telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

 

Volba pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 

Dne 10. 11. 2020 proběhly volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady MGO pro funkční období 2020 - 2023. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) s následujícím výsledkem: celkem se voleb zúčastnilo 77 oprávněných voličů.  Počet platných odeslaných hlasů je 77. (JUDr. R. Svatošová - 39 hlasů, Mgr. M. Graca - 38 hlasů, Ing. M. Nováková 37)

Volební účast:  12,9 % všech oprávněných voličů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

Do Školské rady MGO byl zvolen (zvolena): JUDr. Renáta Svatošová, Mgr. Michal Graca

 

V Ostravě dne 16. 11. 2020                         

Volební komise: Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Nikolas Manolcis

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO

 

 Dne 10. 11. 2020 proběhla volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO do Školské rady MGO pro funkční období 2020 – 2023. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016)  s následujícím výsledkem: celkem se hlasování účastnilo 19 oprávněných voličů. Počet platných odeslaných hlasů je 19.

Volební účast:  44 % všech oprávněných voličů.

Do Školské rady MGO byl zvolen RNDr. Tomáš. Adamus, Ph. D. - 14 hlasů, Mgr. Jiří Honka, Ph.D. - 18 hlasů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

V Ostravě dne 16. 11. 2020         

Volební komise: Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Nikolas Manolcis

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top