telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Po loňském velmi úspěšném „zahřívacím“ kole se redakce „Žurnalisty“ rozrostla nejen o zapálené novináře a fotografy, ale také o dalšího vedoucího projektu – Mgr. Rostislava Gromnicu. Posílil původní vedoucí tým, který tvoří Mgr. Naděžda Nováková a Mgr. Ladislav Vasevič.

Od prvního týdne nového školního roku se členové redakce pustili s vervou do práce a mapují školní i mimoškolní dění v souladu s primárním zaměřením projektu – zvýšení zájmu žáků o komunitu, v níž žijí, o společenské dění, podpora kritického myšlení a formování postojů a kompetencí.

Kromě publikování žákovských prací v lokálních i celostátních médiích se letos zapojíme do přípravy nových školních stránek a již brzy se objeví čerstvý počin redakce – školní časopis!

Letáček – nábor nových členů redakce

Studenti v rámci projektu Žurnalista pod vedením Mgr. Ladislava Vaseviče a Mgr. Naděždy Novákové nadále komentují školní dění i celospolečenská témata. Své články pravidelně publikují na webu projektu Žurnalista i v regionálním tisku.

Moravskoslezský deník 24. 1. 2012

Moravskoslezský deník 6. 2. 2012

Moravskoslezský deník 7. 3. 2012

Příležitosti vyzkoušet si práci novináře „naostro“ si nenechali ujít žáci, kteří se pod vedením Mgr. Ladislava Vaseviče a Mgr. Naděždy Novákové aktivně podílejí na práci redakce v rámci projektu „Žurnalista“, a před školním představením Revizor (31. ledna 2012) vyzpovídali nejen absolventku MGO Romanu Goščíkovou, ale všechny mladé herce souboru Divadla Rity Jasínské. Výstupem pak budou například reportáže o přípravě zájezdového divadelního představení, kritiky a recenze samotného představení či rozhovor s herci nejen o divadle.

Od října letošního školního roku pracují žáci různých ročníků na dobrovolném projektu „Žurnalista“, jehož autorem je Mgr. Ladislav Vasevič. Pod jeho vedením a ve spolupráci s Mgr. Naděždou Novákovou vzniká ojedinělý formát moderní žákovské redakce, která se pravidelně schází (vždy jednou za týden) na redakční radě a v jejímž rámci žáci zpracovávají školní i mimoškolní události, tvoří vlastní výstupy – webovou stránku, texty, fotografie a v budoucnu také videonahrávky a zvukové záznamy – a publikují v regionálním tisku. Projekt si klade za cíl probudit v žácích zájem o komunitu, v níž žijí, rozvíjet u nich pocit sounáležitosti, zvyšovat zájem žáků o společenské dění, podpořit kritické myšlení i formování postojů a kompetencí. V budoucnu plánujeme navázat spolupráci s řadou atraktivních partnerů z oblasti mediální i kulturní.

Moravskoslezský deník 14. 12. 2011

Moravskoslezský deník 22. 12. 2011

Moravskoslezský deník 4. 1. 2012

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top