telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 14. 2. 2013 se uskuteční pravidelné setkání Sdružení přátel diktátů. Začíná ve 14.10 v učebně PA (první poschodí proti velkému – tzv. studentskému – schodišti). Srdečně zveme všechny zájemce o procvičení (nejen) velkých písmen!

Letošní téma fotosoutěže je zaměřeno na snímky věcí malých a blízkých (mikrosvět) a věcí velkých a vzdálených (makrosvět).

Uzávěrka soutěže je 18. března 2013.

Stále roste počet těch, kteří se pro obrovský zájem na ples Matičního gymnázia, kdy je již několik týdnů předem vyprodáno, nemají šanci dostat. Proto přijměte nabídku si formou fotoreportáže slavnostní večer přiblížit.

Ve dnech 17. prosince 2012 a 28. ledna 2013 se konaly exkurze tříd sekundy B a kvarty A do společnosti OZO Ostrava s.r.o., která se zabývá odvozem a zpracováním odpadu. Žáci sekundy se účastnili programu „Kam s ním?“, který byl zaměřen na obsah kontejneru na směsný odpad a možnosti recyklace některých odpadů, které jsou do něj zbytečně vhazovány. Program pro žáky kvarty A byl orientován na nakládání s odpady v regionu i umístění sběrných dvorů v Ostravě. Nedílnou součástí obou exkurzí byly soutěže o ceny se zaměřením na OZO Ostrava i 3D video prezentující zpracování odpadů na třídících linkách. Exkurze byla pro žáky zajímavá a předpokládáme, že přispěla a přispěje k ohleduplnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top