telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me


       Vím, že Vaše gymnázium, vážený pane řediteli, klade velký důraz na mimoškolní aktivity a Vaši studenti jsou v nich velmi úspěšní. Mezi jiným jako poděkování, že jste studentce umožnili zejména v posledním ročníku se výrazně angažovat ve vědecké činnosti i v době vyučování, bych Vám rád sdělil následující.
        1. Nikola Macháčová se výrazně podílela na vědecké činnosti v oblasti výpočtů nových materiálů a je spoluautorkou vědeckého článku o perspektivních dvojrozměrných materiálech a jejich heterostrukturách, a to ve velmi uznávaném mezinárodním časopise „Journal of Chemical Theory and Computation“ u Americké chemické společnosti. Elektronický odkaz na článek je  https://pubs.acs.org/…387

Tomuto článku byla dokonce vyhrazena obálka daného čísla časopisu
 https://pubs.acs.org/…935


 1. V souvislosti s pondělním vyhlášením národní ceny Česká hlava se rád podělím o radost, že v přidružené soutěži České hlavičky je v kategorii Universum „Člověk a exaktní vědy“ na vynikajícím druhém místě právě Nikola Macháčová.
  Kromě toho, že oba úspěchy dokládají nadprůměrné schopnosti Nikoly (o čemž jsem taktéž přesvědčen), v obou případech zároveň šíří i dobré jméno gymnázia, a proto Vás informuji.

  Frantisek Karlicky, Ph.D.
  Assistant Professor, Head of Nanostructure Physics Group
  Department of Physics
  Faculty of Science
  University of Ostrava

Publikováno se souhlasem autora.

28. 2. 2020 se konalo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského okresní kolo Chemické olympiády kat. D. Zúčastnilo se celkem 20 žáků, z nichž 3 reprezentovali naši školu: Ondřej Číž (KVB), Dominik Kalouda (KVB) a František Malý (KVB).
Nejen že všichni byli úspěšnými řešiteli, Ondra obsadil 7. místo, Dominik doufejme postupuje ze 4. místa do krajského kola, které se tradičně uskuteční na naší škole. Zaručeně se ale uvidíme s vítězem letošního okresního kola – Františkem Malým, kterému srdečně blahopřejeme k jeho suverénnímu vítězství!
Žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

foto: Mgr. P. Rašovský

I když letos neproběhl Týden vědy, jak jsme byli doposud zvyklí, zájmu o tyto obory to příliš neuškodilo. Důkazem může být úspěšná účast týmu MGO v Energetické olympiádě. Do třetího ročníku této soutěže propojující fyziku, matematiku, chemii i humanitní obory se zapojil náš tým studentů kvinty B Oxid Hořečnatý ve složení František Malý, Dominik Kalouda a Ondřej Číž. Základní kolo vyžadovalo co možná nejrychleji a nejpřesněji zodpovědět sadu otázek zahrnující metody výroby a uchování energie, současné trendy a možnosti v tomto odvětví, udržitelnost energetiky, ale i praktické oblasti jako fungování dotací nebo práci s fakturou za elektřinu. Díky rychlým a správným odpovědím se nám v konkurenci více než 250 týmů z celé republiky podařilo probojovat mezi 25 účastníků finálového kola. V něm nám bylo uloženo během 43 hodin přijít s inovativním řešením v oblasti energetiky a představit jej formou pětiminutového videa. Rozhodli jsme se pro téma úspor v domácnostech, které je všem docela blízké, a připravili jsme systém motivující k výměně starých spotřebičů za nové s menší spotřebou. Za pomoc se zpracováním videa děkujeme Robertu Adámkovi. Nakonec jsme se ani ve finále neztratili a mezi soupeři, včetně studentů maturitních ročníků, obsadili krásné 17. místo. Svou účast považujeme za úspěšnou, zajímavou a přínosnou a za nabyté zkušenosti jsme velmi rádi.

František Malý

Jako každý rok jsme se zapojili do online mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best In English. Soutěže se zúčastnilo celkem 624 středních škol a 16 462 studentů z 25 států. Hodnotí se znalost gramatiky a slovní zásoby a také porozumění čtenému textu nebo mluvenému slovu, a to na jazykové úrovni B2 - C1. Důležitý je nejen dosažený počet bodů, ale také čas.
Každý student soutěží nejen sám za sebe, ale výsledky nejlepších deseti studentů se počítají do celkového skóre školy.  Nejlepším angličtinářem našeho gymnázia a zároveň 4. nejlepším studentem v rámci 17letých se stal Adam Jalůvka ze SEPTA.
Adam se také umístil na celkovém 25. místě v České republice a získal 108 bodů z celkových 122 bodů, což je jen o 5 bodů méně než vítěz soutěže.
 Skvělých výsledků však dosáhli i další angličtináři, čímž se zasloužili o celkové 13. místo Matičního gymnázia ze zúčastněných škol České republiky a 38. místo ze všech středních škol, což je 3. nejlepší místo v rámci Moravskoslezského kraje a nejlepší ze zúčastněných ostravských škol. Druhým nejlepším byl Patrik Trefil z OKTB (106 bodů) a třetí Kateřina Dudová ze SEXB (105,5 bodů), která byla také 4. nejlepší studentkou v rámci 16letých.(zleva: Lukáš Kerhat - zástupce agentury organizující soutěž, Patrik, Adam a Katka)  

Zbytek nejlepší desítky tvoří Ondřej Pekárek ze SXB, Robert Lyčka z OKTB, Hynek Ožana z SEPTB, Jonáš Chovanec z OKTA, Petra Hana Štěpánová z SEPTB, Vojtěch Čepelák z OKTA a Tomáš Pravdík z SXB.
Studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů nejen při studiu anglického jazyka!  

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top