telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Volba pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

Dne 14. 11. 2023 proběhla volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO do Školské rady MGO pro funkční období 2023 – 2026. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění č. j. 15/782 ze dne 27. 4. 2009, č. j. 102/7829 ze dne 7. 6. 2016, doplňkem č. 4 ze dne 9. 8. 2021 č. j. 23/1518 a zákonem č. 561/2004 s následujícím výsledkem: celkem se elektronické volby zúčastnilo 67 oprávněných voličů. Počet platných volebních hlasů je 67.

Volební účast: 11,24  % všech oprávněných voličů.

Do Školské rady MGO byl zvolen / zvolena: MUDr. Kateřina Kovářová – 21 hlasů

                                                                         MUDr. Marian Starý – 19 hlasů

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění jsou volby a jejich výsledky platné.

V Ostravě dne 15. 11. 2023                           Volební komise: Mgr. Miroslava Pavlínková

                                                                                                   Mgr. Jana Trčková

                                                                                                   Mgr. Vanda Szturcová

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top