telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí o Ochraně zdraví a provozu středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 s aktualizací ze dne 27. 5. 2020 připravuje Matiční gymnázium Ostrava následující organizační scénář zajištění přítomnosti žáků MGO v prostorách školy.

V období od 1. června do 15. června proběhnou všechny fáze společné i profilové maturitní zkoušky a proces přijímacího řízení pro žáky devátých a pátých tříd. Z důvodu mimořádných opatření je technické, organizační i personální zajištění tak náročné, že škola v souladu s rozhodnutím o Ochraně zdraví a provozu středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 bude v tomto období pro žáky všech nematuritních ročníků uzavřena.

Z kapacitních, organizačních a personálních důvodů v kontextu dodržení všech ochranných hygienických opatření bude následující režim pobytu žáků ve škole následující:

  1. Žáci budou školu navštěvovat v režimu sudé a liché dny (sudé dny žáci nižšího gymnázia, liché dny žáci vyššího gymnázia). Počínaje 18. června 2020 – nižší gymnázium, 19. června 2020 – vyšší  gymnázium.
  2. Žáci dle ročníků a tříd budou začínat výuku vždy dle vlastního časového harmonogramu, který bude závazný také pro stravování ve školní jídelně, pokud se pro něj žák (zákonný zástupce rozhodne).
  3. Socializační a konzultační dopolední program pro žáky bude vždy v režii (obsahové i organizační) třídního učitele, který bude žákům (zákonným zástupcům) na toto téma předávat potřebné informace.
  4. Z důvodu náročných hygienických operací před zahájením každého socializačního výukového dne, během dne a následné komplexní dezinfekční sanaci všech prostor školy je rozsah pobytového bloku stanoven na rozmezí 8.00 až 12.00 hod. Je nutné počítat s tím, že konkrétní rozsah může být v rámci tohoto rozmezí i jiný, neboť budeme muset například dodržet hygienické parametry stravování.
  5. Dle nové aktualizace lze zařadit do programu i pobyt žáků venku, pak ovšem bude nutný předběžný souhlas rodičů. Prosíme tedy o pružnou komunikaci, jinak dojde k zablokování aktivity pro celou danou skupinu.
  6. Prosíme vás, vážení rodiče, o součinnost především v oblasti předání informace o tom, zda se Vaše dítě této formy socializačního dopoledne zúčastní. (Informujte své třídní do pátku 12. 6. 2020, ano, mé dítě se zúčastní, ne mé dítě se nezúčastní). Vždy bude probíhat kontrola evidence členů skupiny.
  7. Žák předloží doklad o bezinfekčnosti pouze při prvém nástupu do školy.
  8. Za zásadní bychom považovali účast žáků nižšího gymnázia v termínech 22. června 2020, kdy by proběhlo odevzdávání učebnic a v 24. června 2020, kdy by žáci nižšího gymnázia učebnice pro nový školní rok dostali.

Vzhledem k velkému množství nejednoznačných formulací ve vyhláškách a doporučeních si vymezujeme právo dle reálné situace tento harmonogram upravit. Našim cílem je ovšem vám všem co nejdříve předložit alespoň obecnou informaci o chystaných opatřeních.

V Ostravě dne 28. 5. 2020

Vedení MGO

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top