telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

I v letošním roce hostilo Matiční gymnázium v rámci mezinárodního projektu Edison zahraniční studenty z Peru, Mexika, Pákistánu, Srbska, Lotyšska, Bulharska, Turecka a Brazílie.  Prostřednictvím prezentací v anglickém jazyce a na řadě společenských setkání s našimi zahraničními hosty se žáci MGO seznámili s reáliemi a životem v těchto osmi atraktivních zemích.  Na oplátku připravila organizátorka projektu Mgr. Alena Tesařová pro zahraniční studenty bohatý program, díky němuž se dozvěděli řadu zajímavých informací o životě v České republice a Ostravě. Naši hosté byli příjemně překvapeni vynikajícím kulturním programem, který si pro ně na zahájení projektového týdne naši žáci pod vedením Mgr. Markéty Šňupárkové připravili. Ocenili také přátelskou atmosféru školy a vstřícnost pedagogů i žáků.

V odpoledních hodinách jsme společně navštívili vyhlídkovou věž Nové radnice, připravili jsme anglicky komentovanou procházku po městě pod vedením Mgr. Naděždy Novákové, fárali jsme do dolu v hornickém muzeu Landek Park a celý projekt jsme završili typicky českým pohoštěním připraveným Mgr. Renatou Vysloužilovou a našimi žáky v rámci dopoledne Global Village, na které zahraniční hosté připravili ochutnávku tradičních jídel své rodné země.

Takto úspěšný projekt by ale nemohl být bez podpory hostitelský rodin, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu, s jakou se rodiče našich žáků o zahraniční hosty postarali, čímž přispěli výraznou měrou k naplnění smyslu celého projektu – vzájemného poznávání a pochopení zvyklostí a tradic různých kultur.

Také děkujeme unii rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia „Přátelé MGO“ za finanční podporu celého projektu.

Fotografie z fotogalerie studentského senátu MGO

Fotografie a video (studentský senát MGO)

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top