telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Celoroční projekt komise českého jazyka a literatury

Garanti: Mgr. Markéta Šňupárková, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Naděžda Nováková

Cílem projektu je aktualizace specifických celospolečenských témat a problémů, prohloubení kulturního a společenského povědomí žáků, v neposlední řadě také výchova k divadlu, filmu či čtenářství, v širších souvislostech pak k chápání vizuálního umění celkově.

Chceme využít divadelních her i filmových projekcí jako podkladu k diskuzím a debatám, které intenzivně pěstují schopnosti kritického myšlení, zároveň přispívají k fixování rozumového a citového způsobu vnímání světa. Návštěva divadelních představení, generálních zkoušek, filmových projekcí, besed s tvůrci, rozbory a samostatné projekty povedou k propojení teoretických znalostí žáků s jejich praktickými dovednostmi. Projekt umožní využít široké spektrum učebních stylů k rozvoji osobních dovedností žáků a zároveň prohloubit jejich znalosti o světě kolem nás.

První školní den zpříjemnili třídní učitelé prim svým studentům pozváním na zmrzlinu. Akci finančně zajistilo Občanské sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia.

2011primazm...
2011primazmrzlina3 2011primazmrzlina3
2011primazm...
2011primazmrzlina1 2011primazmrzlina1
2011primazm...
2011primazmrzlina2 2011primazmrzlina2

Po loňském úspěchu akce Prima zrmzlina zajistilo Občanské sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia také letos pozvání žáků prim na zmrzlinu.

2012primazm...
2012primazmrzlina5 2012primazmrzlina5
2012primazm...
2012primazmrzlina6 2012primazmrzlina6
2012primazm...
2012primazmrzlina2 2012primazmrzlina2
2012primazm...
2012primazmrzlina3 2012primazmrzlina3
2012primazm...
2012primazmrzlina1 2012primazmrzlina1
2012primazm...
2012primazmrzlina4 2012primazmrzlina4

V pátek 24. června 2011 navštívili žáci Divadlo loutek Ostrava, aby zhlédli vtipnou a hravou revue Stepující stonožka aneb Revue V+W+J.

Revue založená na písních Osvobozeného divadla a připomínce divadelní tvorby Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka zábavnou formou přiblížila žákům odkaz průkopníků moderního divadla.

garant: Mgr. Jana Trčková

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top