telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Realizace: 1. 5. 2017 – 28. 9. 2017

Poskytovatel dotace: statutární město Ostrava

Celkové výdaje projektu: 135 000 Kč

 

V rámci oslav 120. výročí založení nejstarší střední české školy regionu byl ve spolupráci se Magistrátem města Ostravy a Moravskoslezským krajem realizován významný kulturně-historický projekt instalace pamětní desky Rudolfa Tlapáka. Cílem projektu bylo rehabilitovat politický a historický odkaz významné osobnosti meziválečného Ostravska pana Rudolfa Tlapáka, ředitele Matičního gymnázia Ostrava, legionáře Československých legií v Rusku a významného kulturního organizátora dění v Ostravě v období První republiky.

Díky úzké spolupráci přípravného týmu Matičního gymnázia Ostrava a členy rady města, členy komise rady města a zástupci odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy se podařilo vytvořit konečný návrh pamětní desky. Rozhodující úlohu pak statutární město Ostrava sehrálo v pozici poskytovatele dotace. Samotné odhalení pamětní desky proběhlo 28. 9. 2017 za účasti politické reprezentace Statutárního města Ostravy pana primátora Ing. Macury a instituci zřizovatele zastupoval pan náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny. Samotné odhalení mělo značný mediální ohlas, slavnostního aktu se účastnily televizní štáby jak regionálního vysílání, tak České televize Ostrava. Také řada tištěných regionálních periodik o akci podrobně informovala. Velmi pozitivní je také ohlas veřejnosti, o čemž svědčí řada děkovných komentářů obyvatel Ostravy. Celkově lze hodnotit realizovaný projekt jednoznačně kladně. Jeho dosah je skutečně nadčasový a představuje bezesporu jeden z milníků, kterým se současná politická reprezentace vyrovnala s odkazem minulosti a navázala na ty nejlepší tradice prvorepublikového demokratismu.

Mgr. Ladislav Vasevič

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top