telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Od října letošního školního roku pracují žáci různých ročníků na dobrovolném projektu „Žurnalista“, jehož autorem je Mgr. Ladislav Vasevič. Pod jeho vedením a ve spolupráci s Mgr. Naděždou Novákovou vzniká ojedinělý formát moderní žákovské redakce, která se pravidelně schází (vždy jednou za týden) na redakční radě a v jejímž rámci žáci zpracovávají školní i mimoškolní události, tvoří vlastní výstupy – webovou stránku, texty, fotografie a v budoucnu také videonahrávky a zvukové záznamy – a publikují v regionálním tisku. Projekt si klade za cíl probudit v žácích zájem o komunitu, v níž žijí, rozvíjet u nich pocit sounáležitosti, zvyšovat zájem žáků o společenské dění, podpořit kritické myšlení i formování postojů a kompetencí. V budoucnu plánujeme navázat spolupráci s řadou atraktivních partnerů z oblasti mediální i kulturní.

Moravskoslezský deník 14. 12. 2011

Moravskoslezský deník 22. 12. 2011

Moravskoslezský deník 4. 1. 2012

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top