telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Další Sdružení přátel diktátů se bude konat dne 24. 5. 2011 (úterý) ve 14.10 v učebně TA. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí procvičit psaní velkých písmen a další pravopisné jevy.

Organizátor PhDr. I. Fuxová

Dlouholetý primátor města Ostravy, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a současný europoslanec Evžen Tošenovský zavítal 18. dubna 2011 na naše gymnázium. Zajímavou přednášku o fungování Evropské unie si poslechli studenti septim a společenskovědního semináře. Studenti si měli možnost také prohlédnout dokumenty ze zasedání a z hlasování Evropského parlamentu. Následovala krátká beseda, kdy pan Tošenovský mimo jiné vyprávěl o cestě regionálního politika až na evropské výsluní.

tosenovsky3
tosenovsky3 tosenovsky3
tosenovsky1
tosenovsky1 tosenovsky1
tosenovsky4
tosenovsky4 tosenovsky4
tosenovsky2
tosenovsky2 tosenovsky2

Společný projekt studentů Matičního gymnázia a SPŠei Ostrava

V úterý 15. 3. 2011 se v prostorách galerie „Kratochvíle“ uskutečnila vernisáž studentských fotografií a literárních prací na téma „Jsme mladí, jsme veselí aneb ze života studentů“. První kategorie byla určena žákům nižšího gymnázia a ve druhé soutěžili studenti vyšších ročníků.

Porota u fotografických prací hodnotila nejen celkový dojem, ale i dílčí prvky (barevnost, název a kompozici), proto bylo nakonec velmi obtížné ocenit pouze tři snímky z každé kategorie.

Dne 23. 3. 2011 se studentky MGO Karolína Boháčová (SB) a Zuzana Repková (TA) zúčastnily jako zástupkyně naší školy recitační soutěže Rolnička 2011. Tato soutěž, letos pořádaná už podvacáté,  je určena žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně osmiletých gymnázií. Pořádá ji Kulturní centrum Poruba, příspěvková organizace.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top