telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Každý, kdo pozorně sleduje naše webové stránky, má ještě nepochybně v paměti exkurzi nejlepších studentů MGO do Bruselu, která v minulém školním roce vzbudila velký ohlas. Není proto divu, že jsme se ji rozhodli ve spolupráci s Kanceláří europoslance Evžena Tošenovského po roce zopakovat a umožnit další skupině našich studentů blíže poznat fungování institucí Evropské unie přímo v jejím centru. Exkurze do „hlavního města Evropy“, jak bývá Brusel často označován, se zúčastnilo 35 vybraných studentů našeho gymnázia, především studenti společenskovědních seminářů, u kterých se vzhledem k jejich zaměření dá předpokládat využití získaných vědomostí v budoucím studiu i pracovní kariéře.

 

Ještě před samotnou exkurzí, v pátek 5. 12. 2014, navštívil pan europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., přímo naši školu. Vystoupil s krátkou přednáškou, v níž studentům popsal činnost nejen Evropského parlamentu, ve kterém působí již druhé volební období, ale i Evropské komise a Evropské Rady. Zavzpomínal i na své dlouholeté působení v roli primátora Ostravy a později hejtmana Moravskoslezského kraje a vysvětlil, jak moc se liší celoevropská politika od té regionální. Na závěr nechal prostor pro otázky a diskuzi, čehož naši studenti náležitě využili.

Vlastní exkurze začala v pondělí 8. 12. 2014 v podvečer, nakdy byl naplánován odjezd autobusu z Ostravy. Cesta do Bruselu sice trvala déle než 15 hodin, ale utekla rychle. Autobus byl vybaven dotykovými obrazovkami na každém sedadle, takže každý, kdo nemohl spát, měl možnost si krátit čas například sledováním filmů nebo hraním her, aniž by rušil ostatní.

Do centra Bruselu jsme dorazili v úterý dopoledne, s mírným zpožděním oproti plánu, neboť z důvodu stávky v hromadné dopravě bylo ve městě více aut než obvykle a tvořily se kolony. Náš Bruselský program jsme začali v tzv. Parlamentáriu, návštěvnickém centru Evropského parlamentu. Prostřednictvím interaktivní multimediální instalace jsme se seznámili s vývojem evropské integrace i tím, jak ovlivňuje náš každodenní život. K dispozici jsme měli multimediální průvodce v českém jazyce. Fungování ve všech 24 úředních jazycích, z nichž jedním je čeština, je ostatně typické pro všechny evropské instituce.

Po návštěvě Parlamentária jsme se ubytovali v hotelu Meininger nacházejícím se cca 1,5 km od centra a následně se vydali na prohlídku města. Začali jsme ji na hlavním náměstí (Grote Markt), o kterém se říká, že je jedno z nejkrásnějších na světě. Z něho jsme se vypravili k jednomu ze symbolů Bruselu, Čurajícímu chlapečkovi (Manneken Pis). V uličce Rue de l´Etuve, v níž se tato socha nachází, jsme si nakoupili suvenýry a dárky pro příbuzné a přátele a také jsme ochutnali tradiční belgické vafle. Následně jsme zavítali i k o něco méně známé Čurající holčičce (Janneken Pis) a rozhodně jsme nemohli vynechat Katedrálu svatého Michaela a svaté Guduly. Prohlídku jsme v podvečer zakončili opět na Grote Marktu sledováním jedinečné vánoční světelné a hudební show. Jedná se o tradiční, asi čtvrt hodiny trvající podívanou, při níž jsou různě barevně nasvětlovány budovy na náměstí za znění působivého hudebního doprovodu. Atmosféru na náměstí nelze popsat slovy, je nutné ji prostě zažít!

Ve středu dopoledne jsme navštívili další dominantu Bruselu – Atomium, model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Tato stavba byla postavena u příležitosti mezinárodní výstavy Expo 1958, která byla velmi úspěšná i pro tehdejší Československo. Prohlédli jsme si i s Atomiem sousedící areál Mini Europe, ve kterém je vystaveno více než 350 zmenšených modelů významných staveb ze všech členských zemí Evropské unie.

Středeční odpoledne jsme měli vyhrazeno pro výlet do Antverp (Antwerpen), druhého největšího belgického města a druhého největšího přístavu v Evropě. Prošli jsme si centrum města s gotickou katedrálou zasvěcenou Panně Marii, navštívili jsme Rubensův dům a také Museum aan de Stroom, z jehož střechy se skýtá uchvacující pohled na celý přístav. Protože nám počasí po celou dobu přálo, mohli se odvážnější z nás na nábřeží řeky Šeldy dokonce svézt na ruském kole.

Ve čtvrtek náš program vyvrcholil návštěvou samotného Evropského parlamentu. V jednom z přednáškových sálů nás přivítal zástupce Europarlamentu pro styk s veřejností pan PhDr. Pavel Černoch, Ph.D., který dokázal velmi poutavým způsobem hovořit o historii Evropské unie a fungování Evropského parlamentu. Po jeho přednášce jsme navštívili i hlavní jednací sál, ve kterém probíhají plenární zasedání. Na závěr jsme se společně vyfotili u vlajek všech členských států EU a následoval návrat domů. Jestli se nám něco na exkurzi nelíbilo, pak jen to, že tak strašně rychle utekla!

Závěrem je třeba za pozvání do Bruselu ještě jednou poděkovat panu Ing. Tošenovskému, jehož Kanceláří byla studentům uhrazena doprava i ubytování se snídaní. O to byla tato nadstandardní vzdělávací aktivita pro naše studenty atraktivnější, protože ne všichni rodiče by si mohli dovolit veškeré náklady spojené s exkurzí zaplatit sami. Náš velký dík patří i asistence pana Tošenovského paní Barbaře Wroblové, která exkurzi pro naše studenty zprostředkovala. Spolupráce naší školy s Kanceláří europoslance Tošenovského je dlouhodobá, pan europoslanec naši školu navštívil již několikrát a jeho přednášky se pokaždé setkaly s mimořádným ohlasem. Můžeme prozradit, že už nyní máme příslib exkurzi do Bruselu do konce mandátu pana europoslance ještě aspoň jednou zopakovat. Je velmi potěšující, že tak budeme moci tento unikátní zážitek spojený se získáním spousty nových informací nabídnout další skupině studentů našeho gymnázia.

Garant projektu Brusel: Mgr. Zdeněk Maník

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top