telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Školní recyklační program Recyklohraní vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalosti studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Každá škola registrovaná v tomto projektu dostane zdarma sběrnou nádobu na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a organizátoři také zajistí jejich odvoz po naplnění. Jelikož se i naše gymnázium do tohoto projektu zapojilo, máme i my své nádoby. Nádoba na baterie bude umístěna v chemické laboratoři a nádoba na elektrozařízení se bude vyskytovat v šatně. Prosíme proto studenty, aby ukládali do připravených beden tyto předměty v případě, že je doma mají a dále je nemají v plánu nikterak využít.Tím to ale nekončí. V projektu Recyklohraní mají studenti možnost plnit různé úkoly, kvízy či menší projekty a za to získávat body. Tyto body lze proměnit na skvělé odměny, charakteru výtvarných a sportovních. V nabídce jsou i elektronické přístroje a mnoho dalších odměn. Více informací naleznete na stránkách www.recyklohrani.cz. Garanty projektu jsou Mgr. Zdeňka Platošová a rada Studentského senátu.

Teorie bez praxe není k ničemu, proto jsme vyslali část našich studentů do terénu, aby si otestovali úroveň porozumění nepřipravenému textu v angličtině. V rámci výuky angličtiny netradičním způsobem jsme využili  nabídku navštívit divadelní představení o Jacku Rozparovači, které připravili studenti SOŠ Waldorfské z Ostravy. Naši studenti zvládli praktickou zkoušku výborně a studenti SOŠ Waldorfské zaslouží velkou pochvalu za své herecké výkony i nasazení, se kterým představení odehráli.

Výzva studentům – své fotografie z Týdne přírodních věd a technických oborů můžete zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., můžete se tak stát spolutvůrci připravované fotogalerie z této akce. Autoři fografií a videí: Ing. Adam Dragon, Leona Plachá (PB), Karolína Vasevičová (KVB) Videa Start rakety 1 Start rakety 2 Mobilní planetárium 1 Mobilní planetárium 2 Fotogalerie

V průběhu měsíce března proběhlo na naší škole školní kolo chemické olympiády kategorií B a C určené pro studenty prvních až třetích ročníků středních škol. Zúčastnili se ho v kategorii B Jan Bukáček a Jakub Pleva ze septimy A a Petr Kovář ze septimy B, v kategorii C Dennis Haľko a David Kocián z kvinty B a Kateřina Kišková a Marie Pastorová ze sexty B.

Chemická olympiáda je soutěží pro studenty i organizátory mimořádně náročnou, neboť už školní kolo se skládá ze tří částí. Teoretickou část studenti vypracovávají samostatně doma s pomocí literatury a elektronických informačních zdrojů, praktickou část absolvují ve škole v laboratoři chemie pod dohledem svých vyučujících, a na závěr je ještě čeká test prověřující jejich znalosti z témat školního kola.

Těmi byly v letošním ročníku v kategorii B acidobazické reakce a radikály, v kategorii C pak plyny, čemuž odpovídala i náplň praktické části: v kategorii B studenti prováděli acidobazickou titraci kyseliny trihydrogenfosforečné a v kategorii C gazometrické stanovení koncentrace roztoku peroxidu vodíku a také přípravu šumivého prášku podle vlastní receptury.

Všichni výše jmenovaní studenti absolvovali školní kolo chemické olympiády s plným nasazením a věnovali mu spoustu svého volného času, za což jim patří velká pochvala a naše uznání. Těm z nich, kteří postoupili do krajského kola, srdečně blahopřejeme.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top