telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

To, že Matiční gymnázium již řadu let rozvíjí systém velmi zajímavých vzdělávacích aktivit s čínskými partnery, jejichž výsledkem bylo již několik studijních cest našich žáků do Číny, výuka čínštiny na našem gymnáziu, a to již nejen v podobě jazykových kurzů, ale od tohoto školního roku i formou volitelného předmětu, je věc známá, ovšem školní rok 2019/2020 přinesl další významný posun v mezinárodních kontaktech našeho gymnázia. Podařilo se nám na základě podepsaného memoranda o dlouhodobé a programové spolupráci mezi MGO a ve světovém měřítku velmi prestižní vietnamskou univerzitou Ton Duc Thang University (viz www.tdt.edu.vu) realizovat studijní pobyt našich žáků na této univerzitě.

 

V termínu od 7. 10. 2019 do 19. 10. 2019 se 19 žáků MGO zúčastnilo „Expedice Vietnam 2019“ a nyní již můžeme říci, že tento projekt předčil všechna naše očekávání. TDT univerzita představuje jednu z nejmodernějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících univerzit, a to nejen v asijském, ale celosvětovém kontextu. Vybavení učeben, laboratoří, studoven, ale i veškeré další zázemí (bazény, fotbalová a tenisová hřiště, haly pro bojová umění atd.) spíše připomínají náhled do dosti odvážné technologické budoucnosti, než běžnou realitu, kterou bychom očekávali. Mezinárodní prestiž univerzitě dodávají nejen špičkoví vietnamští vědečtí pracovníci, ale také mnoho desítek (v konečné fázi rozvoje univerzity jich má být kolem pěti set) vědeckých specialistů z celého světa (již nyní k nim patří i profesoři z ČR, s kterými jsme se měli příležitost také setkat). Svůj úspěch počítá univerzita především v registrovaných patentech v USA (na základě vědecké práce studentů a jejich pedagogů), které univerzita v posledních letech získala a není to číslo rozhodně nízké.

Je velmi povzbudivé, že naši žáci se rozhodně v tomto konkurenčně náročném prostředí neztratili. Především úroveň jejich angličtiny byla nesmírně pozitivně hodnocena a o metodiku výuky tohoto předmětu projevil vietnamský partner mimořádný zájem a vedle matematiky a přírodovědných oborů je to tedy další oblast, na které budeme již v příštím roce dále aktivně spolupracovat.

Primárním cílem ovšem bylo navázat konkrétní pracovní spolupráci s vybraným vietnamským gymnáziem - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU.  I to se podařilo a opět dominovala angličtina v českém podání (přitom studenti našeho týmu Expedice Vietnam 2019 nebyli v žádném případě vybíráni dle jazykového kritéria). I tento náš nový partner, bylo na místě podepsáno memorandum o spolupráci mezi našimi středními školami s cílem metodické a metodologické spolupráce v klíčových předmětech – AJ, M, F, Bi, CH, vysoce ocenil úroveň našich žáků a od spolupráce v oblasti vzdělávání mnoho očekává.

Vedle oficiálního programu, jehož základem byly semináře vietnamského jazyka, prezentace jednotlivých fakult, kultury, historie a životního stylu současného moderního Vietnamu, byl program naší expedice nesmírně bohatý i v rovině doplňkové. Delta Mekongu, pověstné saigonské tunely z doby vietnamské války, návštěva muzea jedné z nejslavnějších porcelánek na světě a samozřejmě ochutnávky i těch nejzvláštnějších vietnamských jídel. Nesmírným dobrodružstvím je již samotné město Ho CHi Minh, které se svými oficiálními 10 miliony obyvatel představuje pro Evropana skutečný a jen těžko představitelný a uchopitelný labyrint.

Jak bylo konstatováno ředitelem MGO Mgr. Ladislavem Vasevičem při jednom ze slavnostních projevů na gymnáziu TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU, které nese jméno jednoho z největších vietnamských básníků. V jednom jeho díle nalezneme tuto myšlenku: “Hledej a poznávej vesmír, abys nalezl svůj domov.“ Ředitel MGO na tuto myšlenku navázal: „Podařilo se realizovat projekt, kterého se mohli zúčastnit ti, jimž má být určen – studenti našich škol (a není to vždy běžné), osobní poznání nelze ničím nahradit, osobní poznání je nejdůležitějším stimulem vašeho vývoje, vašeho odhodlání něco dokázat, uplatnit se díky dovednostem, které můžete během studia získat. Je to příležitost pro celý váš život, naší povinností je využít toho, co nám současný svět dovoluje, abychom vám tuto cestu příležitostí nabídli a umožnili. Je nutné vidět, jak dynamicky se svět kolem nás vyvíjí a nebudeme-li v tomto vývoji mezi prvními, může se stát, že budeme mezi posledními. A to rozhodně není filozofie Matičního gymnázia Ostrava.“

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top