telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ve školním roce 2019 / 2020 byl završen pětiletý projekt, jehož cílem bylo rozšířit nabídku volitelných předmětů také o studium čínského jazyka. V předcházejících letech mohli žáci našeho gymnázia navštěvovat zatím jen zájmové jazykové kurzy čínštiny, ale v tomto školním roce byl zájem o čínštinu již takový, že bylo možno tento předmět zařadit do běžné výuky jako tzv. volitelný předmět. Základním předpokladem kvalitní výuky jsou pedagogové s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a pokud možno rodilí mluvčí. Tento zásadní technický aspekt nám pomohlo vyřešit podepsání memoranda o vzájemné odborné spolupráci mezi MGO a VŠB TUO, na které nyní působí tým čínských odborníků v tzv. Konfuciově třídě. Slavnostního podpisu memoranda se dne 5. 9. 2019 zúčastnili – za MGO ředitel gymnázia Mgr. Ladislav Vasevič a za partnery prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. – rektor, český ředitel Konfuciovy třídy, Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. – prorektorka pro studium, JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D. – vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů, Bc. Jiantao Wang – čínský ředitel Konfuciovy třídy, Kristina Hoblíková Nguyenová, M.A. – referentka Oddělení mezinárodních vztahů, zástupkyně ředitele Konfuciovy třídy, Mgr. Lili Liu – lektorka čínského jazyka, Mgr. Feng Xiaohui – lektor čínského jazyka.

Slavnostně byla výuka čínského jazyka na našem gymnáziu zahájena v pondělí 9. 9. 2019.

Věříme, že tato nabídka nové volby studijních preferencí otevírá našim žákům dosud netušené možnosti a příležitosti.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top