetí místo bylo uděleno společně Alexandru Jankovovi  z TA a Vandě Slukové z KVA. V rámci této kategorie měla porota nejtěžší dilema – šlo o pořadí obou vítězných dívek z KVB.  Obě dvě podaly výkon výrazně převyšující všechny ostatní a rozhodnout, kterou z nich vyslat dál, bylo tak těžké, že porota konzultovala celou věc s pražskými organizátory soutěže.

Ve třetí kategorii zápolilo 8 soutěžících, z nichž jeden ze soutěže odstoupil. Vítězkou se stala Tereza Kliková z 2. A, na druhém místě je Ester Gorbunovová  z 2. A a třetí příčka patří Janě Macečkové ze stejné třídy. Tato kategorie byla určena žákům kvint a sext, také příslušným ročníkům čtyřletého gymnázia.

V poslední – čtvrté – kategorii se sešli 3 žáci reprezentující septimy, oktávy a odpovídající ročníky čtyřletého gymnázia. Jasnou vítězkou se stala Kamila Tichavská ze SEPB. Další místa nebyla udělena.

Chceme poděkovat všem, kdo se zúčastnili soutěže a změřili své síly. Všichni si docela jasně uvědomili, že to není tak jednoduché, mluvit před publikem spatra. Porota oceňuje vysokou úroveň většiny vystoupení, slyšeli jsme opravdu zajímavé příspěvky z nejrůznějších oblastí – např. informace o černých dírách, Facebooku, plachetnicích, bagrech čili rypadlech, hemofilii, ale také originální seznámení s dívčím světem nebo svéráznou interpretaci některých lidových písní. A to je jen malá ukázka z toho, co na soutěži zaznělo. Porota ve složení  profesorka Franková, Rapalová, Šňupárková a Fuxová rozhodně neměla lehkou práci.

Do regionálního kola postupují vždy první umístění. Všichni vyhlášení vítězové na prvním až třetím místě obdrží od svých vyučujících češtiny diplom za účast a vítězství ve školním kole soutěže. Další účastníci soutěže budou odměněni účastnickým listem. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme štěstí těm, kteří nás budou reprezentovat v dalším kole soutěže.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top