telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Logolink projektu

Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Informační tabule projektuZemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Město Velké Pavlovice pořádalo ve dnech 6. a 7. března 2014 první setkání partnerů projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006)., jehož  cílem je popularizovat výzkumné poznatky a vzdělávání v oblasti bioenergetiky podpořeného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko se stal již podruhé úspěšným žadatelem a vede 14členné konsorcium partnerů z řad výzkumných ústavů, tří prestižních univerzit, Asociace výzkumných organizací, středních škol a Města Velké Pavlovice. Úvodní setkání umožnilo představení jednotlivých pracovišť a aktivit projektu, jehož cílem je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Koordinátor projektu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul závěry plenárního zasedání i bilaterálních diskusí takto: „Jsem rád, že se nám podařilo získat další projekt, ve kterém můžeme navázat na aktivity transferu a popularizace výsledků aplikovaného výzkumu. Bioenergetika je prestižním oborem, náš projekt sdružuje experty zemědělství, průmyslu, energetiky, revitalizace krajiny a nabízí řadu aktivit pro žáky středních a základních škol a jejich pedagogy.“

Logo projektu

Název projektu:  Podpora přírodovědných předmětů

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/20.01213

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Projekt „Historie a identita Evropy reflektovaná evropskou kinematografií“ byl v pořadí již třetím mezinárodním projektem COMENIUS, do kterého se naše škola zapojila. Tentokrát  spolupracovala s francouzským gymnáziem z pařížského předměstí Serris, s italským klasickým gymnáziem z Altamury a španělským gymnáziem z Castellón de La Plana.

V měsíci říjnu byl zahájen zkušební provoz školní mikroskopické laboratoře. Stalo se tak díky spolupráci dvou významných institucí – Matičního gymnázia, Ostrava a českého zastoupení firmy Olympus.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top