telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

13. listopadu 2012 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 studentů z kvart, z nichž se hned 11 stalo úspěšnými řešiteli, to znamená, že dosáhli minimálně 60 % bodů z celkem 70 možných. Vítězkou se stala Karolína Boháčová z kvarty B, 2. místo obsadila Marie Sládková z kvarty A a bronzový stupínek patří Sáře Wranové z kvarty B. Okresní kolo dějepisné olympiády proběhne 29. ledna 2013 na ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce. Všem studentům děkujeme za účast a také za projevený zájem o dějepis.

14. a 15. listopadu 2012 se uskutečnily exkurze pro studenty třetích a čtvrtých ročníků navštěvující seminář a cvičení z biologie do Krevního centra a Geologického pavilónu prof. F. Pošepného. Exkurze do Krevního centra navazovala na přednášku realizovanou na Matičním gymnáziu 12. listopadu. Studenti si v Krevním centru postupně prošli celou cestu dárce krve od úvodního příjmu a pohovoru s lékařem, přes hematologickou analýzu až po vlastní odběrovou místnost, kde dochází k odběru krve i krevní plazmy. Po návštěvě odběrové místnosti měli studenti možnost prohlédnout si uchovávání krve a krevních derivátů. Nedílnou součástí exkurze byl poutavý výklad Bc. Kalužové, kdy informace mohou studenti využít nejen při maturitní zkoušce z biologie, ale také v praktickém životě, pokud by se v budoucnu rozhodli darovat krev nebo krevní deriváty. V souvislosti s dárcovstvím krve bychom chtěli poděkovat studentům, kteří krev v rámci této exkurze darovali, jmenovitě Nikol Novosadové (oktáva A), Michaele Andielové (oktáva A), Natálii Riškové (4. A) i těm, kteří o dárcovství v budoucnu uvažují.

Vážení přátelé MGO,Vánoční stromeček

množí se dotazy, a dokonce konkrétní nabídky z řad bývalých absolventů MGO, kteří na konci roku, v čase Vánoc, projevují zájem se nějak konkrétně zapojit do procesu změn prostředí našeho gymnázia.

Abychom ovšem nežili pouze z minulosti a nostalgie, rozhodli jsme se připravit (a tady se nabízí možnost pro vaši spolupráci) pro naše stávající „studentíky a studenty“ novou prožitkovou tradici – „Společné rozsvícení vánočního stromku ve vestibulu MGO“.

Jsem velmi rád, že vás blížící se Vánoce ve vzpomínkách opět vracejí do naší školy. Denně několika z vás odpovídám na dotaz, kdy bude letošní Vánoční koncert – tedy 21. 12. 2012 v 10.00, kostel Don Bosco.

Chcete-li se zapojit do spontánně se rozbíhajících sponzorských aktivit, které by pořízení reprezentativního vánočního stromu pro MGO umožnily, můžete využít občanského sdružení  Přátelé MGO, Fio banka Ostrava, č. ú. 2600141666/2010, heslo vánoční strom.

Za váš zájem, vzpomínky a případné sponzorské dary jménem současných žáků děkuji a jste pro nás, vaše bývalé pedagogy, důkazem, že není vše ve společnosti tak beznadějné, jak se poslední týdny jeví. Jsme-li společně schopni tvořit sice drobné, ale pozitivní věci, máme jistou „vánoční“ naději.

S přáním krásných Vánoc a pevného zdraví v novém roce se na setkání s vámi na Vánočním koncertu žáků MGO těší

Ladislav Vasevič

Dne 12. listopadu 2012 se na našem gymnáziu uskutečnila beseda s Bc. Naděždou Kalužovou z Krevního centra při Fakultní nemocnici Ostrava. Besedy se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků navštěvující předmět Seminář a cvičení z biologie. Žáci na besedě zhlédli film o Krevním centru, následně paní Kalužová vysvětlila žákům princip odběru krve i jeho důležitost pro záchranu lidského života. V závěrečné fázi besedy byl prostor k diskusi. Žáky zajímaly podrobnosti vztahující se k možnostem dárcovství krve ve vztahu k různým onemocněním i rodinným anamnézám, paní Kalužová ochotně odpovídala na dotazy. Někteří žáci, kterým již bylo osmnáct let, si uvědomili klíčovou úlohu krve při záchraně lidského života a jsou odhodláni stát se dárci krve.

Studenti na besedě o krvi Studenti na besedě o krvi

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top